2015/09/01

Formalności przy ubieganiu się o kredyt Mieszkanie dla Młodych

Program „Mieszkanie dla młodych” jest bardzo korzystną ofertą dla młodych rodzin czy też singli. Pozwala spełnić marzenie o swoim własnym, pierwszym mieszkaniu lub domu. Jednak nie jest tak łatwo otrzymać tą pomoc. Trzeba spełnić szereg warunków oraz załatwić trochę formalności.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

Jeśli chcemy ubiegać się o pomoc finansową z programu, należy wybrać bank, a następnie złożyć w nim wiosek o dofinansowanie wkładu własnego oraz wniosek o udzielenie kredytu. Do wniosku należy dołączyć:
  • Pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania.
  • Pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.
  • Pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.
  • Pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kwestia banku

O dofinansowanie możemy na tą chwilę starać się w dwóch największych działających w naszym kraju bankach z najbardziej rozległą siecią sprzedaży. PKO Bank Polski oferuje nam finansowanie do 95% wartości nieruchomości, okres kredytowania do 35 lat, prowizję już od 0% oraz marżę od 1, 4%. Natomiast Bank Pekao S. A. - finansowanie do 95% wartości nieruchomości, okres spłaty do 30 lat, decyzja kredytowa w ciągu 5 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, prowizję w wysokości 1, 49%, a marżę 1, 9%.
Pozostałe warunki są w dużym stopniu uzależnione od kwoty kredytu.
Wkład własny przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy musi wynosić minimum 5%.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.