2015/07/01

Ranking lokat bankowych i najlepszych kont oszczędnościowych - lipiec 2015

Lipiec 2015 roku to kolejny miesiąc, w którym oprocentowanie depozytów bankowych nie zachwyca. Lokaty i konta oszczędnościowe nie dają tyle zarobić jak jeszcze rok czy dwa lata temu. Część osób zdecydowała się wycofać środki z banków i przenieść je inwestując w fundusze inwestycyjne lub nabywając obligacje Skarbu Państwa. Jednak, jak pokazują dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski, większość Polaków postanowiła lokować swoje oszczędności na krótkoterminowych lokatach oraz na rachunkach oszczędnościowych.

Brak konieczności zamrażania oszczędności

Zarówno lokaty o krótkich terminach zapadalności, jak i konta oszczędnościowe posiadają ogromną zaletę, która jest niezwykle istotna w dzisiejszej sytuacji na rynku. Chodzi oczywiście o brak konieczności zamrażania swoich środków na długi okres. Banki w przypadku tych produktów umożliwiają zazwyczaj wypłatę pieniędzy bez utraty uzbieranych odsetek. To daje nam możliwość przenoszenia środków na nowe, coraz bardziej rentowne produkty oferowane przez polskie banki.

Postanowiliśmy więc dokładniej przyjrzeć się ofertom produktów oszczędnościowych dostępnych aktualnie na polskim rynku. Poniżej prezentujemy aktualny ranking najlepszych kont oszczędnościowych i lokat bankowych. Główną cechą ofert, która decydowała o kolejności w naszym zestawieniu była oczywiście wartość oprocentowania, która w głównym stopniu wpływa na potencjalny zysk.

Ranking najlepszych lokat bankowych - lipiec 2015 

 

Promocyjna lokata bankowa Noble Bank
 • Lokata zakładana na okres 3 miesięcy
 • Najwyższe oprocentowanie na rynku - 5,50% 
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnego planu inwestycyjnego
 • Możliwość uzyskania prezentu w postaci iPhone'a 6!


Lokata bankowa w Idea Bank – HAPPY
 • Lokata oferowana na trzy miesiące
 • Wysokie oprocentowanie - 4,00% 
 • Nie wymagane jest posiadanie konta osobistego w Idea Bank
 • Lokata dostępna przez Internet
 • Minimalna kwota depozytu już od 1000 zł

LOKATA NA START w Getin Bank
 • Atrakcyjne oprocentowanie - 3,50% w skali roku
 • Okres lokaty - jedynie 2 miesiące!
 • Minimalna kwota depozytu wynosi 500 zł
 • Maksymalnie na lokatę można wpłacić 10 000 zł
 • Zrywając lokatę przed czasem nie tracimy odsetek
 • Lokata możliwa do założenia on-line


Klasyczna lokata w Noble Bank
 • Tradycyjna lokata zakładana na okres 2 miesięcy
 • Oprocentowanie nominalne w skali roku - 3,50%
 • Oferta przeznaczona dla nowych klientów bankowości elektronicznej Noble Bank
Szczegóły oferty "Klasycznej lokaty Noble Bank"


Lokata bezkarna w BGŻ Optima

 • Lokata internetowa na okres 3 miesięcy
 • Promocyjne oprocentowanie dla nowych klientów - 3,2%
 • wartość lokowanych środków: od 1 tys. do 100 tys. zł
 • Brak utraty odsetek w przypadku zerwania lokaty przed czasem
Szczegóły oferty "Lokaty Bezkarnej"


LOKATA DIRECT + INTERNET w Santander Consumer Bank
 • Lokata długoterminowa - termin zapadalności - 3 lata
 • Niezmienne oprocentowanie w wysokości 3,00% w skali roku
 • Bank nie pobiera prowizji i opłat za otworzenie lokaty
 • Komfortowy sposób otworzenia lokaty
Szczegóły oferty "Lokaty Direct+ Internet"


Najlepsze lokaty krótkoterminowe proponuje obecnie Noble Bank, którego oferta charakteryzuje się oprocentowaniem nominalnym w wysokości 5,50% w skali roku! Biorąc pod uwagę średnie oprocentowanie lokat bankowych oraz aktualny poziom stóp procentowych NBP należy uznać tę propozycję za bardzo atrakcyjną.

Wysokie oprocentowanie depozytów krótkoterminowych znajdziemy również w Idea Bank, których oferta lokaty na 3 miesiące posiadają oprocentowanie w wysokości 4,00%. Warto także zwrócić uwagę na krótkoterminową lokatę w  Getin Bank oraz tradycyjną lokatę w Noble Bank, których oferty zakładane są na 2 miesiące z oprocentowaniem 3,5% w skali roku.

Nową ofertą w lipcu jest propozycja banku internetowego BGŻ Optima, której "Lokata Bezkarna" zakładana na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 3,2% w skali roku charakteryzuje się możliwością lokowania środków o dużej wartości (do 100 tys. złotych) oraz brakiem utraty uzbieranych odsetek nawet w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty.

Najwyżej oprocentowaną lokatą długoterminową pozostaje w dalszym ciągu oferta Santander Consumer Bank, który proponuje oprocentowanie 3,0% na trzyletnim depozycie terminowym.


Ranking kont oszczędnościowych - lipiec 2015Konto Smart Procent - Smart Bank
 • Najnowsza oferta konta oszczędnościowego na rynku
 • Oprocentowanie nominalne w skali roku - 3,0%
 • Promocyjne oprocentowanie dla środków do 50 tys. zł
 • Wypłaty z konta bez utraty odsetek
Więcej szczegółów na temat oferty Banku SmartOtwarte konto oszczędnościowe - ING Bank Śląski

 • Darmowe otworzenie i prowadzenie konta
 • Oprocentowanie 2,50% w skali jednego roku
 • Możliwość zarządzania kontem przez Internet i telefon
 • Przejrzystość oferty, brak dodatkowych opłat
Więcej szczegółów na temat oferty ING Banku Śląskiego


Na rynku kont oszczędnościowych w lipcu 2015 pojawiła się nowa oferta Banku Smart. Konto "Smart Procent" z oprocentowaniem w wysokości 3,0% to najnowszy, atrakcyjny rachunek oszczędnościowy na polskim rynku. W dalszym ciągu najwyżej oprocentowane oferty kont oszczędnościowych posiadają oprocentowanie o wartości do 3% w skali roku. Atrakcyjną ofertą wydaje się być propozycja "Otwartego konta oszczędnościowego" w ING Banku Śląskim z oprocentowaniem 2,5% w skali roku, która charakteryzuje się przejrzystością oferty, możliwością elastycznego zarządzania oszczędnościami również za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnych oraz brakiem jakichkolwiek dodatkowych opłat.

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych a poziom inflacji w Polsce: 

Styczeń 2014 - lipiec 2015

 

Chociaż średnie oprocentowanie najlepszych lokat bankowych dostępnych na polskim rynku nie zachwyca, to dzięki niskiemu poziomu inflacji (aktualnie deflacji) mamy możliwość czerpania zadowalających zysków w ujęciu realnym. Ostatnia, kolejna obniżka stóp procentowych Narodowego Banku Polski przyczynia się do dalszego obniżania oprocentowania depozytów polskich banków. W najbliższym czasie ciężko spodziewać się zmiany polityki RPP, dlatego powinniśmy przygotować się na dalsze obniżanie oprocentowania na lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki postępującemu procesowi spadku cen wielu towarów i usług nasze oszczędności zdeponowane w bankach regularnie zyskują na wartości.

Jak obliczyć rzeczywisty zysk z depozytów terminowych?

 

rzeczywisty zysk
W jaki sposób podsumować zysk z lokaty bankowej? Teoretycznie zadanie wydaje się być wyjątkowo proste, bo przecież znając wielkość kapitału i wysokość oprocentowania łatwo obliczyć zysk. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej złożona. Na zysk z lokat wpływ ma kilka zasadniczych czynników. Wśród najważniejszych kryteriów, które go określają znajdują się: częstotliwość kapitalizacji oraz oprocentowanie.

Kapitalizacja odsetek na lokacie

Kapitalizacja odsetek to nic innego jak częstotliwość dopisywania do zdeponowanego kapitału odsetek z lokaty. Sama częstotliwość bywa różna. Zależy przede wszystkim od warunków ustalanych przez bank, ale pośrednio również od długości trwania umowy o lokatę środków. Najczęściej spotykamy lokaty bankowe z kapitalizacją miesięczną, kwartalną oraz roczną. Najlepsza lokata bankowa to oczywiście taka, która posiada odpowiednio częstą kapitalizację odsetek. Dzięki temu w kolejnych okresach rozliczeniowych na zysk pracuje większy kapitał, bo zostaje powiększony o odsetki. Im częściej przeprowadza się kapitalizację, w praktyce inwestor może liczyć na większy zysk.

Oprocentowanie lokat bankowych

Oprocentowanie to złożona kwestia. W zasadzie jest ono miarą osiąganego z lokaty zysku. Oprocentowanie z reguły jest podawane przez banki w skali rocznej. Dzieje się tak zarówno w przypadku krótkich, jak i długich depozytów. Warto pamiętać również o rodzajach oprocentowania – stałym i zmiennym. Stałe oprocentowanie lokat, to takie którego nie można zmienić w trakcie trwania umowy o lokatę środków. Jest ono zatem niezmienne aż do zakończenia lokaty. Oprocentowanie zmienne zależne jest od czynników zewnętrznych, takich jak chociażby wysokość stóp procentowych określana przez Radę Polityki Pieniężnej. Na oprocentowaniu zmiennym można zarobić, ale także i stracić – w zależności od potencjalnych wahań poziomu oprocentowania depozytu.

Podatek "Belki"

Zysk z lokaty jest pomniejszany o podatek od zysków kapitałowych. Jego wysokość to 19%. Odliczany jest on od kwoty zysku otrzymanego w ramach lokaty oszczędności. Warto zaznaczyć, że dotyczy on jednak wyłącznie osób fizycznych, a nie dotyczy środków związanych z działalnością gospodarczą. W praktyce na wysokość osiąganego zysku ma także wpływ inflacja oraz warunki danego banku. Szczegółowe obliczenie zysku, który przyniesie lokata bankowa może zostać przeprowadzone np. w oparciu o dostępne w Internecie kalkulatory lub poprzez kontakt z konkretnym bankiem lub bankami. Warto także śledzić bieżący ranking lokat bankowych w celu poszukiwania najbardziej opłacalnych w danym okresie propozycji.

Główne wady i zalety oszczędzania na lokatach internetowych 


Lokaty bankowe, w tym lokaty internetowe są popularne wśród Polaków głównie z powodu prostoty tego rozwiązania. Założenie depozytu w banku nie wymaga od nas eksperckiej wiedzy na temat rynków finansowych. Inną zaletą oszczędzania na lokatach jest brak ryzyka. Odsetki z lokaty są z góry określone. Wypłata następuje po zakończeniu terminu zapadalności. Nawet w przypadku problemów banku, gwarantem naszych oszczędności jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Decydujemy się na lokaty dlatego, że pozwalają nam zarobić na oprocentowaniu. Zyski z lokat to kolejny plus oszczędzania na lokatach. W sytuacji, gdy inflacja znajduje się na ekstremalnie niskich poziomach, nawet 3% na lokacie internetowej jest atrakcyjne. Dodatkową zaletą, jaką posiadają lokaty internetowe jest szybkość założenia depozytu. Internet pozwala szybko znaleźć i wpłacić oszczędności na lokatę internetową.

Zalety lokat internetowych:
 • prostota
 • brak ryzyka
 • pewność osiągnięcia zysków
 • wygoda założenia

Jedną z największych wad, jakie podaje się przy analizowaniu lokat jest konieczność zamrożenia oszczędności. Większość ofert wymaga czasowego zamrożenia środków pieniężnych - aż do końca terminu zapadalności. Duża grupa osób jest także nieusatysfakcjonowana zyskami z lokat. Jednaka taka jest cena za bezpieczeństwo środków. W przypadku niektórych ofert promocyjnych banki zmuszają do skorzystania z innych produktów bankowych np. otworzenia konta osobistego. W wielu przypadkach prowadzi do ponoszenia dodatkowych kosztów przez klientów

Wady lokat internetowych:
 • konieczność zamrożenia środków
 • niesatysfakcjonujące zyski dla niektórych klientów
 • w niektórych przypadkach konieczność skorzystania z innych produktów bankowych (ponoszenie dodatkowych kosztów)


Ranking kredytów hipotecznych, mieszkaniowych - lipiec 2015

Sprawdź najtańsze oferty kredytów mieszkaniowych w 2015 roku w polskich bankach.

Kredyty mieszkaniowe wciąż cieszą się dużą popularnością. Jest to spowodowane niskimi stopami procentowymi, które wpływają na oprocentowanie kredytów bankowych. Można się spodziewać, że taka sytuacja utrzyma się przynajmniej do połowy 2015 roku – ponieważ to wtedy ekonomiści spodziewają się podwyżki stóp procentowych. Z tego względu pierwsza połowa 2015 roku może być ostatnim momentem na zaciągnięcie taniego kredytu hipotecznego.

Giełda papierów wartościowych w Warszawie
Atrakcyjne kredyty hipoteczne tylko w złotówkach

Po boomie kredytowym, który miał miejsce w latach 2003-2008, banki wycofały się z oferowania kredytów walutowych. W tej chwili praktycznie żaden bank nie posiada w swojej ofercie kredytu w obcej walucie. Jest to spowodowane problemami kredytobiorców ze spłatą zaciągniętych zobowiązań m.in. we franku szwajcarskim i euro. Pod wpływem zmian kursowych, kredytobiorcy musieli ponosić coraz większe koszty, a z biegiem czasu, taka osoba nie była w stanie spłacać rat kredytu. Zasada, którą warto przestrzegać w takim przypadku - jest zadłużanie się w walucie, w której się zarabia.

Wyższy wkład własny - rekomendacja KNF

Komisja Nadzoru Finansowego
Wycofanie ofert kredytów walutowych z banków to nie jedyna zmiana na rynku, jaka zaszła w ostatnim czasie. Banki – pod wpływem rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego – wprowadziły wyższe limity wkładu własnego. Jeszcze do niedawna, jeśli klient chciał zaciągnąć kredyt hipoteczny – nie musiał w ogóle posiadać wkładu własnego. W 2014 roku wkład własny wynosił co najmniej 5%. Aktualnie, w 2015 roku – wkład własny wynosi 10%. Każdego kolejnego roku będzie się zwiększał dochodząc do 20% wkładu własnego w 2017 roku. Oznacza to, że z biegiem czasu coraz ciężej będzie zdobyć finansowanie na zakup mieszkania. Dodając do tego oczekiwania co do przyszłych podwyżek stóp procentowych, już nie długo kredyt hipoteczny może okazać się o wiele droższy niż w tej chwili.

W celu ułatwienia wyboru najlepszej oferty kredytu hipotecznego, stworzyliśmy ranking aktualnych ofert polskich banków. Poniżej prezentujemy zestawienie wraz z analizą najlepszych propozycji kredytów mieszkaniowych dostępnych obecnie na naszym rynku.


Ranking kredytów hipotecznych - lipiec 2015Oferta kredytu hipotecznego w Alior Bank

 • Decyzja o przyznaniu kredytu w 24h!
 • Prowizja banku wynosi 0%
 • Najniższa marża na rynku - tyko 1,7%!
 • Okres kredytowania do 30 lat
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych - czyli zawieszenie spłaty kredytu nawet na 6 miesięcy w ciągu roku
 • Oprocentowanie od 2,2%Kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole
 • wysokość marży i prowizji ustalana indywidualnie
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania nawet do 35 lat
 • raz w roku możliwość otrzymania "wakacji kredytowych"
 • atrakcyjne oferty ubezpieczeń

Sprawdź szczegóły oferty Credit Agricole


 Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim

 • Prowizja od kredytu wynosi 0%
 • Okres kredytowania to maksymalnie 35 lat
 • Akceptowane są różne źródła dochodu m. in. również kontrakty menedżerskie
 • Bank udziela bezpłatnej pomocy specjalisty
Sprawdź szczegóły oferty ING Banku  Kredyt "Własny kąt" hipoteczny w PKO BP
 • Wysokość oprocentowania oraz prowizji negocjowana indywidualnie
 • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • Maksymalny okres kredytowania - 35 lat
 • Możliwość przeznaczenia do 25% wartości kredytu na dowolnie wybrany cel
Sprawdź szczegóły oferty PKO BP Doradztwo kredytowe w Expander

 • Okres kredytowania do 35 lat
 • Możliwość skorzystania z karencji przy spłacie kredytu
 • Dostępny także kredyt w obcej walucie dla wybranych klientów
 • Oferowane jest ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy
 • Brak dodatkowych opłat za  wcześniejszą spłatę kredytu
Sprawdź szczegóły oferty Expandera


  Na początku 2015 roku przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych waha się w okolicach 4%. Jest to oprocentowanie nominalne w skali roku. Do tego należy doliczyć marżę banku, która w większości przypadków mieści się w granicach 1,4-2% oraz ewentualnie inne prowizje. Banki często dodają do kredytu mieszkaniowego inne produkty oraz sprzedają ubezpieczenie – na wypadek zdarzeń losowych, które mogą spowodować problemy ze spłatą zobowiązania. Najlepszym rozwiązaniem, aby sprawdzić ile dokładnie wyniosą koszty kredytu jest porównanie RRSO – czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Prawo nakłada obowiązek na banki podawania w każdej umowie kredytowej RRSO.


  Na jakie aspekty zwrócić uwagę wybierając ofertę kredytu mieszkaniowego?

   


  • RRSO – jest to procentowe wyrażenie sumy wszystkich kosztów kredytu hipotecznego. Na tej podstawie możemy policzyć ile wyniosą całkowite koszty kredytu.
  • Wysokość wkładu własnego – w 2015 roku wynosi przynajmniej 10%. Banki często podają wartość LTV (Loan to Value) np. 80% - oznacza to, że bank wymaga 20% wkładu własnego (100%-LTV=wkład własny).
  • Okres kredytowania – czyli czas, przez który będziemy obciążeni kredytem hipotecznym. Im krótszy okres, tym lepiej, ponieważ koszty kredytu będą niższe. Oczywiście, jeśli zadecydujemy się na krótszy czas kredytowania, rata kredytu będzie wyższa. KNF rekomenduje bankom udzielanie kredytu na okres 25-30 lat – w zależności od wieku kredytobiorcy. KNF odradza udzielania kredytów powyżej 35 lat, dlatego jest to w tej chwili maksymalny okres na jaki przyznawane są kredyty mieszkaniowe. 
  • Maksymalna kwota kredytu – zależy od wartości nieruchomości oraz od zdolności kredytowej kredytobiorcy. W tej chwili (2015 r.) banki udzielają kredytu do maksymalnie 90% wartości nieruchomości (LtV) – przynajmniej 10% musi pokryć kredytobiorca. Zdolność kredytowa zależy od wysokości naszych dochodów netto – banki używają wskaźnika DtI (Debt to Income) – który nie może być wyższy niż 50%. W praktyce oznacza to, że miesięczna rata kredytu nie może wynieść więcej niż połowa naszego wynagrodzenia netto (odliczając inne zobowiązania). Banki różnie traktują rodzaje źródeł dochodów, a także uwzględniają wiele innych czynników przy określaniu zdolności kredytowej – np. liczba dzieci, wiek.
  • Wcześniejsza spłata kredytu – banki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu mogą zażądać prowizji sięgającej nawet 3% od kwoty nadpłaty. 
  • Waluta kredytu mieszkaniowego – obecnie kredyty w obcej walucie udzielane są osobom, które posiadają wysokie, trwałe dochody w walucie kredytu. Oferty kredytów we frankach szwajcarskich czy euro zostały praktycznie wycofane z rynku. 
  • Dodatkowe produkty finansowe oferowane w ramach kredytu - banki udzielając kredytu, zmuszają kredytobiorców do skorzystania z innych usług finansowych w danym banku. Często wymagane jest otworzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub skorzystanie z oferty karty kredytowej 

   Od czego zależy nasza zdolność kredytowa? 

  Na zdolność kredytową ma wpływ kilka czynników. Przede wszystkim zależy od wysokości naszych dochodów oraz od posiadanych zobowiązań. Jednak proces oceny zdolności kredytowej przez banki jest bardzo złożony i wpływ na to mogą mieć najróżniejsze aspekty - wszystko zależy od banku i konkretnego przypadku kredytobiorcy.

  Najważniejsze czynniki wpływające na zdolność kredytową:
  • Wysokość dochodów
  • Inne zobowiązania finansowe wymagające spłaty
  • Wartość posiadanego majątku
  • Wartość nabywanej nieruchomości
  • Rodzaj kredytu
  • Okres kredytowania
  • Wysokość kwoty kredytu
  • Historia kredytowa
  • Forma zatrudnienia
  • Wielkość rodziny
  • Wiek kredytobiorcy

  Rachunki oszczędnościowe w praktyce

  Jak działa konto oszczędnościowe?

  Rachunek oszczędnościowy jest nieco podobny do zwykłego konta oszczędnościowo – rozliczeniowego. Podstawową różnica jest to, że konta oszczędnościowe przeznaczone są do odkładania środków i ich pomnażania. Z uwagi na to, są one oprocentowane znacznie wyżej niż ROR-y. W zamian za możliwość pomnażania pieniędzy jesteśmy obarczeni troszkę mniejszą elastycznością związaną z dostępem do konta. Oczywiście przez cały czas możemy w dowolnym momencie wpłacać i wypłacać środki finansowe, jednak zwykle przysługuje nam tylko jedna bezpłatna wypłata w miesiącu. Za następne przyjdzie nam zapłacić. Jest to swego rodzaju koszt możliwości trzymania pieniędzy na rachunku, gdzie będą na siebie zarabiać. Warto jednak zauważyć, że takie oszczędzanie jest i tak o wiele bardziej elastyczne niż popularna lokata bankowa. W jej przypadku bowiem nie mamy możliwości dokonywania wpłat i wypłat podczas jej trwania.

  Jak zarabiać na rachunku oszczędnościowym?

  Inwestycje w konto oszczędnościowe są niezwykle proste. Po otwarciu rachunku każda wpłacona na niego kwota zaczyna generować odsetki. Strategie inwestowania są tu różne. Niektórzy decydują się na wpłatę dużego kapitału początkowego, a następnie nie zwiększają już salda. Inną metodą są cykliczne wpłaty małych kwot. Nieważne jakim kapitałem dysponujemy na początku, lecz ważne jest, że dobre rezultaty przynosi systematyczne oszczędzanie i właśnie do tego dobrym narzędziem jest rachunek oszczędnościowy.

  Wybór konta oszczędnościowego

  Wybierając rachunek oszczędnościowy warto dobrze przeanalizować rynek. Takie konto jest tym lepsze, im wyższe oprocentowanie posiada oraz w drugiej kolejności - jak często następuje kapitalizacja odsetek. Z uwagi na fakt, że w obecnych czasach niemal każdy bank oferuje konta oszczędnościowe, dobrze jest zapoznać się z możliwie największą liczbą ofert i wybrać tę najlepszą. Poza oczywistymi walorami kont oszczędnościowych warto także sprawdzić tabelę opłat i prowizji, tak aby ewentualne operacje, które będziemy chcieli wykonywać na naszym koncie nie generowały niepotrzebnych kosztów. W dokonaniu decyzji pomóc mogą rankingi kont oszczędnościowych. Są to zestawienia dostępne za darmo w Internecie, które gromadzą i porządkują najlepsze oferty dostępne na rynku. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki internetowej, aby uzyskać dostęp do takich rankingów i móc bardziej efektywnie analizować możliwości oszczędzania.

  2015/06/07

  Czy oszczędzanie na rachunku oszczędnościowym jest opłacalne?

  Obecnie konta są nisko oprocentowane lub tez nawet wcale, co powoduje, że znajdujące się na nich pieniądze po prostu na siebie nie zarabiają. To powoduje, że wiele osób szuka nieco innej opcji na to, aby móc oszczędzać i uzyskać dodatkowe pieniądze. Dobrym wyborem więc mogą być między innymi konta oszczędnościowe, których obecnie na rynku jest z każdym rokiem coraz więcej. Ta duża ich ilość to przede wszystkim duża korzyść dla zainteresowanych klientów, gdyż dzięki temu mogą liczyć na to, ze bez trudu i dość szybko wyszukają idealne dla siebie rozwiązanie. Dobre konto oszczędnościowe przede wszystkim w opiniach klientów to takie, które daje im możliwość w krótkim czasie wyszukania jak najlepszej dla siebie oferty.

  Wybór najlepszego dla siebie konta to obecnie mały problem. W Internecie jest bardzo wiele miejsc takich gdzie można znaleźć ranking kont oszczędnościowych który na pewno daje pełny obraz możliwości, jakie klienci mają wybierając konkretne produkty z tego zakresu. Podczas takiego porównywania kont można na ich temat dowiedzieć się bardzo wielu istotnych rzeczy, na pewno więc warto z takich możliwości skorzystać. Poza tym jeżeli ktoś potrzebuje opinii innych osób, na pewno na takich właśnie stronach znajdzie ich dość sporo. Jeżeli chodzi o to jakie oszczędności można zebrać korzystając z takiego konta, na pewno zależy to przede wszystkim od zainwestowanej kwoty oraz od tego, na jaki procent dany bank oferuje nam konto. Im większy tym więcej uzyskamy jednak należy starannie zapoznać się z oferta banków w tym zakresie. Bardzo często atrakcyjny i wysoki procent oferowany jest na początku, a w pozostałym okresie klienci muszą zadowolić się znacznie mniejszym oprocentowaniem.

  Jednak dobrze wybrany rachunek oszczędnościowy na pewno jest znacznie lepszą opcją niż tradycyjne konto, gdyż ma o wiele wyższe oprocentowanie. Dobrze jest jednak sprawdzić także to, na jakich zasadach następują wypłaty z tego typu rachunku i jakie koszty są z nimi związane. Bywa że klienci mogą bez problemu wypłacać pieniądze na tradycyjny rachunek osobisty w tym samym banku, lub też ilość wypłat jakie mogą dokonać w skali miesiąca jest ograniczona. Bywa czasem tak, iż za pierwszą wypłatę klientom nie pobiera się prowizji, natomiast następne są juz nią obciążone, dlatego te kwestie także warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.

  2015/06/05

  Ranking kredytów konsolidacyjnych – czerwiec 2015

  Kredyt konsolidacyjny to korzystne rozwiązanie dla osób posiadających kilka zobowiązań w różnych bankach. Stosuje się je, aby ograniczyć miesięczne koszty kredytów oraz poprawić sytuację finansową. 

  kredyty konsolidacyjne - konta-oszczednosciowe.blogspot.com
  Największą zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość przeniesienia wszystkich dotychczasowych długów do jednego banku. Ogranicza to formalności oraz pozwala uporządkować nasze zobowiązania finansowe. Kolejną zaletą kredytów konsolidacyjnych jest uniknięcie spirali zadłużenia, która zmusza osoby posiadające długi do jeszcze większego zadłużania się, tak aby regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania. Banki oferując kredyty konsolidacyjne umożliwiają niejednokrotnie pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, które klient może wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny.

  Ranking kredytów konsolidacyjnych ma za zadanie pomóc wszystkim osobom zainteresowanym konsolidacją w wyborze oferty, która najlepiej spełni nasze oczekiwania. W naszym rankingu przedstawiamy tylko najlepsze oferty banków. Analizie poddajemy takie parametry kredytów, jak oprocentowanie oraz termin spłaty. Sprawdzamy m.in. łatwość uzyskania kredytu oraz możliwość przyznania przez bank dodatkowej gotówki. Porównujemy także koszty kredytów i wyjaśniamy jakie formalności stawiają banki przed klientami pragnącymi skonsolidować swoje zobowiązania

  Ranking kredytów konsolidacyjnych – czerwiec 2015


  Kredyt konsolidacyjny w Alior Bank

  • Alior Bank gwarantuje najniższą ratę kredytu konsolidacyjnego
  • Nie wymagane jest zabezpieczanie kredytu przy konsolidacji do 150 tys. zł
  • Zaciągając kredyt klient otrzymuje dodatkowe środki pieniężne na dowolnie wybrany cel
  • Formalności ograniczone do minimum
  • W placówce Alior Banku można liczyć na pomoc ze strony doradcy i dostosowanie oferty do naszych potrzeb
  Sprawdź szczegóły oferty w Alior Banku


  Oferta konsolidacji długów w mBank

  • Bank nie pobiera prowizji w przypadku konsolidacji kredytów
  • Klienci mogą liczyć na dodatkową gotówkę w ramach kredytu – nawet do 20% wszystkich konsolidowanych zobowiązań
  • Duży wybór kredytów z możliwością konsolidacji
  • Okres kredytowania wynosi 7 lat
  • Kredyt udzielany do kwoty 150 tys. zł
  Sprawdź szczegóły oferty w mBanku


  BOŚ Bank – Pożyczka obniżająca raty Twoich pożyczek

  • Bank oferuje możliwość uzyskania dodatkowej gotówki na wybrany cel
  • Kredytu przyznawany jest na kwotę od 1 tys. zł do 150 tys. zł
  • Okres na jaki przyznawany jest kredyt to maksymalnie 12 lat
  • Bank gwarantuje minimum formalności
  Sprawdź szczegóły oferty w BOŚ Banku

   

  Jakie rodzaje zobowiązań możemy konsolidować?


  Konsolidacja kredytów polega na połączeniu posiadanych zobowiązań w jedno i przeniesienie go do jednego banku. Wiele osób zadaje sobie pytanie – jakie kredyty można skonsolidować? Banki umożliwiają dzisiaj konsolidację praktycznie większość kredytów bankowych. Do najczęściej konsolidowanych zobowiązań należy zaliczyć:
  • kredyty konsumenckie,
  • kredyty hipoteczne i mieszkaniowe,
  • pożyczki gotówkowe,
  • zadłużenie na kartach kredytowych,
  • linie kredytowe w rachunkach bankowych,
  • kredyty samochodowe,
  • raty za zakup towarów i usług.

  Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu konsolidacyjnego?


  konta-oszczednosciowe.blogspot.com - ranking kredytów konsolidacyjnych
  Wybierając kredyt konsolidacyjny należy mieć na uwadze przede wszystkim wysokość oprocentowania. Analizując oferty banków najlepiej sprawdzić rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu. W ten sposób uwzględniamy wszystkie koszty kredytu takie jak: prowizje i marże banków, czy też koszty ubezpieczenia. Szukając kredytów warto również sprawdzić dokładnie wszelkie formalności wiążące się z zaciągnięciem kredytu. Należy dowiedzieć się jakiego zabezpieczenia wymaga od nas bank.

  W przypadku konsolidacji zobowiązań banki oferują kredyty konsolidacyjne bez hipoteki oraz zabezpieczone hipoteką. Jest to związane głównie z wysokością kwoty, na jaką jest przyznawany kredyt – im wyższa, tym bardziej prawdopodobne, że bank będzie wymagał od nas zabezpieczenia hipotecznego. Porównując kredyty konsolidacyjne warto zwrócić uwagę na sposób wnioskowania o kredyt. Najlepiej wybierać oferty, o które można starać się przez Internet, za pomocą wniosków online, dostępnych na stronach banków. Przyspieszy to cały proces przyznawania kredytu.

  Główne zalety konsolidacji kredytów

  Kredyty konsolidacyjne niosą ze sobą konkretne korzyści. Podsumowując, konsolidacja kredytów to:
  • Wygoda - konsolidacja umożliwia spłatę różnych kredytów w różnych bankach płacąc przy tym jedną ratę.
    
  • Wydłużenie okresu kredytowania - klient swoje zobowiązania może spłacać przez dłuższy czas co sprawia, że obciążenia finansowe związane z comiesięcznymi ratami różnych kredytów nie są tak uciążliwe.
    
  • Niższa rata kredytu - wydłużając okres spłaty kredytu i spłacając kilka kredytów jednocześnie, rata kredytu konsolidacyjnego jest niższa niż gdybyśmy spłacali nasze zobowiązania oddzielnie.
    
  • Możliwość wyboru daty płacenia raty kredytu.
    
  • Możliwość skorzystania z dodatkowych środków pieniężnych w ramach kredytu konsolidacyjnego.

  2015/06/03

  Mieszkanie dla młodych i Rodzina na swoim - podobieństwa i różnice

  Od stycznia 2014 roku młode osoby mogą liczyć na wsparcie finansowe od państwa przy zakupie swojego pierwszego mieszkania, czy też domu. Program oferujący pomoc nazywa się „Mieszkanie dla młodych”. Wcześniej, od początku 2007 do końca 2012 roku obowiązywał program „Rodzina na swoim”. Oba te programy mają ze sobą trochę wspólnego, ale dużo więcej je różni.
  Podobieństwo programów

  Zarówno „Mieszkanie dla młodych” jak i „Rodzina na swoim” to programy skierowane do tej samej grupy korzystających – małżeństw, singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci. W przypadku obu programów osoby korzystające mogą liczyć na wsparcie ze strony innych osób – dodatkowych kredytobiorców. Jest to pomocne w spełnieniu wymagań bankowych do wzięcia kredytu. Dodatkowymi kredytobiorcami mogą być małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, teściowie. W obydwu programach zostały również zastosowane wszelki zabezpieczenia chroniące przed wyłudzaniem dofinansowania. Jeśli osoby, które skorzystały z pomocy, w najbliższych latach sprzedały mieszkanie, wynajęły komuś lub zmieniły sposób użytkowania (lokum przestało zaspokajać potrzeby mieszkaniowe), trzeba będzie zwrócić otrzymaną pomoc finansową.
  Różnice pomiędzy programami

  Różnic jest zdecydowanie więcej. Przede wszystkim inny jest rodzaj wsparcia. W przypadku programu „Rodzina na Swoim”, osoby korzystające mogły liczyć na dopłaty do odsetek od kredytu mieszkaniowego (nawet do 50%). Dzięki temu przez kilka lat raty spłacanego kredytu były mniejsze. Natomiast w przypadku programu „Mieszkanie dla młodych” beneficjenci dostają jednorazowe dofinansowanie przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu. Dla osób samotnych lub bezdzietnych rodzin jest to 10% wartości nieruchomości, dla osób posiadających dzieci – 15 proc., a dodatkowe 5 proc. otrzymają, jeśli w ciągu pięciu lat od nabycia domu lub mieszkania urodzi się trzecie, bądź kolejne dziecko. Ponadto „Mieszkanie dla młodych” oferuje zwrot części VAT za materiały budowlane tym osobom, które będą budować swój pierwszy dom metodą gospodarczą. Kolejna różnica dotyczy przedmiotu wsparcia. Korzystając z „Rodziny na swoim” beneficjenci mogli kupować mieszkania na rynku wtórnym i pierwotnym. Natomiast w przypadku „Mieszkania dla młodych” lokum musi być kupione na rynku pierwotnym. Różnią się także wymagania co do wielkości nieruchomości. Starszy program zezwalał rodzinom zakup domów jednorodzinnych do 140 m2, a singlom do 75m2. „Mieszkanie dla Młodych” pozwala na zakup lokali mieszkalnych do 75 m2 lub domów do 100 m2, przy czym w każdym przypadku dopłata jest liczona do 50 m2 powierzchni.

  Więcej o programie mieszkanie dla młodych znajdziesz tu: oferty-kredytow.com/mieszkanie_dla_mlodych/

  2015/05/04

  Najpopularniejsze rodzaje kont bankowych

  W dwudziestym pierwszym wieku rynek usług i produktów finansowych oferowanych przez banki poszerzył się w znacznym stopniu. Można by wymieniać wszystkie produkty finansowe, które obecnie oferują banki lecz zajęłoby to nam sporo czasu. Przyjrzyjmy się jednak bliżej kontom osobistym, które są elementem składowym dla grupy produktów bankowych nazywanych kontami bankowymi.

  Czym jest konto osobiste?

  Jest to konto bankowe oferowane dla osób fizycznych. Konta te występują w wielu wariantach. W każdym banku znajdziemy ofertę kilku rodzajów kont osobistych, będą to między innymi konta studenckie, konta młodzieżowe, zwykłe konta oszczędnościowo rozliczeniowe, konta oszczędnościowe, konta dla nieletnich i tym podobne. Wybór konta osobistego zależy od naszych upodobań oraz od tego czego aktualnie oczekujemy od takiego rachunku. Bieżący ranking najlepszych kont osobistych znajdziesz tutaj.

  Jakie są rodzaje kont bankowych?

  Przykładowo, jeżeli chcemy oszczędzać na naszym koncie warto byłoby wybrać konto oszczędnościowe. Tego rodzaju konta osobiste to oprocentowanie wyższe niż na zwykłym koncie oszczędnościowo rozliczeniowym. Konto oszczędnościowe często nazywane jest również kompromisem pomiędzy tradycyjnym ROR-em, a lokatą bankową. Konto oszczędnościowe gromadzi środki pieniężne z których możemy korzystać na bieżąco lecz ma niższe oprocentowanie niż lokata bankowa, więc jak widać zadziałała tu zasada coś za coś. Konto oszczędnościowe jest kontem bankowym o najwyższym oprocentowaniu.

  Również ludzie zamożni znajda dla siebie pewien rodzaj kont osobistych. Osoby, które zarabiają w ciągu miesiąca więcej niż zwykły przeciętny obywatel dla banku staje się automatycznie VIP-em. Takiemu klientowi bank oferuje wszystko co najlepsze, lokaty terminowe z wysokim oprocentowaniem, konta bankowe na dogodnych warunkach. Aby utrzymać takiego klienta banki oferują również indywidualnych doradców, którzy pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące produktów oferowanych przez bank.

  Innym rodzajem konta osobistego jest konto młodzieżowe, skierowane do osób młodych (studentów) jak sama nazwa na to wskazuje. Konta te są zazwyczaj tańsze w prowadzeniu i nie generują wysokich opłat za dokonywanie operacji bezgotówkowych. Banki często dodają karty debetowe, które umożliwiają robienie zakupów w większych sklepach bez korzystania z gotówki. W ostatnich czasach pojawiły się tak zwane karty zbliżeniowe, które niesamowicie skróciły czas płacenia kartą. Wystarczy zbliżyć kartę do specjalnego czytnika, eliminuje to między innymi często kłopotliwe i czasochłonne wprowadzanie pinu i okres, w którym terminal sprawdza poprawność wprowadzonych danych.

  2015/05/02

  Bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych na koncie oszczędnościowym

  Banki to instytucja zaufania publicznego, powinna dbać o zaufanie ludzi, na rzecz których prowadzi działalność zawodową. Bank działa dzięki zgromadzonemu kapitałowi swoich klientów. Nieustannie obraca nim generując przy tym dla siebie zyski. Jedni klienci korzystają z produktów bankowych, które mają pomnażać ich oszczędności. Do takich produktów zaliczyć można konto oszczędnościowe. Inni natomiast potrzebują uzyskania kredytu bankowego na różne potrzeby. Różnica w oprocentowaniu kredytu a wypłata odsetek z danego produktu bankowego jest zyskiem dla banku. Każdy klient pragnie, aby jego zgromadzone oszczędności były bezpieczne.

  Ochrona pieniędzy na koncie oszczędnościowym

  Oprócz podstawowych zabezpieczeń, jakie zapewniają banki każdemu rachunkowi, konto oszczędnościowe zapewnia dodatkowy stopień ochrony. Ten dodatkowy stopień ochrony wynika skąd, iż jest ono z reguły powiązane z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR). Przelewy przychodzące i wychodzące są z reguły możliwe z ROR-u. Zatem osoba nieuprawniona najpierw musiałaby przejąć kontrolę nad kontem osobistym, a aby wypłacić środki znać hasło SMS. W dobie haseł SMS jest to niezwykle trudne do wykonania. Do konta oszczędnościowego z reguły nie są wydawane karty płatnicze. Dzięki temu możemy mieć pewność, iż nikt nieuprawniony nie użyje jej w celu kradzieży naszych oszczędności.

  Upadłość banku a pieniądze na koncie oszczędnościowym

  Konto oszczędnościowe objęte jest systemem gwarancji bankowych. Dzięki nim możemy mieć pewność, iż w razie upadłości danego banku komercyjnego i spółdzielczego odzyskamy pieniądze. Upadłość banku to szczególna sytuacja, która zdarza się niezwykle rzadko. W Polsce działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gromadzi pieniądze i w razie niewypłacalności banku zaspokaja roszczenia klientów. Został utworzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Fundusz powstał z wpłat wszystkich banków. Gdy jeden z nich stanie się niewypłacalny, klientom wypłaci zgromadzone depozyty. Ma on za zadanie również gromadzenie i analizowanie informacji o wszystkich bankach objętych systemem gwarantowania. Zatem oszczędności na rachunku oszczędnościowym, ale także na lokacie i koncie osobistym są objęte takimi gwarancjami. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje wypłatę do kwoty będącej równowartością 100 tys. euro. Dla osób, które dopiero rozpoczynają oszczędzać ta kwota wydaje się wysoka. Jednak osoby, które posiadają oszczędności powyżej tej kwoty powinni je ulokować w różnych bankach. To powinno uchronić je przez utratą.

  2015/05/01

  Kilka słów o lokacie progresywnej

  Lokata bankowa to nic innego jak inwestycja własnych pieniędzy. Lokowane pieniądze w banku na określony czas mają nam przynieść określone korzyści w postaci zysków pieniężnych z lokaty. Dla banku lokaty są niczym innym jak pozyskiwaniem pieniędzy, którymi mogą swobodnie operować przez jakiś czas. Pieniądze, jaki pozyskają na określony czas pomagają im na przykład w udzielaniu kredytów. W zamian za umieszczenie pieniędzy właśnie w ich banku oferują klientom procentowy zysk miesięczny. Sami dla siebie tworzą zysk biorący się z różnych oprocentowań w lokatach i kredytach.

  Mało znana lokata progresywna.

  Lokata progresywna jest produktem bankowym bardzo specyficznym. Tego typu lokatę zaczynamy podpisując umowę z danym bankiem i uiszczając swoja nadwyżkę pieniężną w nim. Lokata progresywna umożliwia nam dokonywanie dopłat do kapitału początkowego wpłaconego na lokatę. Każdą kolejną nadwyżkę finansową możemy spokojnie ulokować na lokacie już istniejącej bez konieczności podpisywania nowej umowy z bankiem. Wysokość dopłat klient ustala indywidualnie z bankiem. Oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z kolejnymi dopłatami do lokaty początkowej. Lokata progresywna i lokata dynamiczna to dwa produkty bankowe bardzo do siebie podobne. Czasem zdarza się nawet, ze używamy tych dwóch określeń jednocześnie i naprzemiennie. Z definicji lokaty dynamicznej wynika praktycznie to samo, co z lokaty progresywnej. Funkcjonują praktycznie tak samo i na obydwie można dopłacać swoje nadwyżki finansowe.

  Korzyści wynikające z lokaty progresywnej.

  Najważniejszą korzyścią wynikającą z tej lokaty jest niewątpliwie możliwość dopłaty kolejnych sum pieniędzy do uprzednio zawartej już lokaty. Pozytywne jest również to, że jeszcze przed założeniem lokaty klient może samodzielnie obliczyć, jaką korzyść materialną dana lokata mu przyniesie po okresie, na jaki została zawarta umowa z bankiem. Kolejna bardzo ważną i istotną korzyścią, jakie dają nam lokaty bankowe jest fakt, że klienci, którzy ulokowali na niej pieniądze mogą bez problemu zlikwidować lokatę w wygodnym dla siebie terminie i wypłacić swoje środki pieniężne. Wypłacając swoje środki pieniężne przed upływem czasu, na jaki została zawarta umowa z bankiem na lokatę nie tracimy odsetek, które przez czas trwania umowy nagromadziły się na naszym koncie. Odsetki procentowe są wtedy naliczane po zakończeniu danego miesiąca w procencie, jaki jest na dany miesiąc przewidziany i wynika to z umowy zawartej z bankiem.

  2015/04/01

  Korzystaj na bieżąco ze swoich oszczędności dzięki rachunkom oszczędnościowym

  Różnorodność produktów bankowych pozwala na szeroki wybór spośród bardzo wielu opcji na gospodarowanie swoimi środkami pieniężnymi. Dla chcących korzystać na bieżąco ze swoich pieniędzy powstały rachunki rozliczeniowe, dla osób, które przede wszystkim potrzebują oszczędzać banki oferują lokaty. Da tych, którzy potrzebują czegoś pomiędzy istnieje opcja wyboru rachunku oszczędnościowego.

  Osoby fizyczne chcące gromadzić swoje środki pieniężne mając jednocześnie pewność, że będą one oprocentowane mogą wybrać właśnie rachunek oszczędnościowy. Produkt ten pozwala na bezpieczne oszczędzanie, które jest pomnażane na podstawie zmiennej stopy procentowej. Można być też pewnym tego, iż korzystanie ze zgromadzonych środków nie będzie wiązało się z utratą namnożonych odsetek. Ta forma oszczędzania jest jedną z najpopularniejszych. Wynika to faktu elastyczności produktu oraz tego, że jest on na tyle chłonny i pojemny w swej formie, że obejmuje bardzo wiele odmiennych od siebie produktów, które jednak są wciąż traktowane, jako rachunki oszczędnościowe.

  Jak łatwo się domyślić atrakcyjność poszczególnych rachunków oszczędnościowych jest uzależniona od tego, jak wysoki procent, czyli przyrost kwoty oszczędności jest oferowany przez daną instytucję. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość oprocentowania jest uzależniona od stopy procentowej ustalonej w przypadku Polski przez Radę Polityki Pieniężnej. Co za tym idzie, w wyniku konkurencji na rynku bankowym poszczególne instytucje oferują różne wysokości oprocentowania na środki znajdujące się na kontach oszczędnościowych. Wybór tego najlepszego produktu jest stosunkowo prosty, ale wymaga dość dużej cierpliwości w toku przebierania wśród poszczególnych ofert. Bardzo pomocne przy wyborze właściwego rachunku oszczędnościowego jest ranking kont oszczędnościowych. Dzięki temu prostemu w obsłudze narzędziu możliwym staje się szybkie i przejrzyste przeglądanie najciekawszych ofert kont oszczędnościowych na rynku.

  Lokaty bankowe to produkty, które nie gwarantują elastycznego dostępu do środków. Ich oprocentowanie może być co prawda nieco wyższe niż kont oszczędnościowych ale jest swoistą rekompensatą za ograniczenie dostępu do zgromadzonych środków. Poszukiwanie możliwości oszczędzania w formie akcji lub innych form agresywnego oszczędzania nie gwarantuje z kolei bezpieczeństwa zwrotu zaoszczędzonych pieniędzy. Z takiego punktu widzenia najlepszą formą oszczędzania jest konto. Dzięki niemi możliwe jest stosunkowo wysokie oprocentowanie oraz elastyczne, nieograniczone zarządzanie zgromadzonymi pieniędzmi. Dlatego, dobrzej jest zgromadzić odpowiednią wiedzę w zakresie wyboru odpowiedniego konta.