2015/04/01

Ranking lokat bankowych i najlepszych kont oszczędnościowych - kwiecień 2015

Kwiecień 2015 roku to kolejny miesiąc, w którym oprocentowanie depozytów bankowych nie zachwyca. Lokaty i konta oszczędnościowe nie dają tyle zarobić jak jeszcze rok czy dwa lata temu. Część osób zdecydowała się wycofać środki z banków i przenieść je inwestując w fundusze inwestycyjne lub nabywając obligacje Skarbu Państwa. Jednak, jak pokazują dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski, większość Polaków postanowiła lokować swoje oszczędności na krótkoterminowych lokatach oraz na rachunkach oszczędnościowych.

Brak konieczności zamrażania oszczędności

Zarówno lokaty o krótkich terminach zapadalności, jak i konta oszczędnościowe posiadają ogromną zaletę, która jest niezwykle istotna w dzisiejszej sytuacji na rynku. Chodzi oczywiście o brak konieczności zamrażania swoich środków na długi okres. Banki w przypadku tych produktów umożliwiają zazwyczaj wypłatę pieniędzy bez utraty uzbieranych odsetek. To daje nam możliwość przenoszenia środków na nowe, coraz bardziej rentowne produkty oferowane przez polskie banki.

Postanowiliśmy więc dokładniej przyjrzeć się ofertom produktów oszczędnościowych dostępnych aktualnie na polskim rynku. Poniżej prezentujemy aktualny ranking najlepszych kont oszczędnościowych i lokat bankowych. Główną cechą ofert, która decydowała o kolejności w naszym zestawieniu była oczywiście wartość oprocentowania, która w głównym stopniu wpływa na potencjalny zysk.

Ranking najlepszych lokat bankowych - kwiecień 2015 

 

Promocyjna lokata bankowa Noble Bank
 • Lokata zakładana na okres 3 miesięcy
 • Najwyższe oprocentowanie na rynku - 6,0% 
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnego planu inwestycyjnego
 • Możliwość uzyskania prezentu w postaci iPhone'a 6!

Lokata bankowa w Idea Bank – HAPPY
 • Lokata oferowana na trzy miesiące
 • Wysokie oprocentowanie - 4,00% 
 • Nie wymagane jest posiadanie konta osobistego w Idea Bank
 • Lokata dostępna przez Internet
 • Minimalna kwota depozytu już od 1000 zł

LOKATA BEZKARNA w BGŻ Optima

 • Oprocentowanie w skali roku - 4,0%
 • Okres lokaty to jedynie 3 miesiące
 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie depozytu
 • Wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek
 • Błyskawiczne założenie lokaty przez Internet w 5 minut
Szczegóły oferty "Lokaty bezkarnej"


LOKATA NA START w Getin Bank
 • Atrakcyjne oprocentowanie - 3,50% w skali roku
 • Okres lokaty - jedynie 2 miesiące!
 • Minimalna kwota depozytu wynosi 500 zł
 • Maksymalnie na lokatę można wpłacić 10 000 zł
 • Zrywając lokatę przed czasem nie tracimy odsetek
 • Lokata możliwa do założenia on-lineLOKATA DIRECT + INTERNET w Santander Consumer Bank
 • Lokata długoterminowa - termin zapadalności - 3 lata
 • Niezmienne oprocentowanie w wysokości 3,00% w skali roku
 • Bank nie pobiera prowizji i opłat za otworzenie lokaty
 • Komfortowy sposób otworzenia lokaty
Szczegóły oferty "Lokaty Direct+ Internet"


Najlepsze lokaty krótkoterminowe proponuje obecnie Noble Bank, którego oferta charakteryzuje się oprocentowaniem nominalnym w wysokości 6% w skali roku! Biorąc pod uwagę średnie oprocentowanie lokat bankowych oraz aktualny poziom stóp procentowych NBP należy uznać tę propozycję za bardzo atrakcyjną.Wysokie oprocentowanie depozytów krótkoterminowych znajdziemy również w Idea Bank, którego oferta lokaty na 3 miesiące posiada oprocentowanie w wysokości 4,00%. Warto także zwrócić uwagę  na krótkoterminowe lokaty w BGŻ Optima oraz Getin Bank, których oferty zakładane są odpowiednio na 3 i 2 miesiące z oprocentowaniem 4% i 3,5% w skali roku.
Najwyżej oprocentowaną lokatą długoterminową pozostaje w dalszym ciągu oferta Santander Consumer Bank, który proponuje oprocentowanie 3,0% na trzyletnim depozycie terminowym.


Ranking kont oszczędnościowych - kwiecień 2015


Konto Smart Procent - Smart Bank
 • Najwyżej oprocentowane konto oszczędnościowe na rynku!
 • Oprocentowanie nominalne w skali roku - 3,2%
 • Promocyjne oprocentowanie dla środków do 50 tys. zł
 • Wypłaty z konta bez utraty odsetek
Więcej szczegółów na temat oferty Banku SmartOtwarte konto oszczędnościowe - ING Bank Śląski

 • Darmowe otworzenie i prowadzenie konta
 • Oprocentowanie 3,00% w skali jednego roku
 • Możliwość zarządzania kontem przez Internet i telefon
Więcej szczegółów na temat oferty ING Banku ŚląskiegoKonto na Start - BGŻ Optima

 • Oprocentowanie w skali roku - 3,0%
 • Maksymalna kwota depozytu - aż do 100 000 zł!
 • Brak opłat za prowadzenie konta
 • Wszystkie przelewy za darmo
 • Wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek
 • Konto możliwe do otworzenia przez Internet w ciągu 5 minut 
Więcej szczegółów na temat oferty BGŻ Optima


Na rynku kont oszczędnościowych w kwietniu 2015 pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta Banku Smart. Konto "Smart Procent" z oprocentowaniem w wysokości 3,2% to obecnie najlepszy rachunek oszczędnościowy na polskim rynku. W dalszej kolejności najwyżej oprocentowane oferty kont oszczędnościowych posiadają oprocentowanie o wartości 3% w skali roku. Najlepszą ofertą wydaje się być propozycja BGŻ Optima, gdzie możemy skorzystać z promocyjnego oprocentowania deponując środki o największej wartości (do 100 000 zł) oraz mamy możliwość błyskawicznego założenia depozytu za pośrednictwem Internetu.

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych a poziom inflacji w Polsce: 

styczeń 2014 - kwiecień 2015

 


Chociaż średnie oprocentowanie najlepszych lokat bankowych dostępnych na polskim rynku nie zachwyca, to dzięki niskiemu poziomu inflacji (aktualnie deflacji) mamy możliwość czerpania zadowalających zysków w ujęciu realnym. Ostatnia, kolejna obniżka stóp procentowych Narodowego Banku Polski przyczynia się do dalszego obniżania oprocentowania depozytów polskich banków. W najbliższym czasie ciężko spodziewać się zmiany polityki RPP, dlatego powinniśmy przygotować się na dalsze obniżanie oprocentowania na lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki postępującemu procesowi spadku cen wielu towarów i usług nasze oszczędności zdeponowane w bankach regularnie zyskują na wartości.

Jak obliczyć rzeczywisty zysk z depozytów terminowych?

 

rzeczywisty zysk
W jaki sposób podsumować zysk z lokaty bankowej? Teoretycznie zadanie wydaje się być wyjątkowo proste, bo przecież znając wielkość kapitału i wysokość oprocentowania łatwo obliczyć zysk. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej złożona. Na zysk z lokat wpływ ma kilka zasadniczych czynników. Wśród najważniejszych kryteriów, które go określają znajdują się: częstotliwość kapitalizacji oraz oprocentowanie.

Kapitalizacja odsetek na lokacie

Kapitalizacja odsetek to nic innego jak częstotliwość dopisywania do zdeponowanego kapitału odsetek z lokaty. Sama częstotliwość bywa różna. Zależy przede wszystkim od warunków ustalanych przez bank, ale pośrednio również od długości trwania umowy o lokatę środków. Najczęściej spotykamy lokaty bankowe z kapitalizacją miesięczną, kwartalną oraz roczną. Najlepsza lokata bankowa to oczywiście taka, która posiada odpowiednio częstą kapitalizację odsetek. Dzięki temu w kolejnych okresach rozliczeniowych na zysk pracuje większy kapitał, bo zostaje powiększony o odsetki. Im częściej przeprowadza się kapitalizację, w praktyce inwestor może liczyć na większy zysk.

Oprocentowanie lokat bankowych

Oprocentowanie to złożona kwestia. W zasadzie jest ono miarą osiąganego z lokaty zysku. Oprocentowanie z reguły jest podawane przez banki w skali rocznej. Dzieje się tak zarówno w przypadku krótkich, jak i długich depozytów. Warto pamiętać również o rodzajach oprocentowania – stałym i zmiennym. Stałe oprocentowanie lokat, to takie którego nie można zmienić w trakcie trwania umowy o lokatę środków. Jest ono zatem niezmienne aż do zakończenia lokaty. Oprocentowanie zmienne zależne jest od czynników zewnętrznych, takich jak chociażby wysokość stóp procentowych określana przez Radę Polityki Pieniężnej. Na oprocentowaniu zmiennym można zarobić, ale także i stracić – w zależności od potencjalnych wahań poziomu oprocentowania depozytu.

Podatek "Belki"

Zysk z lokaty jest pomniejszany o podatek od zysków kapitałowych. Jego wysokość to 19%. Odliczany jest on od kwoty zysku otrzymanego w ramach lokaty oszczędności. Warto zaznaczyć, że dotyczy on jednak wyłącznie osób fizycznych, a nie dotyczy środków związanych z działalnością gospodarczą. W praktyce na wysokość osiąganego zysku ma także wpływ inflacja oraz warunki danego banku. Szczegółowe obliczenie zysku, który przyniesie lokata bankowa może zostać przeprowadzone np. w oparciu o dostępne w Internecie kalkulatory lub poprzez kontakt z konkretnym bankiem lub bankami. Warto także śledzić bieżący ranking lokat bankowych w celu poszukiwania najbardziej opłacalnych w danym okresie propozycji.


Korzystaj na bieżąco ze swoich oszczędności dzięki rachunkom oszczędnościowym

Różnorodność produktów bankowych pozwala na szeroki wybór spośród bardzo wielu opcji na gospodarowanie swoimi środkami pieniężnymi. Dla chcących korzystać na bieżąco ze swoich pieniędzy powstały rachunki rozliczeniowe, dla osób, które przede wszystkim potrzebują oszczędzać banki oferują lokaty. Da tych, którzy potrzebują czegoś pomiędzy istnieje opcja wyboru rachunku oszczędnościowego.

Osoby fizyczne chcące gromadzić swoje środki pieniężne mając jednocześnie pewność, że będą one oprocentowane mogą wybrać właśnie rachunek oszczędnościowy. Produkt ten pozwala na bezpieczne oszczędzanie, które jest pomnażane na podstawie zmiennej stopy procentowej. Można być też pewnym tego, iż korzystanie ze zgromadzonych środków nie będzie wiązało się z utratą namnożonych odsetek. Ta forma oszczędzania jest jedną z najpopularniejszych. Wynika to faktu elastyczności produktu oraz tego, że jest on na tyle chłonny i pojemny w swej formie, że obejmuje bardzo wiele odmiennych od siebie produktów, które jednak są wciąż traktowane, jako rachunki oszczędnościowe.

Jak łatwo się domyślić atrakcyjność poszczególnych rachunków oszczędnościowych jest uzależniona od tego, jak wysoki procent, czyli przyrost kwoty oszczędności jest oferowany przez daną instytucję. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość oprocentowania jest uzależniona od stopy procentowej ustalonej w przypadku Polski przez Radę Polityki Pieniężnej. Co za tym idzie, w wyniku konkurencji na rynku bankowym poszczególne instytucje oferują różne wysokości oprocentowania na środki znajdujące się na kontach oszczędnościowych. Wybór tego najlepszego produktu jest stosunkowo prosty, ale wymaga dość dużej cierpliwości w toku przebierania wśród poszczególnych ofert. Bardzo pomocne przy wyborze właściwego rachunku oszczędnościowego jest ranking kont oszczędnościowych. Dzięki temu prostemu w obsłudze narzędziu możliwym staje się szybkie i przejrzyste przeglądanie najciekawszych ofert kont oszczędnościowych na rynku.

Lokaty bankowe to produkty, które nie gwarantują elastycznego dostępu do środków. Ich oprocentowanie może być co prawda nieco wyższe niż kont oszczędnościowych ale jest swoistą rekompensatą za ograniczenie dostępu do zgromadzonych środków. Poszukiwanie możliwości oszczędzania w formie akcji lub innych form agresywnego oszczędzania nie gwarantuje z kolei bezpieczeństwa zwrotu zaoszczędzonych pieniędzy. Z takiego punktu widzenia najlepszą formą oszczędzania jest konto. Dzięki niemi możliwe jest stosunkowo wysokie oprocentowanie oraz elastyczne, nieograniczone zarządzanie zgromadzonymi pieniędzmi. Dlatego, dobrzej jest zgromadzić odpowiednią wiedzę w zakresie wyboru odpowiedniego konta.

Ranking kredytów hipotecznych, mieszkaniowych - kwiecień 2015

Sprawdź najtańsze oferty kredytów mieszkaniowych w 2015 roku w polskich bankach.

Kredyty mieszkaniowe wciąż cieszą się dużą popularnością. Jest to spowodowane niskimi stopami procentowymi, które wpływają na oprocentowanie kredytów bankowych. Można się spodziewać, że taka sytuacja utrzyma się przynajmniej do połowy 2015 roku – ponieważ to wtedy ekonomiści spodziewają się podwyżki stóp procentowych. Z tego względu początek 2015 roku może być ostatnim momentem na zaciągnięcie taniego kredytu hipotecznego.

Giełda papierów wartościowych w Warszawie
Po boomie kredytowym, który miał miejsce w latach 2003-2008, banki wycofały się z oferowania kredytów walutowych. W tej chwili praktycznie żaden bank nie posiada w swojej ofercie kredytu w obcej walucie. Jest to spowodowane problemami kredytobiorców ze spłatą zaciągniętych zobowiązań m.in. we franku szwajcarskim i euro. Pod wpływem zmian kursowych, kredytobiorcy musieli ponosić coraz większe koszty, a z biegiem czasu, taka osoba nie była w stanie spłacać rat kredytu. Zasada, którą warto przestrzegać w takim przypadku - jest zadłużanie się w walucie, w której się zarabia.

Komisja Nadzoru Finansowego
Wycofanie ofert kredytów walutowych z banków to nie jedyna zmiana na rynku, jaka zaszła w ostatnim czasie. Banki – pod wpływem rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego – wprowadziły wyższe limity wkładu własnego. Jeszcze do niedawna, jeśli klient chciał zaciągnąć kredyt hipoteczny – nie musiał w ogóle posiadać wkładu własnego. W 2014 roku wkład własny wynosił co najmniej 5%. Aktualnie, w 2015 roku – wkład własny wynosi 10%. Każdego kolejnego roku będzie się zwiększał dochodząc do 20% wkładu własnego w 2017 roku. Oznacza to, że z biegiem czasu coraz ciężej będzie zdobyć finansowanie na zakup mieszkania. Dodając do tego oczekiwania co do przyszłych podwyżek stóp procentowych, już nie długo kredyt hipoteczny może okazać się o wiele droższy niż w tej chwili.

W celu ułatwienia wyboru najlepszej oferty kredytu hipotecznego, stworzyliśmy ranking aktualnych ofert polskich banków. Poniżej prezentujemy zestawienie wraz z analizą najlepszych propozycji kredytów mieszkaniowych dostępnych obecnie na naszym rynku.


Ranking kredytów hipotecznych - kwiecień 2015Oferta kredytu hipotecznego w Alior Bank

 • Decyzja o przyznaniu kredytu w 24h!
 • Prowizja banku wynosi 0%
 • Najniższa marża na rynku - tyko 1,7%!
 • Okres kredytowania do 30 lat
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych - czyli zawieszenie spłaty kredytu nawet na 6 miesięcy w ciągu roku
 • Oprocentowanie od 2,2%Kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole
 • wysokość marży i prowizji ustalana indywidualnie
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania nawet do 35 lat
 • raz w roku możliwość otrzymania "wakacji kredytowych"
 • atrakcyjne oferty ubezpieczeń

Sprawdź szczegóły oferty Credit Agricole

 Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim

 • Prowizja od kredytu wynosi 0%
 • Oprocentowanie kredytu to 4,39% dla osób w wieku do 35 lat
 • Okres kredytowania to maksymalnie 35 lat
 • Akceptowane są różne źródła dochodu m. in. również kontrakty menedżerskie
 • Bank udziela bezpłatnej pomocy specjalisty
Sprawdź szczegóły oferty ING Banku  Najlepszy kredyt hipoteczny w PKO BP
 • Wysokość oprocentowania oraz prowizji negocjowana indywidualnie
 • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • Maksymalny okres kredytowania - 35 lat
 • Możliwość przeznaczenia do 25% wartości kredytu na dowolnie wybrany cel
Sprawdź szczegóły oferty PKO BP


 Doradztwo kredytowe w Expander

 • Okres kredytowania do 35 lat
 • Możliwość skorzystania z karencji przy spłacie kredytu
 • Dostępny także kredyt w obcej walucie dla wybranych klientów
 • Oferowane jest ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy
 • Brak dodatkowych opłat za  wcześniejszą spłatę kredytu
Sprawdź szczegóły oferty Expandera


  Na początku 2015 roku przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych waha się w okolicach 4%. Jest to oprocentowanie nominalne w skali roku. Do tego należy doliczyć marżę banku, która w większości przypadków mieści się w granicach 1,4-2% oraz ewentualnie inne prowizje. Banki często dodają do kredytu mieszkaniowego inne produkty oraz sprzedają ubezpieczenie – na wypadek zdarzeń losowych, które mogą spowodować problemy ze spłatą zobowiązania. Najlepszym rozwiązaniem, aby sprawdzić ile dokładnie wyniosą koszty kredytu jest porównanie RRSO – czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Prawo nakłada obowiązek na banki podawania w każdej umowie kredytowej RRSO.


  Na jakie aspekty zwrócić uwagę wybierając ofertę kredytu mieszkaniowego?

   


  • RRSO – jest to procentowe wyrażenie sumy wszystkich kosztów kredytu hipotecznego. Na tej podstawie możemy policzyć ile wyniosą całkowite koszty kredytu.
  • Wysokość wkładu własnego – w 2015 roku wynosi przynajmniej 10%. Banki często podają wartość LTV (Loan to Value) np. 80% - oznacza to, że bank wymaga 20% wkładu własnego (100%-LTV=wkład własny).
  • Okres kredytowania – czyli czas, przez który będziemy obciążeni kredytem hipotecznym. Im krótszy okres, tym lepiej, ponieważ koszty kredytu będą niższe. Oczywiście, jeśli zadecydujemy się na krótszy czas kredytowania, rata kredytu będzie wyższa. KNF rekomenduje bankom udzielanie kredytu na okres 25-30 lat – w zależności od wieku kredytobiorcy. KNF odradza udzielania kredytów powyżej 35 lat, dlatego jest to w tej chwili maksymalny okres na jaki przyznawane są kredyty mieszkaniowe. 
  • Maksymalna kwota kredytu – zależy od wartości nieruchomości oraz od zdolności kredytowej kredytobiorcy. W tej chwili (2015 r.) banki udzielają kredytu do maksymalnie 90% wartości nieruchomości (LtV) – przynajmniej 10% musi pokryć kredytobiorca. Zdolność kredytowa zależy od wysokości naszych dochodów netto – banki używają wskaźnika DtI (Debt to Income) – który nie może być wyższy niż 50%. W praktyce oznacza to, że miesięczna rata kredytu nie może wynieść więcej niż połowa naszego wynagrodzenia netto (odliczając inne zobowiązania). Banki różnie traktują rodzaje źródeł dochodów, a także uwzględniają wiele innych czynników przy określaniu zdolności kredytowej – np. liczba dzieci, wiek.
  • Wcześniejsza spłata kredytu – banki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu mogą zażądać prowizji sięgającej nawet 3% od kwoty nadpłaty. 
  • Waluta kredytu mieszkaniowego – obecnie kredyty w obcej walucie udzielane są osobom, które posiadają wysokie, trwałe dochody w walucie kredytu. Oferty kredytów we frankach szwajcarskich czy euro zostały praktycznie wycofane z rynku. 
  • Dodatkowe produkty finansowe oferowane w ramach kredytu - banki udzielając kredytu, zmuszają kredytobiorców do skorzystania z innych usług finansowych w danym banku. Często wymagane jest otworzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub skorzystanie z oferty karty kredytowej

  2015/03/30

  Opłacalności konsolidacji kredytów

  Konsolidacja kredytu, czyli w bardzo prostym rozumieniu łączenie wielu zobowiązań finansowych w jedno. Praktycznie w każdym banku istnieje możliwość konsolidacji kredytu. Banki przekonują nas o swoich "świetnych" ofertach kusząc propozycjami. Chętnie przejmą nasze zobowiązania, zsumują i dają jedną niższą ratę.

  Kiedy już wybierzemy tą najlepszą ofertę dla siebie z pośród wielu kuszących propozycji zgłaszamy się do banku i przedstawiamy gdzie i na jakie kwoty jesteśmy zadłużeni. Bank sprawdza nasze możliwości, ale robi to jednak z przymrużeniem oka. Większość klientów decydujących się na konsolidację kredytu ma, bowiem problem ze spłatą dotychczasowych rat. Problemy z spłatą dotychczasowych zobowiązań powinny być przeszkodą dla banku w udzieleniu kolejnego kredytu, jednak każdy bank żyje z kredytów i chętnie przygarnie kolejnego klienta. Nawet wysoki poziom zadłużenia nie musi być przeszkodą w konsolidacji. Ważne jest, aby klient miał w miarę czystą historię w BIk.

  Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby będzie skutkowało przedstawieniem nam konkretnej oferty.

  Obowiązują dwie podstawowe zasady:

  Bank w oparciu o średnią naszych dotychczasowych oprocentowań wyliczy jedno wspólne oprocentowanie. Kwestia oprocentowania to sprawa bardzo indywidualna i banki podchodzą z tym do każdego klienta inaczej. Konsolidują kilka drogich pożyczek prywatnych nie liczmy na cud. Samo oprocentowanie jest jednak zależne od drugiej zasady konsolidacji.

  Aby konsolidacja miała jakikolwiek sens bank zaproponuje nam dłuższy okres spłaty. Długoterminowość kredytu ma tutaj duże znaczenie. Tak, więc za kilka pożyczek na okres 12 miesięcy bank może zaproponować nam jedną na okres 72 miesięcy. Są to tylko przekłady. Każda konsolidacja kredytu to sprawa indywidualna i banki różnie podchodzą do naszych zobowiązań.

  Konsolidacja nie oznacza tańszego kredytu

  Rata po konsolidacji jest rzeczywiście niższa, ale kredyt niekoniecznie. Sumarycznie po wydłużeniu okresu spłaty zawsze oddajemy bankowi więcej pieniędzy. Jeszcze więcej zapłacimy za kredyt konsolidacyjny z bonusem. Jest to kredyt konsolidacyjny pokrywający nasze wszelkie zobowiązania plus niewielki zastrzyk gotówki na dowolny cel. Brzmi kusząco, ale pamiętajmy, ze to kolejny oprocentowany pieniądz do oddania. Biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie kredytów konsolidacyjnych wcale nie musi to być dla nas opłacalne. Na mocy obowiązującej w Polsce ustawy, banki i firmy prywatne mogą stosować maksymalne oprocentowanie wynoszące czterokrotność stopy lombardowej.

  2015/03/28

  Ranking kredytów konsolidacyjnych – marzec 2015

  Kredyt konsolidacyjny to korzystne rozwiązanie dla osób posiadających kilka zobowiązań w różnych bankach. Stosuje się je, aby ograniczyć miesięczne koszty kredytów oraz poprawić sytuację finansową. 

  kredyty konsolidacyjne - konta-oszczednosciowe.blogspot.com
  Największą zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość przeniesienia wszystkich dotychczasowych długów do jednego banku. Ogranicza to formalności oraz pozwala uporządkować nasze zobowiązania finansowe. Kolejną zaletą kredytów konsolidacyjnych jest uniknięcie spirali zadłużenia, która zmusza osoby posiadające długi do jeszcze większego zadłużania się, tak aby regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania. Banki oferując kredyty konsolidacyjne umożliwiają niejednokrotnie pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, które klient może wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny.

  Ranking kredytów konsolidacyjnych ma za zadanie pomóc wszystkim osobom zainteresowanym konsolidacją w wyborze oferty, która najlepiej spełni nasze oczekiwania. W naszym rankingu przedstawiamy tylko najlepsze oferty banków. Analizie poddajemy takie parametry kredytów, jak oprocentowanie oraz termin spłaty. Sprawdzamy m.in. łatwość uzyskania kredytu oraz możliwość przyznania przez bank dodatkowej gotówki. Porównujemy także koszty kredytów i wyjaśniamy jakie formalności stawiają banki przed klientami pragnącymi skonsolidować swoje zobowiązania

  Ranking kredytów konsolidacyjnych – marzec 2015


  Kredyt konsolidacyjny w Alior Bank

  • Alior Bank gwarantuje najniższą ratę kredytu konsolidacyjnego
  • Nie wymagane jest zabezpieczanie kredytu przy konsolidacji do 150 tys. zł
  • Zaciągając kredyt klient otrzymuje dodatkowe środki pieniężne na dowolnie wybrany cel
  • Formalności ograniczone do minimum
  • W placówce Alior Banku można liczyć na pomoc ze strony doradcy i dostosowanie oferty do naszych potrzeb
  Sprawdź szczegóły oferty w Alior Banku


  Kredyt konsolidacyjny "bez napinki" w Banku BPH S.A.

  • gwarancja promocyjnego oprocentowania kredytu (4,9%) przez cały okres umowy
  • możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel
  • minimalna kwota kredytu - 5 000 złotych
  • szeroki wybór akceptowalnych źródeł dochodów
  Sprawdź szczegóły oferty w Banku BPH S.A.

  Oferta konsolidacji długów w mBank

  • Bank nie pobiera prowizji w przypadku konsolidacji kredytów
  • Klienci mogą liczyć na dodatkową gotówkę w ramach kredytu – nawet do 20% wszystkich konsolidowanych zobowiązań
  • Duży wybór kredytów z możliwością konsolidacji
  • Okres kredytowania wynosi 7 lat
  • Kredyt udzielany do kwoty 150 tys. zł
  Sprawdź szczegóły oferty w mBanku


  BOŚ Bank – Pożyczka obniżająca raty Twoich pożyczek

  • Bank oferuje możliwość uzyskania dodatkowej gotówki na wybrany cel
  • Kredytu przyznawany jest na kwotę od 1 tys. zł do 150 tys. zł
  • Okres na jaki przyznawany jest kredyt to maksymalnie 12 lat
  • Bank gwarantuje minimum formalności
  Sprawdź szczegóły oferty w BOŚ Banku

   

  Jakie rodzaje zobowiązań możemy konsolidować?


  Konsolidacja kredytów polega na połączeniu posiadanych zobowiązań w jedno i przeniesienie go do jednego banku. Wiele osób zadaje sobie pytanie – jakie kredyty można skonsolidować? Banki umożliwiają dzisiaj konsolidację praktycznie większość kredytów bankowych. Do najczęściej konsolidowanych zobowiązań należy zaliczyć:
  • kredyty konsumenckie,
  • kredyty hipoteczne i mieszkaniowe,
  • pożyczki gotówkowe,
  • zadłużenie na kartach kredytowych,
  • linie kredytowe w rachunkach bankowych,
  • kredyty samochodowe,
  • raty za zakup towarów i usług.

  Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu konsolidacyjnego?


  konta-oszczednosciowe.blogspot.com - ranking kredytów konsolidacyjnych
  Wybierając kredyt konsolidacyjny należy mieć na uwadze przede wszystkim wysokość oprocentowania. Analizując oferty banków najlepiej sprawdzić rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu. W ten sposób uwzględniamy wszystkie koszty kredytu takie jak: prowizje i marże banków, czy też koszty ubezpieczenia. Szukając kredytów warto również sprawdzić dokładnie wszelkie formalności wiążące się z zaciągnięciem kredytu. Należy dowiedzieć się jakiego zabezpieczenia wymaga od nas bank.

  W przypadku konsolidacji zobowiązań banki oferują kredyty konsolidacyjne bez hipoteki oraz zabezpieczone hipoteką. Jest to związane głównie z wysokością kwoty, na jaką jest przyznawany kredyt – im wyższa, tym bardziej prawdopodobne, że bank będzie wymagał od nas zabezpieczenia hipotecznego. Porównując kredyty konsolidacyjne warto zwrócić uwagę na sposób wnioskowania o kredyt. Najlepiej wybierać oferty, o które można starać się przez Internet, za pomocą wniosków online, dostępnych na stronach banków. Przyspieszy to cały proces przyznawania kredytu.

  2015/03/01

  Czy za pomocą lokaty można inwestować i grać na giełdzie?

  Lokaty bankowe kojarzą się nam najczęściej z całkowicie bezpiecznymi depozytami pieniężnymi, które składamy w banku na określony czas, w zamian za ustalone odsetki. Część produktów rzeczywiście jest zgodna z tymi zasadami, ale istnieją też lokaty z odmiennymi regułami. Z ich pomocą można inwestować nie tylko w akcje giełdowe.

  Dwie części lokaty strukturyzowanej

  Depozyty strukturyzowane, określane też jako inwestycyjne, dzielą wkład początkowy na dwie części. Jedna z nich jest deponowana w banku tak jak tradycyjna lokata i oprocentowana w taki sam sposób. Druga część zostaje przeznaczona do inwestowania. W zależności od wyniku tych operacji, obliczane są zyski lub straty. Osoba zakładająca lokatę strukturyzowaną wie, w jakie walory będą inwestowane jej pieniądze, ale nie może wybierać np. rodzaju czy liczby kupowanych akcji. Lokata strukturyzowana często jest powiązana z inwestycją w akcje przedsiębiorstw, waluty obce, fundusze inwestycyjne, albo w surowce mineralne. Zysk wynika z różnic kursowych w czasie kupna i sprzedaży danego waloru.

  Najlepsza lokata do gry na giełdzie

  Zaletą lokaty, w przeciwieństwie do samodzielnego inwestowania w akcje, jest gwarancja zwrotu pewnej części pieniędzy. Zazwyczaj będzie to równowartość wkładu początkowego. Ponadto, nie musimy posiadać wiedzy, w jakie akcje i kiedy inwestować. Zrobią to za nas specjaliści bankowi. Patrząc na ranking lokat, należy zwrócić uwagę na różnice w ofertach tych produktów. Oprocentowanie lokat waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Zazwyczaj ta wielkość nie uwzględnia inflacji, ani podatku. Równie ważna jest wysokość opłaty początkowej za założenie depozytu. Kolejna ważna kwestia to wysokość opłaty za wcześniejsze wycofanie wkładu podstawowego. Przy tradycyjnych depozytach tracimy jedynie odsetki lub ich część, ale przy lokatach inwestycyjnych jest inaczej. Musimy zapłacić nawet kilka procent od wartości tego kapitału, niezależnie od faktycznie osiągniętego zysku z oszczędzania.

  Wady i zalety lokat strukturyzowanych

  Zaletą inwestowania z lokatą jest pewność kwoty zwrotu oraz wybór celu inwestycji dokonywanych przez fachowców. Ponadto, klient indywidualny zyskuje dostęp do instrumentów, których nie mógłby używać sam, bez pomocy banku, albo miałby znacznie utrudniony dostęp do nich. Natomiast wadą jest duże ryzyko, znacznie wyższe niż przy tradycyjnej lokacie. Dodatkowo, klient nie może uczestniczyć w procesie inwestowania. Porównanie lokat pokazuje, że zasady obliczania zysku w tego typu lokatach są znacznie bardziej skomplikowane niż przy depozytach terminowych. Często wysokość z części inwestycyjnej zależy od zrealizowania pewnej strategii, na przykład osiągnięcia wyznaczonego poziomu kursu przez dany walor.

  Najlepsze lokaty strukturyzowane mają w umowie przejrzysty sposób naliczania odsetek, zwłaszcza z części inwestycyjnej oraz brak opłaty początkowej i korzystne oprocentowanie, a ponadto, nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów przez klienta, np. założenia dodatkowego, płatnego konta do gromadzenia wpływów z odsetek. Można to sprawdzić tamże.

  2015/02/27

  Popularność produktów bankowych - sondaż

  PBS DGA w dniach 15-17 stycznia 2015 przeprowadziło badanie na losowej próbie 1030 mieszkańców Polski w celu zdobycia informacji o popularności poszczególnych produktów bankowych.

  Jak się okazuje zdecydowanie najpopularniejszym produktem jest rachunek osobisty. Aż 70% ankietowanych przyznało się do posiadania konta osobistego. Ponad połowa osób (dokładnie 51,6%) wskazało, że posiada kartę płatniczą. Ciężko sobie przecież wyobrazić posiadanie konta bez wygodnej możliwości podejmowania z niego pieniędzy.

  Kolejne wyniki popularności poszczególnych produktów bankowych:

  • karta kredytowa - 13,1%
  • konto oszczędnościowe - 10,7%
  • lokata bankowa - 7,5%
  • kredyt hipoteczny - 3,9%
  • pożyczka zabezpieczona - 1,4%
  • pożyczka bez zabezpieczenia - 12,0%
  • rachunek maklerski - 1,2%
  • fundusze inwestycyjne - 1,6%
  • produkty strukturyzowane - 0,3%
  • konto walutowe - 1,6%
  • inne - 1,4%

  Ciekawe jest również stwierdzenie "nie posiadam żadnego produktu bankowego", które wskazało aż 20.6% przebadanych osób. To pokazuje jak duży potencjał drzemie jeszcze w polskim rynku jeśli chodzi o sektor bankowy. Wielu specjalistów spodziewa się pokaźnego wzrostu znaczenia tego systemu w całym polskim PKB.

  2015/02/01

  Kredyt z dopłatą – sposób na własne mieszkanie

  Od kilku lat państwo próbuje pomóc młodym ludziom w zaciąganiu kredytów hipotecznych. Jest to dziś najlepszy sposób na zakup własnego „M”. Coraz więcej rodzin w taki właśnie osób dorobiło się swojego miejsca na ziemi. Od 2014 roku funkcjonuje program mieszkanie dla młodych. Co zawiera ten program i kto może z niego skorzystać?

  Dofinansowanie na zakup pierwszego mieszkania.

  Rządowy program ma za zadanie wspierać ludzi przy zakupie ich pierwszego mieszkania. Oznacza to, że z programu tego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nigdy nie były właścicielami mieszkań. Aby skorzystać z programu mdm należy spełniać wymagania:

  • wiek do 35 lat – w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego partnera
  • zakup mieszkania z rynku pierwotnego
  • nieruchomość nie powinna przekraczać 70 metrów kwadratowych w przypadku mieszkań i 100 metrów kwadratowych w przypadku domków jednorodzinnych.
  • nieruchomość powinna być finansowana z kredytu, na co najmniej 50 % wartości i na co najmniej 15 lat
  • koszt jednego metra kwadratowego nieruchomości powinien mieścić się w limitach wyznaczonych dla dennego regionu.
  • kredytobiorcy nie mogą być właścicielami nieruchomości także w przeszłości.
  • osoby do 36 roku życia, które metodą gospodarczą rozpoczęły budowę swojego domu mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane.

  Czy warto ubiegać się o takie dopłaty?

  Wiele osób uważa, że warto skorzystać ze wsparcia rządowego. Możemy dzięki temu zyskać na zaciągniętym kredycie, ale także banki chętniej udzielają kredytów z programu mieszkanie dla młodych. Jest to szansa dla wielu osób, które samodzielnie nie byłyby w stanie takiego kredytu otrzymać. Program polega bowiem na dofinansowaniu wkładu własnego. W zależności od liczebności rodzin państwo może udzielić wsparcia od 10-20%. Niektóre osoby sądzą, że nie warto, gdyż więcej energii stracimy niż zyskamy wsparcia od państwa. Program mdm powstał z myślą o młodych rodzinach, których nie stać na samodzielny zakup mieszkania. Jest to zatem szansa na stworzenie odpowiednich warunków do życia. Każda dopłata, nawet niewielka może okazać się ogromną pomocą. Dla osób, których marzeniem jest posiadanie własnego mieszkania jest to doskonałe rozwiązanie. Posiadanie stabilizacji życiowej jest na wyciągnięcie ręki, gdyż kredyt z takim dofinansowaniem można znacznie łatwiej zaciągnąć.

  Jakie jest najlepsze konto bankowe?

  Wybór konta bankowego tylko z pozoru jest łatwy. Jednym z problemów jest to, że nie zawsze standardowe warunki użytkowania rachunku bankowego są najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich klientów banków. Jedne osoby chcą przede wszystkim, by konto zapewniało dostęp do jak największego zakresu usług. Z drugiej strony coraz więcej osób chce mieć darmowe konto bankowe.

  Bezpłatne rachunki najczęściej są ograniczone w zakresie możliwości korzystania z wszystkich usług bankowych. Wiele usług oferowanych przez bank przy rachunkach bezpłatnych jest dodatkowo płatna. Wiele osób konta osobiste wykorzystuje przede wszystkim do realizowania zakupów za pośrednictwem kart bankowych, opłacania rachunków. Konto pozwala również otrzymywać wypłatę. Za pośrednictwem rachunku możliwe jest realizowanie przelewów bankowych, zakupów internetowych, stałych przelewów.

  Bardzo ważne jest decydowanie się na korzystanie z rachunku, który nie ma ukrytych opłat, bardzo często bank nalicza opłatę za kartę debetową. Nie zawsze taka opłata jest naliczana, ale najczęściej konieczne jest spełnienie pewnych wymagań, by karta bankowa nie była płatna. Brak stałych opłat za kartę możliwy jest do uzyskania albo po przekroczeniu określonej przez bank sumy wydanej na zakupy z wykorzystaniem karty debetowej. Część banków określa również ilość transakcji, które muszą być zrealizowane miesięcznie, by nie płacić za kartę.

  Większość informacji o tym, z jakich usług można korzystać przy danym koncie za darmo pozwala uzyskać ranking kont bankowych. Za jego pośrednictwem można sprawdzić najnowsze oferty banków, oferty promocyjne. W ten sposób można wybrać najlepsze konta bankowe, czyli oferujące oprocentowanie, możliwość korzystania z natychmiastowych przelewów, darmowej karty bankowe, darmowych bankomatów za granicami. Jeśli dobierze się poszczególne opcje dostępne przy prowadzeniu rachunku do własnych oczekiwań i sposobu użytkowania rachunku możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów prowadzenia rachunku bankowego bez ograniczania jego użyteczności. W ten sposób konto będzie również wygodne w użytkowaniu.

  2015/01/14

  Konta oszczędnościowe atrakcyjnym sposobem na bezpieczne oszczędzanie

  W dzisiejszych ciężkich czasach coraz więcej osób zaciska pasa i postanawia oszczędzać pieniądze. Jedni zbierają na zakup samochodu, laptopa, nowego telefonu, na organizację wesela czy na zagraniczny wyjazd w wakacje. Inni natomiast starają się odłożyć na tzw. czarną godzinę. Jednak bez względu na cel oszczędzania, najważniejsze jest żeby było ono bezpieczne i przynosiło nawet mały, ale pewny zysk. Dlatego idealnym rozwiązaniem, spełniającym powyższe wymogi jest konto oszczędnościowe.

  W ostatnich latach konta oszczędnościowe znacznie zyskały na popularności. Zawdzięczają to przede wszystkim temu, że są najmniej ryzykowną metodą na pomnażanie swoich oszczędności. Ich dużym atutem jest fakt, że dostęp do ulokowanych na nich jest swobodny. W każdej chwili można nie tylko wybrać z nich pieniądze, ale je również wpłacić. Ważnym jest, że nie tracimy przez to zysków z wypracowanych do tej pory odsetek. Ponadto na ich korzyść przemawia również to, że nawet najmniejsza przechowywana na nich kwota podlega oprocentowaniu, zatem nawet najmniejsza suma może przynieść jakiś zysk. Dużym udogodnieniem jest również możliwość monitorowania środków znajdujących się na koncie poprzez Internet, co ułatwia w znaczny sposób kontrolę oszczędności i zarządzanie swoimi finansami.

  Konta oszczędnościowe posiadają niestety również wady. Do najważniejszych z nich należy przede wszystkim zmienne oprocentowanie, które w każdej chwili może wzrosnąć lub spaść. Kolejnym ich minusem jest fakt, że założenie konta często wiąże się z wymogiem skorzystania z jakiejś innej oferty banku, która już niekoniecznie jest atrakcyjna i wiąże się z dodatkowymi opłatami. W efekcie może okazać się, że pozornie korzystna oferta w efekcie jest nieopłacalna. Następną wadą kont oszczędnościowych jest ograniczona ilość przelewów. Jest to związane z tym, że konta tego typu służą do pomnażania oszczędności, a nie do ich wydawania.

  Wybierając konto oszczędnościowe warto dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć najlepszą dla siebie ofertę. Zaowocuje to z pewnością większym zyskiem w przyszłości.