2014/12/03

Ranking lokat bankowych i najlepszych kont oszczędnościowych - grudzień 2014

Grudzień 2014 roku to kolejny miesiąc, w którym oprocentowanie depozytów bankowych nie zachwyca. Lokaty i konta oszczędnościowe nie dają tyle zarobić jak jeszcze rok czy dwa lata temu. Część osób zdecydowała się wycofać środki z banków i przenieść je inwestując w fundusze inwestycyjne lub nabywając obligacje Skarbu Państwa. Jednak, jak pokazują dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski, większość Polaków postanowiła lokować swoje oszczędności na krótkoterminowych lokatach oraz na rachunkach oszczędnościowych.

Zarówno lokaty o krótkich terminach zapadalności, jak i konta oszczędnościowe posiadają ogromną zaletę, która jest niezwykle istotna w dzisiejszej sytuacji na rynku. Chodzi oczywiście o brak konieczności zamrażania swoich środków na długi okres. Banki w przypadku tych produktów umożliwiają zazwyczaj wypłatę pieniędzy bez utraty uzbieranych odsetek. To daje nam możliwość przenoszenia środków na nowe, coraz bardziej rentowne produkty oferowane przez polskie banki.

Postanowiliśmy więc dokładniej przyjrzeć się ofertom produktów oszczędnościowych dostępnych aktualnie na polskim rynku. Poniżej prezentujemy aktualny ranking najlepszych kont oszczędnościowych i lokat bankowych. Główną cechą ofert, która decydowała o kolejności w naszym zestawieniu była oczywiście wartość oprocentowania, która w głównym stopniu wpływa na nasz potencjalny zysk.

Ranking najlepszych lokat bankowych - grudzień 2014 

 

Lokata start w Meritum Bank
 • Lokata oferowana jedynie na 2 miesiące
 • Najwyższe oprocentowanie na rynku - 5,00% 
 • Możliwość założenia darmowego konta osobistego
 • Lokata do założenia w 15 minut przez Internet
Szczegóły oferty "Lokaty Start"


Lokata bankowa w Idea Bank – HAPPY
 • Lokata oferowana na trzy miesiące
 • Wysokie oprocentowanie - 5,00% 
 • Nie wymagane jest posiadanie konta osobistego w Idea Bank
 • Lokata dostępna przez Internet
 • Minimalna kwota depozytu już od 1000 zł

Lokata terminowa w Banku BPH
 • Lokata terminowa na okres 6 miesięcy
 • Wysokość oprocentowania - 5,00%  w skali roku
 • Konieczność jednorazowej inwestycji w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy


LOKATA NA START w Getin Bank
 • Atrakcyjne oprocentowanie - 4,50% w skali roku
 • Okres lokaty - jedynie 2 miesiące!
 • Minimalna kwota depozytu wynosi 500 zł
 • Maksymalnie na lokatę można wpłacić 10 000 zł
 • Zrywając lokatę przed czasem nie tracimy odsetek
 • Lokata możliwa do założenia on-line


LOKATA BEZKARNA w BGŻ Optima

 • Oprocentowanie w skali roku - 4,0%
 • Okres lokaty to jedynie 3 miesiące
 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie depozytu
 • Wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek
 • Błyskawiczne założenie lokaty przez Internet w 5 minut
Szczegóły oferty "Lokaty bezkarnej"LOKATA DIRECT + INTERNET w Santander Consumer Bank
 • Lokata długoterminowa - termin zapadalności - 3 lata
 • Niezmienne oprocentowanie w wysokości 3,50% w skali roku
 • Bank nie pobiera prowizji i opłat za otworzenie lokaty
 • Komfortowy sposób otworzenia lokaty
Szczegóły oferty "Lokaty Direct+ Internet"Ranking kont oszczędnościowych - grudzień 2014


Konto na Start - BGŻ Optima

 • Najlepsze obecnie konto oszczędnościowe na polskim rynku!
 • Oprocentowanie w skali roku - 3,0%
 • Maksymalna kwota depozytu - aż do 100 000 zł!
 • Brak opłat za prowadzenie konta
 • Wszystkie przelewy za darmo
 • Wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek
 • Konto możliwe do otworzenia przez Internet w ciągu 5 minut 
Więcej szczegółów na temat oferty BGŻ OptimaKonto oszczędnościowe w Banku BPH
 • Atrakcyjny rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem 3,0% w skali roku
 • Dla środków do wartości 50 000 zł
 • Konieczność założenia konta osobistego


Otwarte konto oszczędnościowe - ING Bank Śląski

 • Darmowe otworzenie i prowadzenie konta
 • Oprocentowanie 3,00% w skali jednego roku
 • Możliwość zarządzania kontem przez Internet i telefon
Więcej szczegółów na temat oferty ING Banku ŚląskiegoJak obliczyć rzeczywisty zysk z depozytów terminowych?

 

rzeczywisty zysk
W jaki sposób podsumować zysk z lokaty bankowej? Teoretycznie zadanie wydaje się być wyjątkowo proste, bo przecież znając wielkość kapitału i wysokość oprocentowania łatwo obliczyć zysk. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej złożona. Na zysk z lokat wpływ ma kilka zasadniczych czynników. Wśród najważniejszych kryteriów, które go określają znajdują się: częstotliwość kapitalizacji oraz oprocentowanie.

Kapitalizacja odsetek na lokacie

Kapitalizacja odsetek to nic innego jak częstotliwość dopisywania do zdeponowanego kapitału odsetek z lokaty. Sama częstotliwość bywa różna. Zależy przede wszystkim od warunków ustalanych przez bank, ale pośrednio również od długości trwania umowy o lokatę środków. Najczęściej spotykamy lokaty bankowe z kapitalizacją miesięczną, kwartalną oraz roczną. Najlepsza lokata bankowa to oczywiście taka, która posiada odpowiednio częstą kapitalizację odsetek. Dzięki temu w kolejnych okresach rozliczeniowych na zysk pracuje większy kapitał, bo zostaje powiększony o odsetki. Im częściej przeprowadza się kapitalizację, w praktyce inwestor może liczyć na większy zysk.

Oprocentowanie lokat bankowych

Oprocentowanie to złożona kwestia. W zasadzie jest ono miarą osiąganego z lokaty zysku. Oprocentowanie z reguły jest podawane przez banki w skali rocznej. Dzieje się tak zarówno w przypadku krótkich, jak i długich depozytów. Warto pamiętać również o rodzajach oprocentowania – stałym i zmiennym. Stałe oprocentowanie lokat, to takie którego nie można zmienić w trakcie trwania umowy o lokatę środków. Jest ono zatem niezmienne aż do zakończenia lokaty. Oprocentowanie zmienne zależne jest od czynników zewnętrznych, takich jak chociażby wysokość stóp procentowych określana przez Radę Polityki Pieniężnej. Na oprocentowaniu zmiennym można zarobić, ale także i stracić – w zależności od potencjalnych wahań poziomu oprocentowania depozytu.

Podatek "Belki"

Zysk z lokaty jest pomniejszany o podatek od zysków kapitałowych. Jego wysokość to 19%. Odliczany jest on od kwoty zysku otrzymanego w ramach lokaty oszczędności. Warto zaznaczyć, że dotyczy on jednak wyłącznie osób fizycznych, a nie dotyczy środków związanych z działalnością gospodarczą. W praktyce na wysokość osiąganego zysku ma także wpływ inflacja oraz warunki danego banku. Szczegółowe obliczenie zysku, który przyniesie lokata bankowa może zostać przeprowadzone np. w oparciu o dostępne w Internecie kalkulatory lub poprzez kontakt z konkretnym bankiem lub bankami. Warto także śledzić bieżący ranking lokat bankowych w celu poszukiwania najbardziej opłacalnych w danym okresie propozycji.


Trudne pojęcia związane z lokatami bankowymi: procent składany i kapitalizacja odsetek

Podstawy wiedzy dotyczącej bankowości oraz finansów osobistych powinien mieć obecnie każdy człowiek, bo większość z nas staje przed koniecznością wyboru choćby jednego produktu bankowego. Najczęściej są to konta osobiste, ale przy posiadaniu nadwyżek finansowych istotną kwestią staje się ich korzystne ulokowanie. Przechowywanie pieniędzy na rachunku bieżącym nie daje tak korzystnego oprocentowania jak lokaty bankowe. Z tymi produktami są związane dwa ważne pojęcia: procent składany oraz kapitalizacja odsetek.

Lokaty i oprocentowanie odsetek

Procent składany jest stosowanym w bankowości sposobem określania wysokości oprocentowania. Polega na obliczaniu odsetek co pewien czas, a tak wypracowany zysk dodawany jest do wkładu początkowego. W kolejnym naliczaniu odsetek bierze się już pod uwagę ten powiększony kapitał. W rezultacie, ostateczny zysk jest większy niż przy obliczaniu zwykłego procentu od wkładu. Na procentach składanych opiera się kapitalizacja odsetek, stanowiąca proces naliczania oprocentowania lokat co pewien określony czas. Wynika z tego, że najlepsze lokaty charakteryzują się częstą kapitalizacją. Ponadto, przy zrywaniu lokaty przed czasem bank może oddać nie tylko wkład podstawowy, ale naliczone już odsetki.

Ideę procentu składanego najlepiej wyjaśnić na przykładzie. Jeśli wpłacimy 1000 zł na lokatę oprocentowaną 6% w skali roku, to po 12 miesiącach oszczędzania i kapitalizacji rocznej otrzymamy:

1000 zł + (6% x 1000 zł)=1060 zł

W drugim roku lokata przyniesie następujący zysk dodany do kapitału początkowego:

1060 zł+(6% x 1060 zł)=1123,6 zł

Wynika z tego, że kapitalizowany jest nie tylko sam wkład, ale również wcześniejsze odsetki. Dla porównania, dwuletni depozyt z oprocentowaniem 6%, naliczanym pod koniec oszczędzania przyniesie wynik w pierwszym roku:

1000 zł + (6% x 1000 zł)=1060 zł

A w drugim roku:

1060 zł+(6% x 1000 zł)=1120 zł

A jeśli kapitalizacja jest przeprowadzana częściej niż raz na rok, zysk jest jeszcze większy niż przy zwykłym oprocentowaniu, bez kapitalizacji.

Pułapki związane z kapitalizacją

Najlepsza lokata to produkt często kapitalizowany – to stwierdzenie jest prawdziwe, ale tylko wtedy, gdy odsetki po kapitalizacji pozostają na lokacie i powiększają wkład początkowy. Uwaga na oferty, w których odsetki po kapitalizacji przelewane są na inne konto. Wtedy nie tylko nie powiększa się wkład, ale również musimy zapłacić za prowadzenie dodatkowego konta. Ranking lokat nie zawsze uwzględnia częstotliwość kapitalizacji oraz sposób przechowywania odsetek. Dlatego wykonując porównanie lokat przed podpisaniem umowy, warto zapytać o te kwestie w banku, gdzie chcemy założyć depozyt terminowy.

2014/12/02

Ranking kredytów hipotecznych, mieszkaniowych - grudzień 2014

Sprawdź najtańsze oferty kredytów mieszkaniowych w 2014 roku w polskich bankach.

Kredyty mieszkaniowe wciąż cieszą się dużą popularnością. Jest to spowodowane niskimi stopami procentowymi, które wpływają na oprocentowanie kredytów bankowych. Można się spodziewać, że taka sytuacja utrzyma się przynajmniej do połowy 2015 roku – ponieważ to wtedy ekonomiści spodziewają się podwyżki stóp procentowych. Z tego względu rok 2014 może być ostatnim momentem na zaciągnięcie taniego kredytu hipotecznego.

Giełda papierów wartościowych w Warszawie
Po boomie kredytowym, który miał miejsce w latach 2003-2008, banki wycofały się z oferowania kredytów walutowych. W tej chwili praktycznie żaden bank nie posiada w swojej ofercie kredytu w obcej walucie. Jest to spowodowane problemami kredytobiorców ze spłatą zaciągniętych zobowiązań m.in. we franku szwajcarskim i euro. Pod wpływem zmian kursowych, kredytobiorcy musieli ponosić coraz większe koszty, a z biegiem czasu, taka osoba nie była w stanie spłacać rat kredytu. Zasada, którą warto przestrzegać w takim przypadku - jest zadłużanie się w walucie, w której się zarabia.

Komisja Nadzoru Finansowego
Wycofanie ofert kredytów walutowych z banków to nie jedyna zmiana na rynku, jaka zaszła w ostatnim czasie. Banki – pod wpływem rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego – wprowadziły wyższe limity wkładu własnego. Jeszcze do niedawna, jeśli klient chciał zaciągnąć kredyt hipoteczny – nie musiał w ogóle posiadać wkładu własnego. W 2014 roku, wkład własny wynosi co najmniej 5%, a w kolejnym 2015 roku – 10%, dochodząc do 20% wkładu własnego w 2017 roku. Oznacza to, że z biegiem czasu coraz ciężej będzie zdobyć finansowanie na zakup mieszkania. Dodając do tego oczekiwania co do przyszłych podwyżek stóp procentowych, już nie długo kredyt hipoteczny może okazać się o wiele droższy niż w tej chwili.

W celu ułatwienia wyboru najlepszej oferty kredytu hipotecznego, stworzyliśmy ranking aktualnych ofert polskich banków. Poniżej prezentujemy zestawienie wraz z analizą najlepszych propozycji kredytów mieszkaniowych dostępnych obecnie na naszym rynku.


Ranking kredytów hipotecznych - grudzień 2014Oferta kredytu hipotecznego w Alior Bank

 • Decyzja o przyznaniu kredytu w 24h!
 • Prowizja banku wynosi 0%
 • Najniższa marża na rynku - tyko 1,4%!
 • Okres kredytowania do 30 lat
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych - czyli zawieszenie spłaty kredytu nawet na 6 miesięcy w ciągu roku
 • Oprocentowanie od 2,2%


 Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim

 • Prowizja od kredytu wynosi 0%
 • Oprocentowanie kredytu to 4,39% dla osób w wieku do 35 lat
 • Okres kredytowania to maksymalnie 35 lat
 • Akceptowane są różne źródła dochodu m. in. również kontrakty menedżerskie
 • Bank udziela bezpłatnej pomocy specjalisty
Sprawdź szczegóły oferty ING Banku
 Doradztwo kredytowe w Expander

 • Okres kredytowania do 35 lat
 • Możliwość skorzystania z karencji przy spłacie kredytu
 • Dostępny także kredyt w obcej walucie dla wybranych klientów
 • Oferowane jest ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy
 • Brak dodatkowych opłat za  wcześniejszą spłatę kredytu
Sprawdź szczegóły oferty Expandera
  Doradztwo finansowe w Open Finance

 • Szybka decyzja kredytowa
 • Niskie marże
 • Kredyt mieszkaniowy udzielany na dowolny cel związany z nieruchomością np. remont 
 • Możliwość dostosowania wysokości raty kredytu do swoich możliwości
Sprawdź szczegóły oferty Open Finance


  Przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych waha się w okolicach 4%. Jest to oprocentowanie nominalne w skali roku. Do tego należy doliczyć marżę banku, która w większości przypadków mieści się w granicach 1,4-2% oraz ewentualnie inne prowizje. Banki często dodają do kredytu mieszkaniowego inne produkty oraz sprzedają ubezpieczenie – na wypadek zdarzeń losowych, które mogą spowodować problemy ze spłatą zobowiązania. Najlepszym rozwiązaniem, aby sprawdzić ile dokładnie wyniosą koszty kredytu jest porównanie RRSO – czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Prawo nakłada obowiązek na banki podawania w każdej umowie kredytowej RRSO.

  Na jakie aspekty zwrócić uwagę wybierając ofertę kredytu mieszkaniowego?


  • RRSO – jest to procentowe wyrażenie sumy wszystkich kosztów kredytu hipotecznego. Na tej podstawie możemy policzyć ile wyniosą całkowite koszty kredytu.
  • Wysokość wkładu własnego – w 2014 roku wynosi przynajmniej 5%. Banki często podają wartość LTV (Loan to Value) np. 80% - oznacza to, że bank wymaga 20% wkładu własnego (100%-LTV=wkład własny).
  • Okres kredytowania – czyli czas, przez który będziemy obciążeni kredytem hipotecznym. Im krótszy okres, tym lepiej, ponieważ koszty kredytu będą niższe. Oczywiście, jeśli zadecydujemy się na krótszy czas kredytowania, rata kredytu będzie wyższa. KNF rekomenduje bankom udzielanie kredytu na okres 25-30 lat – w zależności od wieku kredytobiorcy. KNF odradza udzielania kredytów powyżej 35 lat, dlatego jest to w tej chwili maksymalny okres na jaki przyznawane są kredyty mieszkaniowe. 
  • Maksymalna kwota kredytu – zależy od wartości nieruchomości oraz od zdolności kredytowej kredytobiorcy. W tej chwili (2014 r.) banki udzielają kredytu do maksymalnie 95% wartości nieruchomości (LtV) – przynajmniej 5% musi pokryć kredytobiorca. Zdolność kredytowa zależy od wysokości naszych dochodów netto – banki używają wskaźnika DtI (Debt to Income) – który nie może być wyższy niż 50%. W praktyce oznacza to, że miesięczna rata kredytu nie może wynieść więcej niż połowa naszego wynagrodzenia netto (odliczając inne zobowiązania). Banki różnie traktują rodzaje źródeł dochodów, a także uwzględniają wiele innych czynników przy określaniu zdolności kredytowej – np. liczba dzieci, wiek.
  • Wcześniejsza spłata kredytu – banki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu mogą zażądać prowizji sięgającej nawet 3% od kwoty nadpłaty. 
  • Waluta kredytu mieszkaniowego – obecnie kredyty w obcej walucie udzielane są osobom, które posiadają wysokie, trwałe dochody w walucie kredytu. Oferty kredytów we frankach szwajcarskich czy euro zostały praktycznie wycofane z rynku. 
  • Dodatkowe produkty finansowe oferowane w ramach kredytu - banki udzielając kredytu, zmuszają kredytobiorców do skorzystania z innych usług finansowych w danym banku. Często wymagane jest otworzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub skorzystanie z oferty karty kredytowej

  2014/12/01

  Kredyty mieszkaniowe z dopłatą - charakterystyka

  Od stycznia 2014 z rynku finansowego zniknęły kredyty mieszkaniowe bez wkładu własnego. Komisja Nadzoru Finansowego zaostrzyła przepisy udzielania kredytów tego typu i niestety zniweczyła wielu osobom plany kupna mieszkania. Nie każdy posiada narzucone przez Komisję 5% wkładu własnego, a należy przypomnieć, że to tylko minimalny poziom. Wiele banków stosuje bardziej rygorystyczne warunki związane z wkładem własnym, co skutecznie eliminuje wielu potencjalnych kredytobiorców.

  Kredyt z dopłatą może być rozwiązaniem dla kupującego mieszkanie

  Minimalny poziom wkładu własnego na zakup mieszkania, czy domu, to pięć procent. Typowy Kowalski nie jest w stanie wyłożyć takich pieniędzy w banku, by moc starać się o kredyt mieszkaniowy. Czy to oznacza, że musi odłożyć plany kupna mieszkania na inne czasy? Odkładać planów nie musi, a nawet nie powinien. Niestety, z roku na rok poziom minimalnego wkładu własnego będzie podnoszony i lepszych czasów Kowalski się nie doczeka. Jeśli ktoś chce kupić mieszkanie na tańszych warunkach, to powinien zacząć starać się już teraz, bo jest to ostatni dzwonek na jakiekolwiek działania. Od 2015 roku przepisy dotyczące wkładów własnych ulegają zmianie i minimalny wkład własny będzie już wynosił 10%, czyli marzenia o własnym domu mogą pozostać marzeniami. Jeśli ktoś chce je urzeczywistnić i nie odkładać planów na lepsze czasy, które nie nadejdą, powinien szukać banku, który ma w swojej ofercie kredyt mieszkaniowy na relatywnie dobrych warunkach, min. wymaga minimalnego wkładu własnego i ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

  Umowa ta przewiduje preferencyjne kredyty mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie Dla Młodych. Mogą z nich skorzystać osoby do 35 roku życia, ale niestety nie jest to jedyne ograniczenie. Program przewiduje dopłatę do wkładu własnego, a więc otwiera furtkę tym, którzy nie mają całości wkładu, natomiast zamyka ją tym, którzy mają szczególne wymagania względem mieszkania, jego lokalizacji, metrażu, czy sprzedaży.

  Jeśli nie posiada się wystarczających środków na pokrycie wkładu własnego, by zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, warto przeanalizować program MDM. Posiada on szereg wymogów, jakie trzeba spełnić, podobnie jak bank przy udzielaniu kredytu, ale jeśli marzenia dotyczące własnych czterech kątów mają się urzeczywistnić, to może on stanowić istotną pomoc. Będzie on z pewnością ograniczał pod pewnymi względami, ale da szansę na to, by móc kupić swoje mieszkanie.

  Ranking kredytów konsolidacyjnych – grudzień 2014

  Kredyt konsolidacyjny to korzystne rozwiązanie dla osób posiadających kilka zobowiązań w różnych bankach. Stosuje się je, aby ograniczyć miesięczne koszty kredytów oraz poprawić sytuację finansową. 

  kredyty konsolidacyjne - konta-oszczednosciowe.blogspot.com
  Największą zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość przeniesienia wszystkich dotychczasowych długów do jednego banku. Ogranicza to formalności oraz pozwala uporządkować nasze zobowiązania finansowe. Kolejną zaletą kredytów konsolidacyjnych jest uniknięcie spirali zadłużenia, która zmusza osoby posiadające długi do jeszcze większego zadłużania się, tak aby regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania. Banki oferując kredyty konsolidacyjne umożliwiają niejednokrotnie pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, które klient może wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny.

  Ranking kredytów konsolidacyjnych ma za zadanie pomóc wszystkim osobom zainteresowanym konsolidacją w wyborze oferty, która najlepiej spełni nasze oczekiwania. W naszym rankingu przedstawiamy tylko najlepsze oferty banków. Analizie poddajemy takie parametry kredytów, jak oprocentowanie oraz termin spłaty. Sprawdzamy m.in. łatwość uzyskania kredytu oraz możliwość przyznania przez bank dodatkowej gotówki. Porównujemy także koszty kredytów i wyjaśniamy jakie formalności stawiają banki przed klientami pragnącymi skonsolidować swoje zobowiązania

  Ranking kredytów konsolidacyjnych – grudzień 2014


  Kredyt konsolidacyjny w Alior Bank

  • Alior Bank gwarantuje najniższą ratę kredytu konsolidacyjnego
  • Nie wymagane jest zabezpieczanie kredytu przy konsolidacji do 150 tys. zł
  • Zaciągając kredyt klient otrzymuje dodatkowe środki pieniężne na dowolnie wybrany cel
  • Formalności ograniczone do minimum
  • W placówce Alior Banku można liczyć na pomoc ze strony doradcy i dostosowanie oferty do naszych potrzeb
  Sprawdź szczegóły oferty w Alior Banku


  Oferta konsolidacji długów w mBank

  • Bank nie pobiera prowizji w przypadku konsolidacji kredytów
  • Klienci mogą liczyć na dodatkową gotówkę w ramach kredytu – nawet do 20% wszystkich konsolidowanych zobowiązań
  • Duży wybór kredytów z możliwością konsolidacji
  • Okres kredytowania wynosi 7 lat
  • Kredyt udzielany do kwoty 150 tys. zł
  Sprawdź szczegóły oferty w mBanku


  BOŚ Bank – Pożyczka obniżająca raty Twoich pożyczek

  • Bank oferuje możliwość uzyskania dodatkowej gotówki na wybrany cel
  • Kredytu przyznawany jest na kwotę od 1 tys. zł do 150 tys. zł
  • Okres na jaki przyznawany jest kredyt to maksymalnie 12 lat
  • Bank gwarantuje minimum formalności
  Sprawdź szczegóły oferty w BOŚ Banku

   

  Jakie rodzaje zobowiązań możemy konsolidować?


  Konsolidacja kredytów polega na połączeniu posiadanych zobowiązań w jedno i przeniesienie go do jednego banku. Wiele osób zadaje sobie pytanie – jakie kredyty można skonsolidować? Banki umożliwiają dzisiaj konsolidację praktycznie większość kredytów bankowych. Do najczęściej konsolidowanych zobowiązań należy zaliczyć:
  • kredyty konsumenckie,
  • kredyty hipoteczne i mieszkaniowe,
  • pożyczki gotówkowe,
  • zadłużenie na kartach kredytowych,
  • linie kredytowe w rachunkach bankowych,
  • kredyty samochodowe,
  • raty za zakup towarów i usług.

  Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu konsolidacyjnego?


  konta-oszczednosciowe.blogspot.com - ranking kredytów konsolidacyjnych
  Wybierając kredyt konsolidacyjny należy mieć na uwadze przede wszystkim wysokość oprocentowania. Analizując oferty banków najlepiej sprawdzić rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu. W ten sposób uwzględniamy wszystkie koszty kredytu takie jak: prowizje i marże banków, czy też koszty ubezpieczenia. Szukając kredytów warto również sprawdzić dokładnie wszelkie formalności wiążące się z zaciągnięciem kredytu. Należy dowiedzieć się jakiego zabezpieczenia wymaga od nas bank.

  W przypadku konsolidacji zobowiązań banki oferują kredyty konsolidacyjne bez hipoteki oraz zabezpieczone hipoteką. Jest to związane głównie z wysokością kwoty, na jaką jest przyznawany kredyt – im wyższa, tym bardziej prawdopodobne, że bank będzie wymagał od nas zabezpieczenia hipotecznego. Porównując kredyty konsolidacyjne warto zwrócić uwagę na sposób wnioskowania o kredyt. Najlepiej wybierać oferty, o które można starać się przez Internet, za pomocą wniosków online, dostępnych na stronach banków. Przyspieszy to cały proces przyznawania kredytu.

  W jaki sposób najkorzystniej oszczędzać pieniądze?

  Przechowywanie oszczędności „w skarpetce” to obecnie już przeżytek. Istnieją znacznie korzystniejsze formy deponowania kapitału, pozwalające zrównoważyć inflację, a nawet jeszcze zarobić. W artykule omówiono dwa z takich instrumentów: lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe.

  Oszczędzanie poprzez założenie lokaty

  Jednym ze sposobów oszczędzania jest wpłacenie pieniędzy na lokatę terminową. Dostępne są depozyty o różnej długości czasu oszczędzania oraz wysokości odsetek. Możemy wybierać pomiędzy oprocentowaniem stałym, zmiennym i progresywnym oraz lokatami kilkuletnimi, rocznymi, sześcio- lub trzymiesięcznymi, a nawet jednodniowymi. Kluczową kwestią jest to, kiedy odsetki będą kapitalizowane – czy np. co miesiąc lub kwartał, czy dopiero pod koniec trwania lokaty. Od tego zależy, ile zarobimy, jeśli zdecydujemy się wycofać depozyt przed czasem. Warto też wiedzieć, że istnieją różne typy lokat, także instrumenty powiązane z wysokim ryzykiem oraz inwestowaniem części środków na przykład w akcje przedsiębiorstw lub w złoto. Rentierzy mający wysokie wkłady, deponowane na długi czas, mogą otrzymać korzystniejsze warunki oszczędzania od standardowych. Często tzw. lokata rentierska pozwala korzystać z odsetek już w trakcie trwania umowy.

  Oszczędzanie z użyciem rachunku bankowego

  Jeśli wybierzemy konto oszczędnościowe, możemy wypłacać i wpłacać pieniądze w dowolnym czasie. Z zastrzeżeniem, że częste wypłaty wiążą się z dodatkowymi kosztami. Na koncie można przechowywać dowolną kwotę, a oszczędności są kapitalizowane na bieżąco, co oznacza ciągły przyrost odsetek. Niestety, zwykle oszczędzanie za pomocą konta oznacza trochę niższe odsetki niż na lokacie terminowej.

  Ranking kont oszczędnościowych pomoże w wyborze najkorzystniejszej oferty, należy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania po opodatkowaniu oraz warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać tę wysokość odsetek. Najczęściej nowi klienci, którzy nie mają dotąd konta w danym banku mogą liczyć na nieco korzystniejsze warunki. Jednak często są zobligowani do założenia nie tylko konta oszczędnościowego, ale również rachunku osobistego. Wydaje się, że są to bezpieczne inwestycje, które dają możliwość dysponowania środkami bez konieczności czekania do końca umowy.

  Czy lepiej zdecydować się na lokatę, czy na konto oszczędnościowe?

  Wybór pomiędzy lokatą oraz kontem oszczędnościowym zależy od preferencji oraz sytuacji finansowej klienta. W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie, czy potrzebujemy jednorazowego depozytu w określonej wysokości, czy stałego dostępu do miejsca przechowywania nadwyżek finansowych, których kwota będzie się dynamicznie zmieniała. W pierwszym przypadku należy pomyśleć o założeniu lokaty, w drugim – zastanowić się nad wyborem konta oszczędnościowego.

  2014/11/12

  Jak wybrać najkorzystniejsze konto osobiste?

  Obecnie większość ludzi posiada konta bankowe. Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez rachunku osobistego, na który przelewane są dochody, przechowywane są nadwyżki finansowe i regulowane są stałe płatności. Podpowiadamy, jak wybrać najbardziej korzystne konto, aby zwiększyć zyski z jego posiadania.

  Koszty związane z kontem bankowym

  Istotnym parametrem konta jest koszt jego prowadzenia, liczony w wymiarze miesięcznym. Możemy założyć darmowe konto bankowe, ale w większości przypadków zapłacimy od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie za prowadzenie rachunku. A jeśli bank reklamuje konto za 0zł, należy uważnie przyjrzeć się, czy dotyczy to każdego miesiąca, czy może jest zależne od liczby lub wartości dokonywanych operacji. Promocja może obowiązywać też przez pewien czas, na przykład przez pierwsze kilka miesięcy po założeniu rachunku. A niektóre banki kuszą wręcz dawaniem pieniędzy w zamian za założenie u nich konta.

  Bardzo ważny jest również koszt podstawowych operacji związanych z kontem, takich jak przelewy, wpłaty i wypłaty, zlecenia stałe. Należy też zwrócić uwagę na koszt wydania karty do konta oraz prowizje za wykonywanie nią operacji. Ważna jest m.in. wielkość sieci bankomatów, z których możemy dokonać wypłaty środków bez naliczania prowizji.

  Dodatkowe usługi i udogodnienia

  Niektóre konta osobiste mają dodatkowe usługi w ofercie. Dostęp do konta przez Internet to już standard, warto dowiedzieć się, jakie opłaty są przewidziane za bankowość internetową, a także udogodnienia typu powiadamianie sms-em o stanie konta oraz zmianie salda.

  Niektóre rachunki umożliwiają korzystanie z salda debetowego, zazwyczaj odnawialnego. Wtedy warto zorientować się, jakie odsetki zapłacimy za tego typu kredyt. Może to być ułatwienie na przykład dla osób inwestujących w rozwój firmy, ale możliwość zrobienia debetu to także pokusa skłaniająca do większych wydatków. Zwłaszcza, gdy dodatkowe pieniądze udostępniane są poprzez kartę kredytową.

  Konto bankowe a oprocentowanie zgromadzonych środków

  Jeśli przejrzymy ranking kont bankowych, zapewne zwrócimy uwagę na różnice w oprocentowaniu rachunków. Niektóre oferty są powiązane z możliwością czasowego lokowania środków, aby uzyskać korzystniejsze odsetki. Przy takich kontach mamy do dyspozycji dwa rachunki: zwykły i oszczędnościowy, na który możemy przelewać część dochodów. Inna opcja to możliwość tworzenia lokaty jednodniowej, na przykład tylko na czas nocy oraz swobodne korzystanie z pieniędzy w dzień.

  Najlepsze konta bankowe mają niskie opłaty za prowadzenie rachunku i dokonywanie operacji, a jednocześnie oferują klientowi dodatkowe usługi, rozszerzające podstawowy produkt. Coraz powszechniejszym trendem jest też występowanie kont darmowych, ale tylko po spełnieniu określonych warunków.

  2014/11/10

  Lokata, konto oszczędnościowe czy jeszcze coś innego - jak oszczędzać z zyskiem i bezpiecznie?

  Wybór spośród dzisiejszych produktów bankowych jest naprawdę olbrzymi, zatem nic dziwnego, iż niejednokrotnie klientela- mówiąc potocznie- miota się od oferty do oferty, analizując wszystkie „za” i „przeciw” oraz radząc się wykształconych w tej materii specjalistów. Czy jednak każdy z nas jest na takie coś skazany, nawet w sytuacji, gdy długofalowe i wielkie inwestycje wcale nie są interesujące, w przeciwieństwie do zwykłej chęci pomnożenia swego domowego kapitału? Oczywiście, że nie, czemu dowodzą przeciętni klienci banków, decydujący się zazwyczaj na dwa podstawowe produkty, czyli lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Aby jednak wybrać jeden z nich, należy dokładnie zapoznać się z ich najważniejszymi cechami. Jakimi?

  Lokaty bankowe - charakterystyka
  • wymagają określenia przez klienta czasu ich trwania oraz kwoty, na jaką zostaną założone;
  • zwiększają swą opłacalność wraz z upływem czasu ich trwania;
  • cechują się oprocentowaniem stałym lub oprocentowaniem zmiennym;
  • wymagają upewnienia się co do częstotliwości kapitalizacji;
  • wymagają zamrożenia kapitału.

  Konta oszczędnościowe - charakterystyka

  • zapewniają dużą swobodę, przede wszystkim dzięki umożliwianiu wyciągania części kwoty i dopłacania doń;
  • nie potrącają odsetek za przelew (przynajmniej jeden w miesiącu);
  • wymagają rozeznania się w sprawie oprocentowania, ponieważ jego wysoka wartość często ma charakter promocyjny i okazyjny;
  • cechują się oprocentowaniem typu zmiennego (zazwyczaj).
  Co jest więc lepsze? Ciężko stwierdzić, ale lokaty bankowe przeznaczone są na pewno dla osób, które mają świadomość co do tego, ile i jak chcą zaoszczędzić, nie boją się zamrożenia swojego kapitału i cenią sobie bezpieczeństwo. Niemniej, żadna lokata nie da możliwości oszczędzania na bieżąco, nie jest dostosowana dla oszczędzających w konkretnym celu i nie nadaje się dla tych, którzy cenią sobie dostęp do swojego budżetu, w związku z czym dla tych świetnie sprawdzi się oczywiście konto oszczędnościowe.

  Jeżeli zaś ani nie konto, ani nie lokata, zawsze pozostają inne produkty finansowe, których jest naprawdę mnóstwo i które można dostosować pod kątem swoich możliwości finansowych, skłonności do ryzyka oraz wszystkich tych czynników, na które należy tu zwrócić uwagę.

  2014/11/03

  Wspólne konto bankowe - czy to się opłaca?

  Małżeństwo czy para żyjąca w związku nieformalnym wcześniej czy później staje przed pytaniem, czy nie byłoby korzystnie założyć wspólne konto bankowe? Przecież zarobione pieniądze i tak w rezultacie wędrują na jeden stosik, a wydatki są wspólne, bo trudno byłoby je podzielić. I tu pojawia się dylemat. Jakie konto bankowe jest najbardziej odpowiednie dla pary?

  Niskie opłaty za prowadzenie konta, a nie rzadko ich całkowite zniesienie nie kusi już tak bardzo. Wydaje się wręcz oczywistą sprawą. Pozostają jednak inne kryteria decydujące o atrakcyjności konta zakładanego z myślą o dwóch osobach.

  Pierwszym z nich jest możliwość bezpłatnej wypłaty pieniędzy z wielu bankomatów. Darmowa wypłata środków z bankomatów należących do danego banku jest bardzo często niewystarczającą opcją dla jednej osoby. W przypadku pary może się to okazać jeszcze bardziej kłopotliwe. Kolejnym istotnym czynnikiem, wpływającym na wygodę korzystania z konta jest jego mobilność. Decyduje o niej łatwy i bezpieczny dostęp do konta zarówno przez Internet, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

  Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego generuje mnóstwo rachunków do zapłacenia. Możliwość bezpłatnych przelewów internetowych i zleceń stałych bardzo ułatwia życie. Para powinna, więc zwrócić uwagę również na ten atrybut konta. Konieczne okazuje się również posiadanie karty i kart dodatkowych. Niskie opłaty za tego rodzaju usługi lub ich całkowity brak również może skłaniać do wyboru określonego konta. Możemy również przeanalizować różnego rodzaju usługi dodatkowe. Premia za regularne wpływy na konto, w przypadku dwóch pensji może okazać się niezwykle kusząca. Na spore oszczędności możemy liczyć w przypadku, gdy konto łączy się z pakietem ubezpieczeniowym. Wypadek samochodowy czy różnego rodzaju domowe awarie to okoliczności, których trudno uniknąć. Pakiet assistance ratować nas będzie w sytuacjach podbramkowych. Dlaczego więc z niego nie skorzystać, zwłaszcza, że często bywa dodatkową opcją konta?

  Lokaty progresywne - charakterystyka

  Dzisiejsze banki oferują swym klientom wiele sposobów pozwalających na gromadzenie oszczędności. Lokaty bankowe uzależniające wartość oprocentowania od kwoty zdeponowanego kapitału, bądź czasu utrzymywania oszczędności na rachunku lokaty, to oferta przede wszystkim dla klientów ceniących sobie większą swobodę w dysponowaniu własnym kapitałem.

  W chwili obecnej banki oferują wiele różnych rozwiązań finansowych zebranych pod wspólnym określeniem lokaty bankowe. Są to zarówno tradycyjne lokaty, krępujące powierzone bankom środki finansowe do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty, produkty strukturyzowane, zasadniczo uniemożliwiające wcześniejsze wycofanie się z umowy bankowej bez straty części środków, oraz produkty zapewniające nieco większy poziom płynności finansowej. Takim produktem jest właśnie lokata progresywna.

  W przypadku lokat progresywnych progresja dotyczy wartości oprocentowania, według którego naliczane są należne odsetki. Banki stosują tu dwa rozwiązania uzależniając stopy procentowe od wartości zgromadzonego na rachunku kapitału, bądź czasu, jaki kapitał ten deponowany jest na rachunku lokaty. W każdym przypadku możliwe jest wcześniejsze wycofanie kapitału, części, bądź też całości, najczęściej wraz z naliczonymi do danej chwili odsetkami, czasem jedynie z ich pewną częścią (np. 30 % wartości należnych odsetek naliczonych do momentu złożenia dyspozycji o wycofaniu kapitału).

  Progresja uzależniona od wartości kapitału

  Ten typ lokat bankowych zazwyczaj wymaga posiadania większych oszczędności, aby depozyt przynosił oczekiwane rezultaty. Niższe progi kwotowe mogą oznaczać odsetki znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. Wraz ze wzrostem wartości kapitału powierzonego instytucji bankowej progowo zwiększa się wartość oprocentowania, według którego naliczane są należne odsetki. Zarówno wpłaty, jak i wypłaty z rachunku lokaty mogą powodować przemieszczanie się pomiędzy określonymi progami.

  Progresja uzależniona od czasu deponowania kapitału na rachunku

  Drugie rozwiązanie wykorzystuje do ustalania wartości stóp procentowych czas, w jakim środki klienta znajdują się na rachunku lokaty. Oferowane produkty należą przede wszystkim do produktów średnio i długoterminowych. Czas do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty zazwyczaj dzielony jest na miesięczne okresy, które cechuje wzrastająca wartość stóp procentowych. Ważna jest informacja, iż początkowo oprocentowanie lokat progresywnych tego typu jest bardzo niskie, czasem porównywalne z bieżącymi rachunkami bankowymi. W ostatnich miesiącach osiąga ono szczyt, znacznie przewyższając tradycyjną ofertę lokat bankowych. Te maksymalne wartości nie oznaczają jednak, że lokaty progresywne są to najlepsze lokaty oferowane przez banki. Średnie stopy procentowe uzyskiwane w całym okresie zapadalności lokaty często okazują się niższe niż na tradycyjnych rachunkach lokat.

  Rozwiązania progresywne, stanowiące ukłon w stronę klienta poszukującego płynnych depozytów, wybierane są przez klientów indywidualnych coraz częściej, szczególnie za sprawą reklam przywołujących dostępne maksymalne wartości oprocentowania. Stanowią interesujący produkt dla osób dywersyfikujących swój portfel inwestycyjny, zapewniając sobie tym samym dostępność oszczędności w razie nieprzewidzianych okoliczności. Dzięki specyfice regulaminu szybkie wycofanie kapitału nie spowoduje strat finansowych, co w większej lub mniejszej mierze wiąże się z innymi rodzajami lokat bankowych, czy innymi produktami inwestycyjnymi.