2016/12/01

Ranking lokat bankowych i najlepszych kont oszczędnościowych - grudzień 2016

Chociaż lokaty i konta oszczędnościowe nie dają tyle zarobić jak jeszcze rok czy dwa lata temu to w dalszym ciągu pozostają one zdecydowanie najpopularniejszą formą inwestowania oszczędności wybieraną przez Polaków. Część osób decyduje się wycofać środki z banków i przenieść je inwestując w fundusze inwestycyjne lub nabywając obligacje Skarbu Państwa. Jednak, jak pokazują dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski, większość Polaków postanowiła lokować swoje oszczędności na krótkoterminowych lokatach oraz na rachunkach oszczędnościowych. W 2016 roku gospodarstwa domowe posiadały około 1,2 bln złotych oszczędności, z czego ponad 60% jest zdeponowanych właśnie na oprocentowanych depozytach w polskich bankach.

Brak konieczności zamrażania oszczędności

Zarówno lokaty o krótkich terminach zapadalności, jak i konta oszczędnościowe posiadają ogromną zaletę, która jest istotna przy dzisiejszej sytuacji na rynku. Chodzi oczywiście o brak konieczności zamrażania swoich środków na długi okres. Banki w przypadku tych produktów umożliwiają zazwyczaj wypłatę pieniędzy bez utraty naliczonych odsetek. To daje nam możliwość przenoszenia środków na nowe, bardziej zyskowne produkty oferowane przez polskie banki.

Postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się ofertom produktów oszczędnościowych dostępnych aktualnie na polskim rynku. Poniżej prezentujemy aktualny ranking lokat bankowych oraz najlepsze oferty rachunków oszczędnościowych. Główną cechą ofert, która decydowała o kolejności w naszym zestawieniu była oczywiście wysokość oprocentowania, która w największym stopniu wpływa na kwotę odsetkową.


Najlepsze lokaty bankowe - grudzień 2016

 

  Lokata Happy
4,00% 2 mies. 1 000 zł - 10 000 zł Szczegóły
  Lokata Witaj
4,00% 3 mies. 1 000 zł - 10 000 zł Szczegóły
  Lokata Bezkarna
3,20% 3 mies. 1 000 zł - 20 000 zł Szczegóły
  Lokata Happy Plus
3,00% 3 mies. 10 000 zł - 100 000 zł Szczegóły
  Plan depozytowy na 130 dni
2,50% 3 mies. 3 000 zł - 100 000 zł Szczegóły
  E-lokata na nowe środki II
2,30% 4 miesiące 1 000 zł - 10 000 zł Szczegóły
Lokata direct+ Online
2,05% 12 mies. 5 000 zł - 1 mln zł Szczegóły
  Lokata progresywna
2,05% 12 miesięcy 1 000 zł - 50 000 zł Szczegóły
  E-lokata tradycyjna
1,95%/1,85% 3 lub 6 miesięcy 1 000 zł - 50 000 zł Szczegóły

Najlepszą ofertą lokaty na rynku pozostaje Lokata Happy w Idea Bank. Oprocentowanie tego depozytu wynosi 4,00% w skali roku. Lokata jest dostępna przez Internet. Oferta jest skierowana do nowych klientów. Minimalny depozyt może wynieść 500 zł, a maksymalny 10 tys. zł. Od niedawna wprowadzono modyfikację w oprocentowaniu - w zależności od okresu trwania lokaty – dla 1 i 3 miesięcznego depozytu oprocentowanie wynosi 3,50% w skali roku. Natomiast jeżeli zdeponujemy środki na okres 2 miesiące otrzymamy oprocentowanie na poziomie 4,00%.

Bank Smart w ostatnim czasie przeprowadził rebranding. Markę Smart Banku zastąpił Nest Bank. Jest to bank mający na celu przyciągnięcie klientów chcących oszczędzać długoterminowo. Nest Bank dla nowych klientów oferuje Lokatę Witaj z oprocentowaniem wynoszącym 4% w skali roku. Termin zapadalności to 3 miesiące. Minimalny depozyt może wynieść 1 tys. zł a maksymalny - 10 tys. zł. Jedna osoba może założyć jedną lokatę. Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Bardzo dobrą propozycją jest Lokata Bezkarna BGŻ Optima z oprocentowaniem na poziomie 3,20%. Jej główną zaletą jest to, że umożliwia wypłacenie oszczędności w dowolnym momencie wraz z naliczonymi odsetkami. Pozwala także na deponowanie środków o wartości nawet do 20 tys. zł.

We grudniu 2016 jedną z najlepszych ofert lokat na rynku jest Lokata Happy Plus w Idea Bank. Oprocentowanie tego depozytu wynosi 3,00% w skali roku. Lokata jest dostępna przez Internet. Oferta jest skierowana do nowych klientów. Minimalny depozyt może wynieść 10 000 zł, a maksymalny 100 tys. zł. Lokatę można z łatwością otworzyć przez Internet. Nie wymagane jest do tego posiadanie konta osobistego w Idea Banku.

Toyota Bank oferuje promocyjną lokatę - Plan depozytowy na 130 dni. Lokata posiada oprocentowanie wynoszące 2,5% w skali roku. Minimalnie na lokatę można wpłacić 3 tys. zł. Maksymalnie na jednym depozycie ulokujemy 10 tys. zł, jednak warto zaznaczyć, że jedna osoba może otworzyć aż 10 lokat. W sumie można zdeponować do 100 tys. zł na tym depozycie.

Atrakcyjną lokatę oferuje ostatnio Getin Bank. Oprocentowanie E-lokaty wynosi 2,3% w skali roku. Termin zapadalności to 4 miesiące. Na lokatę można wpłacić tylko nowe środki, które są określane jako "nadwyżka ponad stan salda na wszystkich kontach i depozytach w Getin Banku z dnia 29.02.2016 r." Na lokatę można wpłacić od 500 do 10 tys. zł.

Najlepszą lokatą długoterminową pozostaje w dalszym ciągu oferta Santander Consumer Bank. Oprocentowanie lokaty wynosi 2,05% na rocznym depozycie. Wszystkich formalności można dopełnić przez Internet. Minimalny depozyt wynosi 5 tys. zł.

Getin Bank ostatnio wprowadził do swojej oferty lokatę na 12 miesięcy. Lokata posiada oprocentowanie progresywne, które po uśrednieniu wynosi 2,05% w skali roku. Maksymalnie na lokatę wpłacimy 50 tys. zł, a minimalnie - 500 zł. Lokata jest odnawialna automatycznie po zakończeniu umowy, a kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec okresu umownego. 

Getin oferuje również E-lokatę tradycyjną na "stare środki". Depozyt jest zakładany na 6 miesięcy. Oprocentowanie dla tego terminu zapadalności wynosi 1,95%. Można także otworzyć lokatę na 3 miesiące z oprocentowaniem wynoszącym 1,85% w skali roku.


Najlepsze konta oszczędnościowe - grudzień 2016

Konto Oszczędnościowe 360° - Millennium Bank
 • Atrakcyjne oprocentowanie 2,7% w skali roku dla posiadaczy Konta 360°
 • Gwarancja niezmienności oprocentowania przez 3 miesiące
 • Oprocentowanie obowiązuje do salda 100 tys. zł
Więcej szczegółów na temat oferty Millennium Bank

Konto Oszczędnościowe Zośka - Idea Bank
 • Oprocentowanie 2,5% w skali roku
 • Inteligentny system transakcyjny podpowiadający, jak oszczędzać
 • Karta debetowa MasterCard w pakiecie
Więcej szczegółów na temat oferty Idea Bank

Otwarte Konto oszczędnościowe - ING Bank Śląśki

 • Oprocentowanie nominalne w skali roku - 2,00%
 • Oprocentowanie gwarantowane przez 4 miesiące 
 • 2% w skali roki obowiązuje do kwoty 100 tys. zł
Więcej szczegółów na temat oferty ING

Konto oszczędnościowe - Alior Bank
 • Oprocentowanie nominalne w skali roku - 2,00%
 • Nieograniczone wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek 
 • Darmowe prowadzenie rachunku
Więcej szczegółów na temat oferty Alior Bank
Bardzo dobrą ofertą jest konto oszczędnościowe oferowane przez Millennium Bank. Z promocyjnych warunków można skorzystać wpłacając nowe środki na ROR. Jeśli posiadamy Konta osobiste 360°, to możemy liczyć na 2,7% w skali roku (bez Konta 360° oprocentowanie wynosi 2,5%). Oprocentowanie obowiązuje do salda 100 tys. zł - powyżej tej kwoty spada do 2,2%. Niezmienność oprocentowania jest gwarantowana przez 3 miesiące.

Na rynku dostępne jest Konto Zośka Pro od Idea Banku. Oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku i jest naliczane do kwoty 110% ostatniego średniomiesięcznego salda z poprzedniego miesiąca z Konta Idealnego, które jest równocześnie otwierane. Wpłacając na Konto Idealne 10 tys. zł, to na konto oszczędnościowe będziemy musieli wpłacić 1 000 zł - dla takiej kwoty będzie obowiązywać 2,5% w skali roku. Maksymalnie na Konto Idealne można wpłacić 100 tys. zł. Oznacza to, że środki do maksymalnej wartości 10 tys. zł będą oprocentowane na 2,5% w skali roku na koncie oszczędnościowym. Standardowe oprocentowanie wynosi 1,50% w skali roku.

Dobre oprocentowanie posiada rachunek oszczędnościowy oferowany przez ING Bank Śląski. Oprocentowanie wynosi 2% w skali roku i jest gwarantowane przez 4 miesiące od założenia konta. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Pierwsza wypłata oszczędności lub przelew środków na rachunek w innym banku jest bezpłatny. Na konto można wpłacić maksymalnie 100 tys. zł.

Dobre konto oszczędnościowe oferuje także Alior Bank. Na rachunku oszczędnościowym w tym banku, możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące 2,00% w skali roku. Oferta jest skierowana do nowych klientów. Wpłaty i wypłaty na rachunek są bezpłatne. Prowadzenie konta również jest darmowe. Raz w ciągu miesiąca możemy przelać oszczędności na inny rachunek – bez utraty odsetek.

Główne zalety i wady oszczędzania na lokatach internetowych  

 

Lokaty bankowe, w tym lokaty internetowe są popularne wśród Polaków głównie z powodu prostoty tego rozwiązania. Założenie depozytu w banku nie wymaga od nas eksperckiej wiedzy na temat rynków finansowych. Inną zaletą oszczędzania na lokatach jest brak ryzyka. Odsetki z lokaty są z góry określone. Wypłata następuje po zakończeniu terminu zapadalności. Nawet w przypadku problemów banku, gwarantem naszych oszczędności jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Decydujemy się na lokaty dlatego, że pozwalają nam zarobić na oprocentowaniu. Zyski z lokat to kolejny plus oszczędzania na lokatach. W sytuacji, gdy inflacja znajduje się na ekstremalnie niskich poziomach, nawet 3% na lokacie internetowej jest atrakcyjne. Dodatkową zaletą, jaką posiadają lokaty internetowe jest szybkość założenia depozytu. Internet pozwala szybko znaleźć i wpłacić oszczędności na lokatę internetową.

Zalety oszczędzania na internetowych lokatach bankowych:
 • pewny, z góry określony zysk z inwestycji,
 • niezmienność warunków umowy (w przypadku lokat o stałym oprocentowaniu),
 • gwarancja i bezpieczeństwo (gwarancja BFG),
 • niewielki kapitał niezbędny do założenia lokaty,
 • ogromna różnorodność ofert na rynku,
 • brak specjalistycznej wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji,
 • możliwość założenia i zarządzania lokatą online.

Jedną z największych wad, jakie podaje się przy analizowaniu lokat jest konieczność zamrożenia oszczędności. Większość ofert wymaga czasowego zamrożenia środków pieniężnych - aż do końca terminu zapadalności. Duża grupa osób jest także nieusatysfakcjonowana zyskami z lokat. Jednak taka jest cena za bezpieczeństwo środków. W przypadku niektórych ofert promocyjnych banki zmuszają do skorzystania z innych produktów bankowych np. otworzenia konta osobistego. W wielu przypadkach prowadzi do ponoszenia dodatkowych kosztów przez klientów

Wady depozytów terminowych:
 • konieczność zamrożenia środków na okres lokaty,
 • niesatysfakcjonujące zyski dla niektórych klientów,
 • w niektórych przypadkach konieczność skorzystania z innych produktów bankowych (ponoszenie dodatkowych kosztów).


Średnie oprocentowanie lokat bankowych: styczeń 2014 - grudzień 2016

 

Na wartość średniego oprocentowania depozytów terminowych na polskim rynku największy wpływ ma wysokość stóp procentowych ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Te znajdują się obecnie na rekordowo niskich poziomach. Od rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych NBP mamy do czynienia z regularnym spadkiem średniego oprocentowania lokat bankowych. Stopy procentowe obniżają koszt pieniądza w gospodarce oraz wpływają na rynek międzybankowy i stawki WIBOR. Niższy WIBOR ma bezpośrednie przełożenie na niższe oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych.


Stopa referencyjna / WIBOR 3m / Inflacja w Polsce
Chociaż średnie oprocentowanie najlepszych lokat bankowych dostępnych na polskim rynku nie zachwyca (1,4-1,5 proc. w skali roku), to dzięki niskiemu poziomu inflacji (aktualnie 0,0 proc.) mamy możliwość czerpania zadowalających zysków w ujęciu realnym. Ostatnia obniżka stóp procentowych Narodowego Banku Polski przyczynia się do dalszego obniżania oprocentowania depozytów polskich banków. W najbliższym czasie ciężko spodziewać się zmiany polityki RPP. Stopy powinny ustabilizować się na obecnym poziomie. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki postępującemu procesowi spadku cen wielu towarów i usług nasze oszczędności zdeponowane w bankach regularnie zyskują na wartości.

 

Pełny ranking lokat bankowych o różnych terminach zapadalności - stan na 1 grudnia 2016 r.

 

Przyjrzyjmy się zatem najwyżej oprocentowanym ofertom lokat bankowych. Poniżej prezentujemy 4 porównania: lokat krótkoterminowych (do 3 miesięcy), lokat z okresem umowy od 4 do 6 miesięcy, lokat średnioterminowych o terminie zapadalności od 6 do 11 miesięcy oraz zestawienie lokat długoterminowych z okresem umowy od 12 miesięcy. W każdym z nich przedstawiamy 10 najkorzystniejszych propozycji polskich banków wybranych ze względu na wartość oprocentowania.

Przygotowując niniejsze zestawienie przebadaliśmy wszystkie aktualne oferty lokat z 21 banków działających w naszym kraju. Braliśmy pod uwagę jedynie lokaty ze stałym oprocentowaniem nominalnym.

Ranking lokat krótkoterminowych do 3 miesięcy

 

Bank Nazwa lokaty Okres umowy Wysokość oprocentowania
Idea Bank Lokata Happy 2 miesiące 4,00%
Nest Bank Lokata Witaj 2 miesiące 4,00%
BGŻ Optima Lokata bezkarna 3 miesiące 3,20%
Idea Bank Lokata Happy Plus 3 miesiące 3,00%
BGŻ Optima Lokata bezkompromisowa 3 miesiące 3,00%
Raiffeisen Polbank R-Lokata 3 miesiące 2,20%
Idea Bank Lokata nr 1 3 miesiące 2,05%
PKO BP Lokata w IKO 1 miesiąc 2,00%
Plus Bank Lokata internetowa 3 miesiące 1,90%
Getin Bank e-lokata Tradycyjna 3 miesiące 1,85%
mBank Lokata na nowe środki 3 miesiące 1,70%

 

 

Ranking lokat bankowych od 4 do 6 miesięcy

 

Bank Nazwa lokaty Okres umowy Wysokość oprocentowania
Toyota Bank Plan depozytowy na 130 dni 4 miesiące 2,50%
Getin Bank E-Lokata na nowe środki II 4 miesiące 2,30%
Idea Bank Lokata czwórka z plusem 4 miesiące 2,30%
Noble Bank Lokata na nowe środki 4 miesiące 2,20%
Idea Bank Lokata nr 1 6 miesięcy 2,15%
BOŚ Bank Ekolokata Superprocentująca 4 miesiące do 2,10%
Idea Bank Lokata Fair Play 6 miesięcy 2,00%
Getin Bank e-lokata tradycyjna 6 miesięcy 1,95%
Plus Bank Lokata Internetowa 6 miesięcy 1,95%
mBank Lokata na nowe środki 6 miesięcy 1,70%
BGŻ Optima Lokata elastyczna 4 miesiące 1,70%

 

 

Ranking lokat terminowych od 7 do 11 miesięcy

 

Bank Nazwa lokaty Okres umowy Wysokość oprocentowania
BOŚ Bank EKOlokata Wysoko Procentująca 9 miesięcy 2,20%
Idea Bank Lokata nr 1 10 miesięcy 2,20%
Toyota Bank Lokata Standardowa 9 miesięcy 2,05%
Idea Bank Lokata Stabilna 9 miesięcy 2,00%
Idea Bank Lokata Fair Play 9 miesięcy 2,00%
Plus Bank Lokata Standardowa 10 miesięcy 1,95%
Nest Bank Nest Lokata 9 miesięcy 1,85%
mBank Lokata na nowe środki 9 miesięcy 1,70%
Eurobank Lokata terminowa 9 miesięcy 1,60%
Santander Bank Lokata Direct+ Internet 7 miesięcy 1,40%
Santander Bank Lokata Zysk+ 9 miesięcy 1,40%
Reiffaisen Polbank Lokata terminowa 9 miesięcy 1,30%
 

 

Ranking lokat długoterminowych od 12 miesięcy


Bank Nazwa lokaty Okres umowy Wysokość oprocentowania
Santander Consumer Bank Lokata Direct+ Online 12 miesięcy 2,05%
Toyota Bank Lokata Standardowa 12 miesięcy 2,05%
BGŻ Optima Lokata Standardowa 12 miesięcy 2,00%
Millennium Bank Lokata Horyzont Zysku 15 miesięcy 2,00%
Plus Bank Lokata Internetowa 12 miesięcy 1,95%
Nest Bank Nest lokata 24 miesiące 1,90%
Alior Bank Lokata 2-letnia 24 miesiące 1,90%
Eurobank Lokata terminowa 18 miesięcy 1,90%
BOŚ Bank EKOlokata z Bonusem 12 miesięcy 1,80%
PKO BP Lokata z iKO 12 miesięcy 1,80%

 

 

Jak obliczyć rzeczywisty zysk z lokaty bankowej?

 

W jaki sposób podsumować zysk z lokaty bankowej? Teoretycznie zadanie wydaje się być wyjątkowo proste, bo przecież znając wielkość kapitału i wysokość oprocentowania łatwo obliczyć zysk. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej złożona. Na zysk z lokat wpływ ma kilka zasadniczych czynników. Wśród najważniejszych kryteriów, które go określają znajdują się: częstotliwość kapitalizacji odsetek oraz wysokość oprocentowania.

Kapitalizacja odsetek na lokacie

Kapitalizacja odsetek to nic innego jak częstotliwość dopisywania do zdeponowanego kapitału odsetek z lokaty. Sama częstotliwość bywa różna. Zależy przede wszystkim od warunków ustalanych przez bank, ale pośrednio również od długości trwania umowy z bankiem. Najczęściej spotykamy lokaty bankowe z kapitalizacją miesięczną, kwartalną oraz roczną. Najlepsza lokata bankowa to oczywiście taka, która posiada odpowiednio częstą kapitalizację odsetek. Dzięki temu w kolejnych okresach rozliczeniowych na zysk pracuje większy kapitał, bo zostaje powiększony o odsetki. Im częściej przeprowadza się kapitalizację, w praktyce inwestor może liczyć na większy zysk.

Oprocentowanie lokat bankowych

Oprocentowanie to złożona kwestia. W zasadzie jest ono miarą osiąganego z lokaty zysku. Oprocentowanie z reguły jest podawane przez banki w skali rocznej. Dzieje się tak zarówno w przypadku krótkich, jak i długich depozytów. Warto pamiętać również o rodzajach oprocentowania – stałym i zmiennym. Stałe oprocentowanie lokat, to takie którego nie można zmienić w trakcie trwania umowy. Jest ono zatem niezmienne aż do zakończenia lokaty. Oprocentowanie zmienne zależne jest od czynników zewnętrznych, takich jak chociażby wysokość stóp procentowych określana przez Radę Polityki Pieniężnej. Na oprocentowaniu zmiennym można zarobić, ale także i stracić – w zależności od potencjalnych wahań poziomu oprocentowania depozytu.

Podatek "Belki"

Zysk z lokaty jest pomniejszany o podatek od zysków kapitałowych. Jego wysokość to 19%. Odliczany jest on od kwoty zysku otrzymanego w ramach lokaty. Warto zaznaczyć, że dotyczy on jednak wyłącznie osób fizycznych, a nie dotyczy środków związanych z działalnością gospodarczą. W praktyce na wysokość osiąganego zysku ma także wpływ inflacja oraz warunki danego banku. Szczegółowe obliczenie zysku, który przyniesie lokata bankowa może zostać przeprowadzone np. w oparciu o dostępne w Internecie kalkulatory lub poprzez kontakt z konkretnym bankiem. Warto także śledzić bieżący ranking lokat bankowych w celu poszukiwania najbardziej opłacalnych w danym okresie propozycji.

2016/11/15

100 zł za założenie Konta 360° + 500 zł za polecenie w Banku Millennium

Dzięki najnowszej promocji Banku Millennium możemy zarobić bardzo zadowalającą kwotę. Akcja organizowana przez firmę Agora proponuje nam 100 zł w zamian za założenie Konta 360° oraz dodatkowo 500 zł za jego dalsze polecenie. Jest to kolejna, ciesząca się dużym zainteresowaniem promocja tego banku.


Jak zgarnąć pierwszą część nagrody?

Naszym pierwszym zadaniem będzie spełnienie warunku uczestnictwa, które w tym przypadku są wyjątkowo restrykcyjne. W promocji może wziąć udział osoba, która od dnia 1.04.2015 nie posiada jakiegokolwiek produktu Banku Millennium. Zostają z niej wykluczeni również Ci, którzy pełnili funkcję pełnomocnika lub współposiadacza, a także posiadacze karty prepaid. Ponadto nie są dopuszczeni klienci, którzy przed ogłoszeniem konkursu złożyli wniosek o którąkolwiek usługę banku (nawet jeżeli nie podpisaliśmy jeszcze umowy).

Jeżeli jesteśmy dopuszczalnymi uczestnikami akcji, droga ku nagrodzie okazuje się bardzo prosta. Wystarczy, że zalogujemy się na dedykowanej stronie oraz założymy wniosek o którekolwiek Konto 360° - mamy do wyboru konto normalne lub jego wersje „Student”. Pamiętajmy, aby na tym etapie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych raz ujawnienie informacji na nasz temat, które będą potrzebne przy wypłacie premii. Mamy na to czas do 7.12.2016 r.

Następnie jesteśmy zobowiązani do 13.12.2016 r podpisać umowę z bankiem oraz zapewnić przelew na konto w wysokości 1 000 zł. Ostatnim krokiem będzie wykonanie transakcji bezgotówkowej (np. płatność w sklepie) za pomocą karty lub BLIKu. Operacje będziemy musieli wykonać nie tylko w styczniu, ale również powtórzyć ją w lutym.

Polecenia kota w Banku Millenium za 500 zł

Druga część nagrody obejmuje 500 zł, które możemy otrzymać za polecenie konta w danym banku. Całość jest podzielona na części – 50 zł za każde skuteczne polecenie oferty. Jak tego dokonać? Musimy wejść na stronę promocji oraz w swoim profilu wygenerować kod. Jeżeli już go posiadamy, wystarczy, że wyślemy go naszym znajomym, którzy również będą zobowiązani, aby spełnić warunki promocji.

O przyznaniu wszelkiego rodzaju premii dowiemy się dzięki wiadomości na podanego przez nas maila. Możemy się go spodziewać najpóźniej 20.03.2017 r. Natomiast przelew znajdzie się na naszym Koncie 360° najpóźniej 31.03.2017 r.

Ranking kredytów konsolidacyjnych – listopad 2016

Kredyt konsolidacyjny to korzystne rozwiązanie dla osób posiadających kilka zobowiązań w różnych bankach. Stosuje się je, aby ograniczyć miesięczne koszty kredytów oraz poprawić sytuację finansową. 

kredyty konsolidacyjne - konta-oszczednosciowe.blogspot.com
Największą zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość przeniesienia wszystkich dotychczasowych długów do jednego banku. Ogranicza to formalności oraz pozwala uporządkować nasze zobowiązania finansowe. Kolejną zaletą kredytów konsolidacyjnych jest uniknięcie spirali zadłużenia, która zmusza osoby posiadające długi do jeszcze większego zadłużania się, tak aby regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania. Banki oferując kredyty konsolidacyjne umożliwiają niejednokrotnie pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, które klient może wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny.

Ranking kredytów konsolidacyjnych ma za zadanie pomóc wszystkim osobom zainteresowanym konsolidacją w wyborze oferty, która najlepiej spełni nasze oczekiwania. W naszym rankingu przedstawiamy tylko najlepsze oferty banków. Analizie poddajemy takie parametry kredytów, jak oprocentowanie oraz termin spłaty. Sprawdzamy m.in. łatwość uzyskania kredytu oraz możliwość przyznania przez bank dodatkowej gotówki. Porównujemy także koszty kredytów i wyjaśniamy jakie formalności stawiają banki przed klientami pragnącymi skonsolidować swoje zobowiązania

Ranking kredytów konsolidacyjnych – listopad 2016


Pożyczka konsolidacyjna w PKO BP

 • Wypłata nawet tego samego dnia
 • Dodatkowe środki do 25% konsolidowanej kwoty
 • Maksymalny okres kredytowania to 96 miesięcy
Sprawdź szczegóły oferty w PKO BP


Kredyt konsolidacyjny w T-mobile - usługi bankowe

 • Formalności ograniczone do minimum!
 • Do 150 tys. zł bez zabezpieczeń, bez poręczycieli
 • Najdłuższy okres kredytowania na rynku - nawet do 10 lat!
Sprawdź szczegóły oferty w T-mobile


Kredyt konsolidacyjny w Getin Bank


 • Kredyt udzielany do kwoty 200 tys. zł
 • Jedna rata zamiast kilku
 • Okres kredytowania do 9 lat
 • Możliwość ubiegania się o dodatkową kwotę kredytu
Sprawdź szczegóły oferty w Getin Bank
Jakie rodzaje zobowiązań możemy konsolidować?


Konsolidacja kredytów polega na połączeniu posiadanych zobowiązań w jedno i przeniesienie go do jednego banku. Wiele osób zadaje sobie pytanie – jakie kredyty można skonsolidować? Banki umożliwiają dzisiaj konsolidację praktycznie większość kredytów bankowych. Do najczęściej konsolidowanych zobowiązań należy zaliczyć:
 • kredyty konsumenckie,
 • kredyty hipoteczne i mieszkaniowe,
 • pożyczki gotówkowe,
 • zadłużenie na kartach kredytowych,
 • linie kredytowe w rachunkach bankowych,
 • kredyty samochodowe,
 • raty za zakup towarów i usług.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu konsolidacyjnego?


konta-oszczednosciowe.blogspot.com - ranking kredytów konsolidacyjnych
Wybierając kredyt konsolidacyjny należy mieć na uwadze przede wszystkim wysokość oprocentowania. Analizując oferty banków najlepiej sprawdzić rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu. W ten sposób uwzględniamy wszystkie koszty kredytu takie jak: prowizje i marże banków, czy też koszty ubezpieczenia. Szukając kredytów warto również sprawdzić dokładnie wszelkie formalności wiążące się z zaciągnięciem kredytu. Należy dowiedzieć się jakiego zabezpieczenia wymaga od nas bank.

W przypadku konsolidacji zobowiązań banki oferują kredyty konsolidacyjne bez hipoteki oraz zabezpieczone hipoteką. Jest to związane głównie z wysokością kwoty, na jaką jest przyznawany kredyt – im wyższa, tym bardziej prawdopodobne, że bank będzie wymagał od nas zabezpieczenia hipotecznego. Porównując kredyty konsolidacyjne warto zwrócić uwagę na sposób wnioskowania o kredyt. Najlepiej wybierać oferty, o które można starać się przez Internet, za pomocą wniosków online, dostępnych na stronach banków. Przyspieszy to cały proces przyznawania kredytu.

 

Główne zalety konsolidacji kredytów 

 

Kredyty konsolidacyjne niosą ze sobą konkretne korzyści. Podsumowując, konsolidacja kredytów to:
 • Wygoda - konsolidacja umożliwia spłatę różnych kredytów w różnych bankach płacąc przy tym jedną ratę.
   
 • Wydłużenie okresu kredytowania - klient swoje zobowiązania może spłacać przez dłuższy czas co sprawia, że obciążenia finansowe związane z comiesięcznymi ratami różnych kredytów nie są tak uciążliwe.
   
 • Niższa rata kredytu - wydłużając okres spłaty kredytu i spłacając kilka kredytów jednocześnie, rata kredytu konsolidacyjnego jest niższa niż gdybyśmy spłacali nasze zobowiązania oddzielnie.
   
 • Możliwość wyboru daty płacenia raty kredytu.
   
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych środków pieniężnych w ramach kredytu konsolidacyjnego.

Rodzaje kredytów konsolidacyjnych na polskim rynku

 1. Hipoteczny kredyt konsolidacyjny - w tym przypadku zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka zastawiona na naszej nieruchomości. Procedura ubiegania się o ten rodzaj kredytu wygląda podobnie jak w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego. Przyznawany jest on na znacznie dłuższy okres i dzięki zabezpieczeniu hipoteką posiada znacząco niższe oprocentowanie.
 2. Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki - bank nie będzie od nas wymagał zabezpieczenia ani poręczeń. Możemy skonsolidować wszystkie swoje zobowiązania i uzyskać mniejszą miesięczną ratą. Możemy jednak w ten sposób uzyskać kredyt o niższej wartości, którego okres kredytowania będzie zdecydowanie krótszy - podobnie jak w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego możemy liczyć na maksymalnie 10 lat.

RRSO przy najtańszym kredycie konsolidacyjnym

RRSO jest to całkowity koszt kredytu, który ponoszony jest przez kredytobiorcę, wyrażony jest on jako wartość procentowa całkowitej sumy kredytu w stosunku jednego roku.

RRSO jest zestandaryzowanym miernikiem kosztu kredytu, który oferty różnych banków i innych instytucji pożyczkowych sprowadza do jednego mianownika. Dzięki temu kredytobiorca nie musi samodzielnie brać pod uwagę poszczególnych kosztów takich jak np. prowizja za udzielenie, opłaty przygotowawcze, rodzaj i wysokość oprocentowania czy rodzaj harmonogramu spłaty. Za pomocą RRSO całkowity koszt kredytu wyrażony jest jedną liczbą niezależnie od instytucji co pozwala na łatwe porównanie poszczególnych propozycji.

Aby wybrać najtańszy kredyt konsolidacyjny do obliczenia RRSO będziemy musieli wziąć pod uwagę:
 • kwotę kredytu,
 • oprocentowanie kredytu w skali roku,
 • ilość rat w roku,
 • prowizję na udzielenie kredytu,
 • pozostałe koszty (np. opłata przygotowawcza).


Wygraj bezpłatną kartę kredytową Simplicity i wydawaj! 400 zł w Douglas dzięki Citibankowi.Aktualnie mamy do czynienia z najnowszą promocją Citibank. Zachęcony popularnością poprzednich promocji, wystartował on z kolejną akcją, która pozwala na wygraną. Tym razem mamy możliwość zdobyć bon, którego wartość to aż 400 zł! Możemy wykorzystać go w dowolny sposób w sklepie douglas.pl.Proste warunki promocji

Citibank po raz kolejny zawęża listę klientów, którzy mogą korzystać z promocji. Tym razem jest ona skierowana do osób, które nie posiadały jakiejkolwiek karty kredytowej tego banku od stycznia 2014 roku. Dodatkowo nie mogą w niej wziąć udziału pracownicy oraz rezydenci podatkowi w Polsce. Musimy również mieć na uwadze fakt, że chcąc ubiegać się o kartę kredytową, ważne jest spełnienie wymogów dotyczących zdolności kredytowej. Zostały one dokładnie opisane w regulaminie promocji, natomiast podstawowe zasady bank określa następująco:

„wiek – minimum 21 lat, dochód netto – minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce; dla firm – min. wiek 21 lat, działalność gospodarcza min. 2 lata.”

Jeżeli spełnimy wymogi, możemy udać się na stronę promocji oraz złożyć wniosek o kartę kredytową. W tym celu będziemy musieli wypełnić formularz zawierający pytania o podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu oraz e-mail. Na odpowiedź ze strony banku możemy czekać do 3 dni roboczych. Następnie spodziewajmy się kontaktu telefonicznego, w trakcie którego bank dokończy wnioskowanie o kartę. Kolejnym etapem będzie złożenie podpisu, wymaganego przez bank. Możemy tego dokonać za pośrednictwem kuriera lub osobiście w oddziale banku.

W jaki sposób zdobędziemy voucher?

Kroki, które musimy wykonać, aby zdobyć voucher, zostały sprowadzone do minimum. Po otrzymaniu karty oraz dokonaniu jej aktywacji, musimy jedynie zalogować się do serwisu Citibank Online lub skorzystać z aplikacji mobilnej. Mamy na to czas do końca kolejnego miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w którym zawarliśmy umowę (jeżeli umowę zawarliśmy w listopadzie, mamy na to czas do końca grudnia br.). 

Nagroda zostanie nam wysłana za pomocą serwisu bankowości internetowej Citi do końca następnego miesiąca. Logując się w grudniu, możemy się jej spodziewać w styczniu 2017 roku. Ważność vouchera mija 30.06.2017 roku. 

Ważne! Zwróćmy uwagę, na jaką kartę chcemy się zdecydować. Możemy wybierać między kartę Simplicity oraz MasterCard. Ta druga powiązana jest z dodatkowymi opłatami, które wynoszą 18 zł/mies. Jej zaletą są natomiast punkty, które możemy wymieniać na nagrody. 

2016/11/14

mBank pozwala zarobić: 300 zł zwrotu za zakupy i 3% na koncie osobistymDzięki najnowszej promocji mBanku "Konto podwójnie zarabiające" możemy skorzystać z dwóch przywilejów. Bank proponuje nowym klientom ciekawe rozwiązania, które pozwalają na zgarnięcie zwrotu za zakupy w wysokości 2% wartości transakcji, co może przynieść nam w sumie nawet 300 zł. To nie koniec, możemy również korzystać z konta osobistego, którego oprocentowanie wynosi 3% w skali roku. 

Co musimy wiedzieć na temat promocji?

Na wstępie zawęźmy grono, które może korzystać z najnowszej akcji promocyjnej. Na dołączenie mamy czas od 1.11.2016 do 31.11.2017 r

„Przez nowego Klienta Banku dla potrzeb niniejszej Promocji rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który po dniu 1 stycznia 2015 roku nie był stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy bądź  rachunek oszczędnościowy”

W aktualnej akcji mamy możliwość otrzymania regularnego, comiesięcznego 2% zwrotu od transakcji bezgotówkowych. Jego wysokość wyniesie maksymalnie 50 zł/mies. Zwróćmy natomiast uwagę, że promocja trwa 6 miesięcy, dzięki czemu możemy zgarnąć aż 300 zł. 

Zastanówmy się, w jaki sposób możemy otrzymać obiecany zwrot. Zasady są bardzo proste. Najpierw musimy założyć eKonto standard lub eKonto plus w mBanku – posłuży nam do tego wniosek na tej stronie. Ponadto, naszym zadaniem będzie regularne wykonywanie transakcji. W przypadku aktualnej promocji musimy wykonać transakcje bezgotówkowe lub BLIKiem, których kwota nie będzie niższa niż 250 zł. Dodatkowo bank wymaga od nas zapewnienie jednorazowego wpływu, którego wartość wynosi 1 000 zł. 

Wysokie oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym

Kolejna część promocji dotyczy korzystnego oprocentowania na koncie osobistym. Jego wysokość wynosi 3% w skali roku, co klasyfikuje go w czołówce rankingów z proponowanym przez banki oprocentowaniem. Aktualnie jest to bowiem jedna z najlepszych ofert na rynku. 

Minusem tej oferty jest fakt, że maksymalna kwota, którą możemy wpłacić na konto, wynosi jedynie 3 000 zł. Natomiast odsetki będą naliczane przez 7 miesięcy. Mimo wszystko, warto skorzystać z tak atrakcyjnego jak na dzisiejsze czasy oprocentowania.