2015/08/03

Charakterystyka lokat długoterminowych

Najczęściej wybieranym produktem do gromadzenia i powiększania posiadanego kapitału są lokaty terminowe. Wśród nich wyróżnia się ich trzy typy: krótko-, średnio- i długoterminowe. Ta ostatnia pozwala więcej zarobić, ale pod pewnymi warunkami. Przed zdecydowaniem się na ten produkt, warto zapoznać się z charakterystyką i korzyściami płynącymi z niego.

Czas trwania

Umowy na lokaty długoterminowe podpisuje się na minimum 12 miesięcy. Wypłata środków przed tym terminem oznacza utratę naliczonych odsetek lub, w rzadkich przypadkach, utratę znacznej ich części. Oferta jest skierowana więc do osób, które posiadają wolne środki, które nie będą potrzebne przez dłuższy czas. Im wyższa kwota kapitału, tym można otrzymać lepszą ofertę. Warto wybrać tę lokatę, która zapewnia jak najczęstszą kapitalizację odsetek. Można spotkać produkty, które oferują ten proces co miesiąc. Lepiej jest nawet poświęcić kilka punktów procentowych, w zamian za powiększanie kapitału co 30 dni, niż co 90 dni.

Rodzaj oprocentowania

Wybór stałego oprocentowania lokaty oznacza, że ten parametr nie zmieni się przez cały czas jej trwania. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku ciągle spadającego współczynnika WIBOR, co obecnie notujemy. Jeśli natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo na podwyższenie stóp procentowych, lepiej jest wybrać oprocentowanie zmienne. Co kilka miesięcy lokata jest aktualizowana z uwzględnieniem nowej wartości, co pozwoli na zwiększenie zysków wraz ze wzrostem punktów procentowych. Obecnie od kilku lat notujemy ciągły spadek współczynnika WIBOR - nie może on jednak maleć w nieskończoność. Warto o tym pamiętać w chwili zakładania lokaty długoterminowej, zwłaszcza jeśli kapitał chcemy zamrozić na kilka lat.

Bezpieczeństwo

Lokaty są bardzo popularnym środkiem na gromadzenie i oszczędzanie pieniędzy. Jest to spowodowane głównie bezpieczeństwem ulokowania kapitału i zyskiem pozbawionym ryzyka. Nawet w chwili upadku banku, środki znajdujące się na tego typu produktach są zwracane klientowi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Posiadanie lokat nie wymaga również ciągłej obserwacji sytuacji na rynku i giełdzie, czym wygrywa z inwestowaniem agresywnym w akcje. Wystarczy wpłacić pieniądze i czekać na ich zwrot, powiększony o kwotę naliczonych odsetek. Niestety, żeby ta metoda przyniosła korzyści finansowe, potrzeba pewnej sumy pieniędzy, z której nie będzie się korzystać. W przypadku lokat długoterminowych jest to szczególnie bolesne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.