2015/05/01

Kilka słów o lokacie progresywnej

Lokata bankowa to nic innego jak inwestycja własnych pieniędzy. Lokowane pieniądze w banku na określony czas mają nam przynieść określone korzyści w postaci zysków pieniężnych z lokaty. Dla banku lokaty są niczym innym jak pozyskiwaniem pieniędzy, którymi mogą swobodnie operować przez jakiś czas. Pieniądze, jaki pozyskają na określony czas pomagają im na przykład w udzielaniu kredytów. W zamian za umieszczenie pieniędzy właśnie w ich banku oferują klientom procentowy zysk miesięczny. Sami dla siebie tworzą zysk biorący się z różnych oprocentowań w lokatach i kredytach.

Mało znana lokata progresywna.

Lokata progresywna jest produktem bankowym bardzo specyficznym. Tego typu lokatę zaczynamy podpisując umowę z danym bankiem i uiszczając swoja nadwyżkę pieniężną w nim. Lokata progresywna umożliwia nam dokonywanie dopłat do kapitału początkowego wpłaconego na lokatę. Każdą kolejną nadwyżkę finansową możemy spokojnie ulokować na lokacie już istniejącej bez konieczności podpisywania nowej umowy z bankiem. Wysokość dopłat klient ustala indywidualnie z bankiem. Oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z kolejnymi dopłatami do lokaty początkowej. Lokata progresywna i lokata dynamiczna to dwa produkty bankowe bardzo do siebie podobne. Czasem zdarza się nawet, ze używamy tych dwóch określeń jednocześnie i naprzemiennie. Z definicji lokaty dynamicznej wynika praktycznie to samo, co z lokaty progresywnej. Funkcjonują praktycznie tak samo i na obydwie można dopłacać swoje nadwyżki finansowe.

Korzyści wynikające z lokaty progresywnej.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z tej lokaty jest niewątpliwie możliwość dopłaty kolejnych sum pieniędzy do uprzednio zawartej już lokaty. Pozytywne jest również to, że jeszcze przed założeniem lokaty klient może samodzielnie obliczyć, jaką korzyść materialną dana lokata mu przyniesie po okresie, na jaki została zawarta umowa z bankiem. Kolejna bardzo ważną i istotną korzyścią, jakie dają nam lokaty bankowe jest fakt, że klienci, którzy ulokowali na niej pieniądze mogą bez problemu zlikwidować lokatę w wygodnym dla siebie terminie i wypłacić swoje środki pieniężne. Wypłacając swoje środki pieniężne przed upływem czasu, na jaki została zawarta umowa z bankiem na lokatę nie tracimy odsetek, które przez czas trwania umowy nagromadziły się na naszym koncie. Odsetki procentowe są wtedy naliczane po zakończeniu danego miesiąca w procencie, jaki jest na dany miesiąc przewidziany i wynika to z umowy zawartej z bankiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.