2014/05/03

Jak wybrać najlepszą ofertę konta oszczędnościowego?

Konto oszczędnościowe może być atrakcyjną alternatywą dla lokaty. Zwłaszcza w chwili obecnej, kiedy to stopy procentowe maleją a wraz z nim oprocentowanie depozytów banków. Na dzień dzisiejszy konta oszczędnościowe posiadają porównywalne oprocentowanie do tego oferowanego na lokatach bankowych. Aby jednak osiągnąć atrakcyjne zyski z kont oszczędnościowych, należy postawić sobie pytanie: jak wybrać najlepszą ofertę?

Oprocentowanie kont oszczędnościowych

 

Podstawowym kryterium wyboru konta oszczędnościowego jest wysokość oprocentowania rachunku. Wiadomo – im wyższe oprocentowanie, tym większe odsetki od posiadanych oszczędności. Z tego względu oczywistym wydaje się, że oferty kont oszczędnościowych należy analizować pod kątem oprocentowania. Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest przeważnie niższe niż te oferowane na lokatach bankowych. Jednak w ostatnim czasie uległo to zmianie i można również znaleźć konta z porównywalnym oprocentowaniem jak na lokatach. Obecnie, konta oszczędnościowe posiadają oprocentowanie w granicach 5%, przez co mogą być konkurencyjne dla oferty lokat. Ważnym czynnikiem wpływającym na nasze zyski z konta oszczędnościowego, jest także kapitalizacja – czyli z jak często będą dopisywane odsetki do naszego rachunku? Ogólna zasad mówi, że im częstsza kapitalizacja odsetek, tym lepiej. Banki z reguły oferują konta oszczędnościowe z dzienną lub miesięczną kapitalizacją.

Co oferuje nam konto oszczędnościowe?

 

Swobodny dostęp do oszczędności

Konto oszczędnościowe różni się od lokaty bankowej pod względem dostępności środków. Deponując oszczędności na lokacie, klient w większości przypadków nie będzie mógł korzystać ze swoich środków, aż do zakończenia umowy. Lokaty ograniczają płynność naszych pieniędzy. Jeśli będziemy zmuszeni do zerwania lokaty, to poniesiemy koszty w postaci utraty części naliczonych odsetek. Konto oszczędnościowe pod tym względem oferuje swobodny dostęp do środków pieniężnych. Możemy nimi dysponować w każdym momencie, bez utraty odsetek. Dla niektórych osób, może być to kluczowy czynniki, który wpłynie na wybór konta oszczędnościowego a nie lokaty.

Konto oszczędnościowe jak standardowy rachunek osobisty?


Konto oszczędnościowe w swojej charakterystyce nie różni się zbytnio od zwykłego rachunku osobistego. Korzystając z konta oszczędnościowego możemy bez problemu dokonywać przelewów z konta na konto, wypłacać środki z bankomatów oraz przeprowadzać płatności bezgotówkowe. Różnica polega na występowaniu atrakcyjnego oprocentowania na koncie oszczędnościowym, które nie występuje w przypadku standardowego konta osobistego. Poza tym, konta oszczędnościowe oferują nam różnego rodzaju plany systematycznego oszczędzania np. automatyczne odkładanie co miesiąc pewnej sumy z rachunku osobistego. Ma to na celu zmotywowanie nas do regularnego oszczędzania.

Koszty prowadzenia konta oszczędnościowego

 

Konto oszczędnościowe nie jest jednak idealne w swojej formie. Z jednej strony, pozwala na swobodne dysponowanie oszczędnościami oraz czerpanie zysków z oprocentowania. Z drugiej strony, korzystanie z konta oszczędnościowego wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów. Przeważnie, użytkownik będzie musiał ponieść opłaty za dodatkowe przelewy, korzystanie z karty płatniczej lub ustanowienie dyspozycji przelewu. Banki obecnie odchodzą od pobierania opłat za prowadzenie rachunku. Ogólnie rzecz biorąc, opłaty związane z kontem oszczędnościowym nie są regułą, dlatego można znaleźć na rynku oferty, które nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Jednak bardzo często jest to zrekompensowane niższym oprocentowaniem.
Podsumowując, kluczowymi aspektami, na które należy zwrócić uwagę wybierając konto oszczędnościowe są:
  • oprocentowanie rachunku,
  • koszty związane z prowadzeniem konta,
  • dodatkowe funkcje jakie oferuje nam konto.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.