2015/05/02

Bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych na koncie oszczędnościowym

Banki to instytucja zaufania publicznego, powinna dbać o zaufanie ludzi, na rzecz których prowadzi działalność zawodową. Bank działa dzięki zgromadzonemu kapitałowi swoich klientów. Nieustannie obraca nim generując przy tym dla siebie zyski. Jedni klienci korzystają z produktów bankowych, które mają pomnażać ich oszczędności. Do takich produktów zaliczyć można konto oszczędnościowe. Inni natomiast potrzebują uzyskania kredytu bankowego na różne potrzeby. Różnica w oprocentowaniu kredytu a wypłata odsetek z danego produktu bankowego jest zyskiem dla banku. Każdy klient pragnie, aby jego zgromadzone oszczędności były bezpieczne.

Ochrona pieniędzy na koncie oszczędnościowym

Oprócz podstawowych zabezpieczeń, jakie zapewniają banki każdemu rachunkowi, konto oszczędnościowe zapewnia dodatkowy stopień ochrony. Ten dodatkowy stopień ochrony wynika skąd, iż jest ono z reguły powiązane z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR). Przelewy przychodzące i wychodzące są z reguły możliwe z ROR-u. Zatem osoba nieuprawniona najpierw musiałaby przejąć kontrolę nad kontem osobistym, a aby wypłacić środki znać hasło SMS. W dobie haseł SMS jest to niezwykle trudne do wykonania. Do konta oszczędnościowego z reguły nie są wydawane karty płatnicze. Dzięki temu możemy mieć pewność, iż nikt nieuprawniony nie użyje jej w celu kradzieży naszych oszczędności.

Upadłość banku a pieniądze na koncie oszczędnościowym

Konto oszczędnościowe objęte jest systemem gwarancji bankowych. Dzięki nim możemy mieć pewność, iż w razie upadłości danego banku komercyjnego i spółdzielczego odzyskamy pieniądze. Upadłość banku to szczególna sytuacja, która zdarza się niezwykle rzadko. W Polsce działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gromadzi pieniądze i w razie niewypłacalności banku zaspokaja roszczenia klientów. Został utworzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Fundusz powstał z wpłat wszystkich banków. Gdy jeden z nich stanie się niewypłacalny, klientom wypłaci zgromadzone depozyty. Ma on za zadanie również gromadzenie i analizowanie informacji o wszystkich bankach objętych systemem gwarantowania. Zatem oszczędności na rachunku oszczędnościowym, ale także na lokacie i koncie osobistym są objęte takimi gwarancjami. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje wypłatę do kwoty będącej równowartością 100 tys. euro. Dla osób, które dopiero rozpoczynają oszczędzać ta kwota wydaje się wysoka. Jednak osoby, które posiadają oszczędności powyżej tej kwoty powinni je ulokować w różnych bankach. To powinno uchronić je przez utratą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.