2014/07/02

Bezterminowe oszczędzanie na kontach oszczędnościowych

Kryzys na rynkach światowych, który dotknął również Polskę spowodował, że niektórzy Polacy utracili możliwość systematycznego oszczędzania na swoje przyszłe potrzeby. Niektórzy musieli nawet wycofać wcześniej zgromadzone oszczędności z banków i funduszy inwestycyjnych. Wiele osób posiada jednak możliwość nieregularnego wydzielania części środków z domowego budżetu, jednak nie do końca wiedzą, co z nimi począć. Dla tej grupy docelowej stworzone zostały konta oszczędnościowe.

Bankowe konta oszczędnościowe dają klientom kilka interesujących funkcji, łączących w sobie płynność finansową rachunków bieżących, oraz wyższe oprocentowanie środków, którymi mogą pochwalić się lokaty bankowe.

Płynność finansowa

Banki oferujące rachunki oszczędnościowe proponują klientom różną płynność finansową. Niemal zawsze jest ona jednak dużo mniejsza niż w przypadku rachunków bieżących. Choć wypłata środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym jest możliwa w każdej chwili bez utraty naliczonych odsetek, często tylko pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna. Późniejsze wypłaty obciążają rachunek w różnej skali, i często likwidują opłacalność całego przedsięwzięcia.

Oprocentowanie kont oszczędnościowych

Produkty bankowe tj. rachunki oszczędnościowe są wyżej oprocentowane niż rachunki bieżące. Zazwyczaj umożliwiają one przeciwdziałanie inflacji, czyli utracie wartości pieniądza, chyba że ta jest wyjątkowo wysoka. Jednak poprzez zwiększenie dyspozycyjności środków finansowych w stosunku do lokat terminowych, konta oszczędnościowe są często niżej oprocentowane. Zdarzają się jednak wyjątki, które cenione są sobie przez klientów, lecz często dostępne są jedynie w okresie promocyjnym, gdy banki prowadzą aktywną reklamę swojej instytucji.

Prowadzenie kampanii reklamowej przy użyciu kont oszczędnościowych nie jest rzadkie, a warunki jakie musi spełnić klient pragnący przystąpić do oferty promocyjnej są różne. Tego typu konta bankowe mogą wymagać wpłaty sporej kwoty początkowej, mogą również ograniczać preferencyjne oprocentowanie jedynie do środków wpłaconych w określonym czasie, z dodatkowo wyznaczonym limitem górnym w kwocie np. 3 tys. zł. Interesująca wartość oprocentowania może również zależeć od posiadania rachunku bieżącego w danym banku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.