2014/12/03

Trudne pojęcia związane z lokatami bankowymi: procent składany i kapitalizacja odsetek

Podstawy wiedzy dotyczącej bankowości oraz finansów osobistych powinien mieć obecnie każdy człowiek, bo większość z nas staje przed koniecznością wyboru choćby jednego produktu bankowego. Najczęściej są to konta osobiste, ale przy posiadaniu nadwyżek finansowych istotną kwestią staje się ich korzystne ulokowanie. Przechowywanie pieniędzy na rachunku bieżącym nie daje tak korzystnego oprocentowania jak lokaty bankowe. Z tymi produktami są związane dwa ważne pojęcia: procent składany oraz kapitalizacja odsetek.

Lokaty i oprocentowanie odsetek

Procent składany jest stosowanym w bankowości sposobem określania wysokości oprocentowania. Polega na obliczaniu odsetek co pewien czas, a tak wypracowany zysk dodawany jest do wkładu początkowego. W kolejnym naliczaniu odsetek bierze się już pod uwagę ten powiększony kapitał. W rezultacie, ostateczny zysk jest większy niż przy obliczaniu zwykłego procentu od wkładu. Na procentach składanych opiera się kapitalizacja odsetek, stanowiąca proces naliczania oprocentowania lokat co pewien określony czas. Wynika z tego, że najlepsze lokaty charakteryzują się częstą kapitalizacją. Ponadto, przy zrywaniu lokaty przed czasem bank może oddać nie tylko wkład podstawowy, ale naliczone już odsetki.

Ideę procentu składanego najlepiej wyjaśnić na przykładzie. Jeśli wpłacimy 1000 zł na lokatę oprocentowaną 6% w skali roku, to po 12 miesiącach oszczędzania i kapitalizacji rocznej otrzymamy:

1000 zł + (6% x 1000 zł)=1060 zł

W drugim roku lokata przyniesie następujący zysk dodany do kapitału początkowego:

1060 zł+(6% x 1060 zł)=1123,6 zł

Wynika z tego, że kapitalizowany jest nie tylko sam wkład, ale również wcześniejsze odsetki. Dla porównania, dwuletni depozyt z oprocentowaniem 6%, naliczanym pod koniec oszczędzania przyniesie wynik w pierwszym roku:

1000 zł + (6% x 1000 zł)=1060 zł

A w drugim roku:

1060 zł+(6% x 1000 zł)=1120 zł

A jeśli kapitalizacja jest przeprowadzana częściej niż raz na rok, zysk jest jeszcze większy niż przy zwykłym oprocentowaniu, bez kapitalizacji.

Pułapki związane z kapitalizacją

Najlepsza lokata to produkt często kapitalizowany – to stwierdzenie jest prawdziwe, ale tylko wtedy, gdy odsetki po kapitalizacji pozostają na lokacie i powiększają wkład początkowy. Uwaga na oferty, w których odsetki po kapitalizacji przelewane są na inne konto. Wtedy nie tylko nie powiększa się wkład, ale również musimy zapłacić za prowadzenie dodatkowego konta. Ranking lokat nie zawsze uwzględnia częstotliwość kapitalizacji oraz sposób przechowywania odsetek. Dlatego wykonując porównanie lokat przed podpisaniem umowy, warto zapytać o te kwestie w banku, gdzie chcemy założyć depozyt terminowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.