2014/08/20

Podstawowe zalety i wady bankowych lokat inwestycyjnych

Wybierając sposób inwestowania dopasowany do naszych potrzeb, niekiedy trudno pogodzić się z wysokim ryzykiem inwestycji, nierozerwalnie związanym z korzystną stopą zwrotu. Pośród wielu dostępnych produktów finansowych wyróżnia się jednak lokata inwestycyjna, która przełamuje stereotyp korzystnej inwestycji, obarczonej dużą dozą niepewności. Czy lokata połączona z funduszem inwestycyjnym to sposób na idealne pomnażanie oszczędności?

Tradycyjna lokata to jeden z najchętniej wybieranych produktów bankowych, cieszący się popularnością wśród konsumentów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i przejrzyste zasady inwestowania. Stosunkowo niewielki zysk jest niezmienny i zawsze wypłacany w ustalonym terminie. Gdy do standardowej lokaty dodamy inwestycję w instrumenty giełdowe, przy sprzyjających warunkach jesteśmy w stanie osiągnąć dużo wyższą stopę zwrotu. Zyski płynące z lokaty inwestycyjnej dzielą się na dochody wypracowane przez pieniądze gwarantowane przez bank oraz profity związane z obrotem instrumentami giełdowymi.

W zależności od konkretnej oferty, środki lokowane przez klienta mogą być dzielone w różnych proporcjach. Jeśli większość kapitału zostaje przeznaczona na zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wtedy mamy do czynienia z wyższym możliwym zyskiem lecz także nieco większym ryzykiem inwestycji. Jeżeli pragniemy przede wszystkim zachować jak największy stopień bezpieczeństwa, warto wybierać oferty, w których pomnażane środki w dużym stopniu są gwarantowane przez bank. W takiej sytuacji gdy pieniądze zainwestowane w jednostki funduszu inwestycyjnego nie wypracują oczekiwanego zysku, istnieje duża szansa na odrobienie poniesionych strat z lokaty bankowej.

Wybierając lokatę inwestycyjną możemy pomnażać oszczędności przez zróżnicowany okres czasu, wahający się od sześciu miesięcy do nawet trzech lat. Fundusze inwestycyjne, z którymi zostają połączone lokaty, są odmienne pod względem obranej strategii inwestycyjnej, a co za tym idzie wiążą się z różnym ryzykiem poniesienia straty. Lokata inwestycyjna nie zawsze musi być tak atrakcyjna, jak przedstawiają to banki. Decydując się na skorzystanie z konkretnej oferty należy uważnie prześledzić warunki, decydujące o konieczności wniesienia określonej kwoty, zmienności oprocentowania w trakcie trwania inwestycji czy zapłacenia prowizji w przypadku wcześniejszego wycofania się z umowy.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zastanowić się na jak długo jesteśmy w stanie zamrozić swoje oszczędności, ponieważ w razie zerwania umowy możemy stracić znacznie więcej niż wypracowane odsetki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.