2015/03/01

Czy za pomocą lokaty można inwestować i grać na giełdzie?

Lokaty bankowe kojarzą się nam najczęściej z całkowicie bezpiecznymi depozytami pieniężnymi, które składamy w banku na określony czas, w zamian za ustalone odsetki. Część produktów rzeczywiście jest zgodna z tymi zasadami, ale istnieją też lokaty z odmiennymi regułami. Z ich pomocą można inwestować nie tylko w akcje giełdowe.

Dwie części lokaty strukturyzowanej

Depozyty strukturyzowane, określane też jako inwestycyjne, dzielą wkład początkowy na dwie części. Jedna z nich jest deponowana w banku tak jak tradycyjna lokata i oprocentowana w taki sam sposób. Druga część zostaje przeznaczona do inwestowania. W zależności od wyniku tych operacji, obliczane są zyski lub straty. Osoba zakładająca lokatę strukturyzowaną wie, w jakie walory będą inwestowane jej pieniądze, ale nie może wybierać np. rodzaju czy liczby kupowanych akcji. Lokata strukturyzowana często jest powiązana z inwestycją w akcje przedsiębiorstw, waluty obce, fundusze inwestycyjne, albo w surowce mineralne. Zysk wynika z różnic kursowych w czasie kupna i sprzedaży danego waloru.

Najlepsza lokata do gry na giełdzie

Zaletą lokaty, w przeciwieństwie do samodzielnego inwestowania w akcje, jest gwarancja zwrotu pewnej części pieniędzy. Zazwyczaj będzie to równowartość wkładu początkowego. Ponadto, nie musimy posiadać wiedzy, w jakie akcje i kiedy inwestować. Zrobią to za nas specjaliści bankowi. Patrząc na ranking lokat, należy zwrócić uwagę na różnice w ofertach tych produktów. Oprocentowanie lokat waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Zazwyczaj ta wielkość nie uwzględnia inflacji, ani podatku. Równie ważna jest wysokość opłaty początkowej za założenie depozytu. Kolejna ważna kwestia to wysokość opłaty za wcześniejsze wycofanie wkładu podstawowego. Przy tradycyjnych depozytach tracimy jedynie odsetki lub ich część, ale przy lokatach inwestycyjnych jest inaczej. Musimy zapłacić nawet kilka procent od wartości tego kapitału, niezależnie od faktycznie osiągniętego zysku z oszczędzania.

Wady i zalety lokat strukturyzowanych

Zaletą inwestowania z lokatą jest pewność kwoty zwrotu oraz wybór celu inwestycji dokonywanych przez fachowców. Ponadto, klient indywidualny zyskuje dostęp do instrumentów, których nie mógłby używać sam, bez pomocy banku, albo miałby znacznie utrudniony dostęp do nich. Natomiast wadą jest duże ryzyko, znacznie wyższe niż przy tradycyjnej lokacie. Dodatkowo, klient nie może uczestniczyć w procesie inwestowania. Porównanie lokat pokazuje, że zasady obliczania zysku w tego typu lokatach są znacznie bardziej skomplikowane niż przy depozytach terminowych. Często wysokość z części inwestycyjnej zależy od zrealizowania pewnej strategii, na przykład osiągnięcia wyznaczonego poziomu kursu przez dany walor.

Najlepsze lokaty strukturyzowane mają w umowie przejrzysty sposób naliczania odsetek, zwłaszcza z części inwestycyjnej oraz brak opłaty początkowej i korzystne oprocentowanie, a ponadto, nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów przez klienta, np. założenia dodatkowego, płatnego konta do gromadzenia wpływów z odsetek. Można to sprawdzić tamże.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.