2014/11/03

Lokaty progresywne - charakterystyka

Dzisiejsze banki oferują swym klientom wiele sposobów pozwalających na gromadzenie oszczędności. Lokaty bankowe uzależniające wartość oprocentowania od kwoty zdeponowanego kapitału, bądź czasu utrzymywania oszczędności na rachunku lokaty, to oferta przede wszystkim dla klientów ceniących sobie większą swobodę w dysponowaniu własnym kapitałem.

W chwili obecnej banki oferują wiele różnych rozwiązań finansowych zebranych pod wspólnym określeniem lokaty bankowe. Są to zarówno tradycyjne lokaty, krępujące powierzone bankom środki finansowe do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty, produkty strukturyzowane, zasadniczo uniemożliwiające wcześniejsze wycofanie się z umowy bankowej bez straty części środków, oraz produkty zapewniające nieco większy poziom płynności finansowej. Takim produktem jest właśnie lokata progresywna.

W przypadku lokat progresywnych progresja dotyczy wartości oprocentowania, według którego naliczane są należne odsetki. Banki stosują tu dwa rozwiązania uzależniając stopy procentowe od wartości zgromadzonego na rachunku kapitału, bądź czasu, jaki kapitał ten deponowany jest na rachunku lokaty. W każdym przypadku możliwe jest wcześniejsze wycofanie kapitału, części, bądź też całości, najczęściej wraz z naliczonymi do danej chwili odsetkami, czasem jedynie z ich pewną częścią (np. 30 % wartości należnych odsetek naliczonych do momentu złożenia dyspozycji o wycofaniu kapitału).

Progresja uzależniona od wartości kapitału

Ten typ lokat bankowych zazwyczaj wymaga posiadania większych oszczędności, aby depozyt przynosił oczekiwane rezultaty. Niższe progi kwotowe mogą oznaczać odsetki znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. Wraz ze wzrostem wartości kapitału powierzonego instytucji bankowej progowo zwiększa się wartość oprocentowania, według którego naliczane są należne odsetki. Zarówno wpłaty, jak i wypłaty z rachunku lokaty mogą powodować przemieszczanie się pomiędzy określonymi progami.

Progresja uzależniona od czasu deponowania kapitału na rachunku

Drugie rozwiązanie wykorzystuje do ustalania wartości stóp procentowych czas, w jakim środki klienta znajdują się na rachunku lokaty. Oferowane produkty należą przede wszystkim do produktów średnio i długoterminowych. Czas do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty zazwyczaj dzielony jest na miesięczne okresy, które cechuje wzrastająca wartość stóp procentowych. Ważna jest informacja, iż początkowo oprocentowanie lokat progresywnych tego typu jest bardzo niskie, czasem porównywalne z bieżącymi rachunkami bankowymi. W ostatnich miesiącach osiąga ono szczyt, znacznie przewyższając tradycyjną ofertę lokat bankowych. Te maksymalne wartości nie oznaczają jednak, że lokaty progresywne są to najlepsze lokaty oferowane przez banki. Średnie stopy procentowe uzyskiwane w całym okresie zapadalności lokaty często okazują się niższe niż na tradycyjnych rachunkach lokat.

Rozwiązania progresywne, stanowiące ukłon w stronę klienta poszukującego płynnych depozytów, wybierane są przez klientów indywidualnych coraz częściej, szczególnie za sprawą reklam przywołujących dostępne maksymalne wartości oprocentowania. Stanowią interesujący produkt dla osób dywersyfikujących swój portfel inwestycyjny, zapewniając sobie tym samym dostępność oszczędności w razie nieprzewidzianych okoliczności. Dzięki specyfice regulaminu szybkie wycofanie kapitału nie spowoduje strat finansowych, co w większej lub mniejszej mierze wiąże się z innymi rodzajami lokat bankowych, czy innymi produktami inwestycyjnymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.