2014/09/04

Jakie czynniki decydują o zyskach z lokat bankowych?

Lokaty bankowe uznawane są za jedne z najlepszych produktów oszczędnościowych głównie za sprawą bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału, ale to co dla deponenta liczy się przede wszystkim, to zysk. Na wysokość profitów wpływa głównie oprocentowanie danej oferty bankowej, jednak czynników, które określają potencjalne zyski jest znacznie więcej. Porównanie lokat pod względem opłacalności warto zacząć także od sposobu naliczania odsetek, rodzaju oprocentowania czy długości trwania umowy depozytowej.

Z reguły wyższe odsetki, a tym samym korzystniejsze oprocentowanie pozwalające więcej zyskać mają depozyty długoterminowe. Różnica tego typu produktów od lokat krótkoterminowych może być znaczna i wynosić nawet 1-2%, dlatego oferty z długimi terminami umów cieszą się większą popularnością szczególnie u tych deponentów, którzy mogą sobie pozwolić na długoterminowe zamrożenie kapitału. Oczywiście nie mniej istotny jest także rodzaj oprocentowania, a warto wspomnieć, że klienci wybierać mogą pomiędzy oprocentowaniem stałym, które gwarantuje jednakowy zysk przez cały okres trwania umowy, a także oprocentowaniem zmiennym, które może być zarówno z korzyścią jak i niekorzyścią dla deponenta.

Stałe oprocentowanie pozbawione jest ryzyka w postaci niekorzystnych jego zmian i zysków niższych niż zakładane, ale tego typu oferty w żaden sposób nie mają odzwierciedlenia w aktualnej sytuacji rynkowej. Oznacza to, że jeśli w międzyczasie nastąpi tendencja wzrostowa i oprocentowania innych banków pójdzie w górę, nie będzie to miało znaczenia dla założonego już depozytu i pozostanie on na takich samych warunkach jak w chwili podpisania umowy. Zmienne oprocentowanie lokat w przeciwieństwie do oprocentowania stałego gwarantuje zmiany w oparciu o aktualną sytuację rynkowa, jednak należy mieć na uwadze, że nie zawsze muszą to być zmiany korzystne dla deponenta.

Wartości oprocentowania oszczędnościowych produktów terminowych banki ustalają na podstawie podstawowych wartości stóp procentowych ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeśli RPP podwyższa stopy procentowe, wówczas to samo w bliższej lub dalszej przyszłości zrobią banki i oprocentowanie lokat pójdzie w górę. Sytuacja jest identyczna jeżeli stopy procentowe zostaną obniżone i wówczas obniżkę zanotują także oprocentowania depozytów terminowych.

Inwestorzy chcący zdeponować swoje oszczędności długoterminowo powinni ze szczególną uwagą przyjrzeć się aktualnej sytuacji rynkowej i zasięgnąć porad dotyczących prognoz na najbliższy czas i dopiero na tej podstawie wybierać właściwe dla siebie oprocentowanie. Decyzje podejmowane przez RPP są dość łatwe do przewidzenia na podstawie zmian w gospodarce, dlatego przed podpisaniem umowy depozytowej warto wszystko dokładnie przeanalizować, by nie zamrażać na dłuższy czas oszczędności na niekorzystnych warunkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.