2014/10/01

Bezpieczne sposoby inwestowania oszczędności

Jak zadbać o swoje oszczędności? Gdzie ulokować wolne środki pieniężne? Jak oszczędzać na swoją emeryturę? Te pytania stawia sobie coraz większa grupa ludzi. Na naszym rodzimym rynku finansowym istnieje wiele form bezpiecznego gromadzenia oszczędności. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, warto pomyśleć o ulokowaniu swoich wolnych środków w jakimś aktywie, które zagwarantuje nam bezpieczeństwo i przyniesie minimalne zyski, mogące zrekompensować nam wzrost inflacji. Przyjrzymy się zatem, jakie formy bezpiecznego oszczędzania wybierają Polacy.

Długoterminowa inwestycja w nieruchomości

Jednym z bardziej popularnych rozwiązań w kwestii ulokowania wolnego kapitału są nieruchomości. Wiele osób decyduje się nabyć mieszkanie w dużym mieście – głównie w celu wynajmowania i zarabiania na czynszu. Część ludzi nastawia się również na wzrost wartości zakupionego mieszkania wraz z upływem czasu. Jest to niewątpliwie bardzo bezpieczna inwestycja, jednak wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Po pierwsze taka inwestycja jest długoterminowa i wymaga zaangażowania środków przez bardzo długi okres. Drugą kwestią jest wymóg posiadania dużego kapitału na początku. Z tego względu inwestycja w nieruchomości jest skierowana do konkretnej grupy ludzi.

Większość wybiera produkty bankowe

Jak oszczędzać małe sumy przez długi okres? Rozwiązaniem mogą być produkty bankowe. Jeśli chodzi o te najbardziej atrakcyjne, w pierwszej kolejności należy wymienić lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Gwarantują one bezpieczeństwo oraz zapewniają osiągnięcie zysku z tytułu odsetek. Zysk z lokat jest uzależniony od wysokości oprocentowania. Dlatego oprocentowanie jest głównym parametrem, którym kierują się ludzi wybierając najlepszą lokatę. Z kolei oprocentowanie jest uwarunkowane wysokością stóp procentowych oraz ceną pieniądza na rynku międzybankowym. W tej chwili możemy obserwować niskie stopy procentowe, które przekładają się na niskie zyski z lokat. Jednak i tak oprocentowane produkty bankowe pozostają dla dużej części osób jednym sposobem na oszczędzanie.

Co oferuje nam rynek kapitałowy?

Uwagę części osób przyciąga również rynek kapitałowy. Przede wszystkim mowa tutaj o takich aktywach jak obligacje, udziały w funduszach inwestycyjnych oraz akcje spółek giełdowych. Najbezpieczniejszym aktywem spośród wymienionych są obligacje, a w szczególności obligacje skarbowe. Posiadają oprocentowanie porównywalne do tego, jakie można znaleźć na lokatach bankowych. Gwarantują także duży poziom bezpieczeństwa, ponieważ w przypadku obligacji skarbowych emitentem jest rząd państwa. W dalszej kolejności należy wymienić fundusze inwestycyjne, które są bardzo zróżnicowane w swojej charakterystyce. Fundusze to zbiorowa forma inwestowania w pewne aktywa finansowe. Najczęściej fundusze inwestują na rynku obligacji, na rynku walutowym, giełdowym oraz surowcowym. Możemy wybierać pomiędzy poziomem ryzyka oraz strukturą danego funduszu. Do najbezpieczniejszych funduszy należy zliczyć fundusze obligacji oraz mieszane fundusze stabilnego wzrostu. Decydując się na fundusze musimy również pamiętać o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w postaci prowizji i opłat na rzecz zarządzającego funduszem. Ostatnią formą inwestycji są akcje, jednak nie należy ich zaliczać do bezpiecznych form inwestowania oszczędności, dlatego rynek giełdowy zostanie pominięty w tym omówieniu.

Inwestycje alternatywne – czyli kupujemy Picassa

Oprócz trzech standardowych sposobów inwestycji oszczędności, czyli inwestowania na: rynku nieruchomości, rynku produktów bankowych oraz rynku kapitałowym – popularność w ostatnich latach zdobywają alternatywne formy inwestowania. Chodzi przede wszystkim o inwestycje w takie aktywa, jak dzieła sztuki czy markowe wina. Wydaje się jednak, że są to inwestycje przeznaczone dla wąskiej grupy ludzi, którzy posiadają duży kapitał lub łączą inwestycje ze swoimi zainteresowaniami.

Jak sposób oszczędzania wybrać?

Podsumowując, zachęcamy wszystkich do inwestowania i oszczędzania, ponieważ tylko w ten sposób, można zapewnić sobie niezależność finansową. Wymienione formy inwestowania to tylko podstawowe możliwości – uważana przede wszystkim za bezpieczne i zyskowne. Jednak każdy z nas sam może zdecydować, w co tak naprawdę chce inwestować. Należy również pamiętać, aby zdywersyfikować swój portfel inwestycji, co pozwoli nam na uniknięcie ryzyka. Dlatego warto podzielić swoje inwestycje na kilka grup, inwestując jednocześnie np. w produkty bankowe oraz w obligacje skarbowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.