2014/06/02

Podstawowe różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem wolnych środków finansowych

W ostatnim czasie można zauważyć, że coraz bardziej zaciera się różnica pomiędzy pojęciami oszczędzania i inwestowania, a nierzadko zaczynają być one używane zamiennie. Co więcej, słowo oszczędzanie zaczyna mieć charakter pejoratywny i kojarzy się ze skąpstwem, zacofaniem itp. Z kolei słowo inwestowanie ma charakter wyłącznie pozytywny. Osoba inwestująca jest uważana za nowoczesną, posiadającą wiedzę ekonomiczną. Jeżeli brać pod uwagę słownikową definicję, to oba pojęcia oznaczają zupełnie co innego. Oszczędzanie polega na gromadzeniu środków finansowych, które można wykorzystać w przyszłości. Inwestowanie to z kolei wykorzystanie posiadanych środków finansowych w celu ich pomnożenia.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje należy uznać, że takie produkty jak konta oszczędnościowe, lokaty bankowe czy też konta osobiste, to produkty służące przede wszystkim oszczędzaniu. Z kolei fundusze obligacji, akcji i inne mają charakter inwestycyjny. Jest to o tyle ważne, że wielu klientów przychodząc do banku mówi, że chciałoby zainwestować pieniądze, po czym wybiera lokatę albo konto oszczędnościowe. Stąd właśnie biorą się nieporozumienia dotyczące bankowych produktów finansowych. Jest to o tyle ważne, że produkty oszczędnościowe i inwestycyjne różnią się przede wszystkim ryzykiem jakie ponosi klient wybierając daną ofertę. Pierwsze z wymienionych są zwykle mniej dochodowe, a przez to bardziej bezpieczne. Drugie z kolei przynoszą większe zyski, ale istnieje również prawdopodobieństwo poniesienia straty.

Klienci, którzy szukają optymalnych dla siebie produktów bankowych często pytają o bezpieczne inwestycje. Trzymając się ściśle definicji, należałoby stwierdzić, że nie ma czegoś takiego. Mogą być inwestycje mniej lub bardziej ryzykowne. Biorąc jednak pod uwagę wspomnianą na wstępie zamienność w używaniu pojęć oszczędzania i inwestowania, można uznać, że bezpiecznymi inwestycjami są również lokaty i konta oszczędnościowe.

Bez względu na to, czy ktoś decyduje się na wybór produktów oszczędnościowych, czy też inwestycyjnych, nie powinien zapominać o porównywaniu poszczególnych ofert banków. Jest to o tyle ważne, że oferty banków mogą się między sobą znacznie różnić. By nie tracić czasu na porównania najprościej w komputerze bądź innym, dowolnym urządzeniu mobilnym posiadającym dostęp do Internetu przejrzeć ranking kont oszczędnościowych, lokat czy też innych produktów bankowych. W ten sposób można nie tylko odszukać najlepsze oferty, lecz również uzyskać wskazówki na co zwrócić uwagę, wybierając dany produkt. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i wybrać taką ofertę na jakiej nam zależy.