2014/06/02

Charakterystyka lokat bankowych

Lokaty bankowe są głównym sposobem zarabiania na oszczędnościach. W Polsce ten produkt bankowy, stał się w ostatnim czasie bardzo popularny, ponieważ gwarantował bezpieczeństwo oraz wysokie zyski.

Lokaty bankowe zapewniają atrakcyjne zyski oraz bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo bierze się przede wszystkim z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Chroni on środki przechowywane w bankach, na wypadek upadłości jednego z nich. Ochronie podlega całość środków przetrzymywanych w banku, a maksymalną kwotą, jaką może zwrócić BFG jednemu klientowi, jest 100 tys. euro wypłacane w złotówkach.

Zysk z lokat wynika z trzech podstawowych charakterystyk: terminu zapadalności, oprocentowania oraz kapitalizacji. Termin zapadalności to okres, na który zakłada się lokatę. Depozyt terminowy, bo również i tak określa się lokaty, można założyć nawet na jeden dzień. Jednak najpopularniejszymi terminami zapadalności jest okres od 3 do 12 miesięcy. Możliwe jest także wybranie lokaty na dłuższy czas od 2 do 3 lat, lecz cieszą się one mniejszą popularnością. Teoretycznie, jeśli lokata ma dłuższy termin zapadalności to powinna przynosić większe zyski. W praktyce jednak, nie zawsze się to zdarza, a banki dostosowując zyski do okresu trwania lokaty, zwracają bardziej uwagę na warunku rynkowe.

Kolejną cechą charakterystyczną lokat bankowych jest kapitalizacja. Kapitalizacja jest sposobem naliczania odsetek. Można wyróżnić przede wszystkim kapitalizację dzienną, miesięczną lub też roczną. Im częściej jest naliczana kapitalizacja, tym większe będą zyski z lokaty bankowej. W ostatnim czasie furorę robiła kapitalizacja dzienna. Pozwalała na ominięcie podatku Belki. W tej chwili, po zmianie ustawy podatkowej, nie jest to możliwe, z tego powodu Banki wróciły do miesięcznego naliczania odsetek.

Zakładając lokatę bankową trzeba również pamiętać o innych czynnikach wpływających na realne zyski. Mowa tutaj o stopie inflacji oraz wspomnianym już podatku od dochodów kapitałowych. Te dwa czynniki pomniejszają zyski z lokat, pomimo, że klienci nie odczuwają tego bezpośrednio po upłynięciu terminu zapadalności lokaty bankowej. Należy podkreślić, że lokaty ciągle pozostają atrakcyjnym produktem bankowym, ponieważ nie ma dla nich konkurencji na rynku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo oraz zyski.