2015/01/02

Rodzaje lokat dostępne w polskich bankach

Tradycyjne lokaty bankowe polegają na zdeponowaniu w banku pewnej sumy, na określony czas, w zamian za uzyskanie dodatkowych pieniędzy, zależnych m.in. od wysokości oprocentowania. To tylko jeden z rodzajów lokat, istnieją również inne rozwiązania, odmienne pod względem warunków umowy, sposobu naliczania i wypłacania odsetek, a nawet – możliwych strat.

Depozyty progresywne, stałe i zmienne

W praktyce są to odmiany tradycyjnych lokat terminowych, różniące się sposobem oprocentowania wkładu. Jeśli przejrzymy ranking lokat, widać nawet kilkupunktowe różnice w oprocentowaniu. Te najwyższe wartości pokazują zapewne progresywne oprocentowanie lokat, dostępne w ostatnim miesiącu oszczędzania. Na lokatach progresywnych odsetki rosną wraz z długością trwania lokaty. Natomiast oprocentowanie zmienne jest zależne od wysokości stóp procentowych i może się zmieniać, w przeciwieństwie do oprocentowania stałego, ustalonego z góry.

Lokaty połączone z inwestowaniem

Jeśli wybierzemy lokatę strukturyzowaną, tylko część wkładu zostanie zdeponowana oraz oprocentowana na zwykłych zasadach. Część kapitału bank zainwestuje w tzw. papiery wysokiego ryzyka, najczęściej – w akcje przedsiębiorstw, albo w złoto. Z tych inwestycji możemy mieć większy zysk niż ze zwykłego oszczędzania, ale w oszczędzanie wliczone jest też prawdopodobieństwo strat. Wiele zależy od warunków umowy. Porównanie lokat pokazuje, że banki różnie wyznaczają wysokość gwarantowanego kapitału do zwrotu oraz w odmienny sposób kształtują zasady naliczania odsetek.

Lokata dla bogaczy

Dla klientów dysponujących dużymi sumami pieniędzy banki przygotowały specjalne oferty lokat rentierskich. Najlepsze lokaty tego typu gwarantują wypłatę odsetek już w czasie trwania umowy oraz możliwość indywidualnej negocjacji warunków oszczędzania.

Depozyty terminowe dla przedsiębiorców

Z lokat tzw. jednodniowych (overnight) najczęściej korzystają przedsiębiorcy. Przez cały dzień taka osoba może korzystać z kapitału, a wieczorem pieniądze nadal zgromadzone na koncie osobistym w banku trafiają na lokatę i są z niej uwalniane następnego dnia rano. Klient może każdego dnia wydawać dyspozycje odnośnie wysokości lokat jednodniowych, albo ustalić, że środki ponad pewien limit są automatycznie deponowane na lokacie.

Wygodnym sposobem przechowywania pieniędzy dla właścicieli firm są lokaty typu call. Klient może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania bez utraty odsetek. Może także wypłacać pieniądze oraz wpłacać nowe środki podczas trwania umowy, ale pod warunkiem, że zawsze na lokacie będzie nie więcej pieniędzy niż ustalony dolny limit.

Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, który z przedstawionych produktów finansowych to najlepsza lokata. Są przeznaczone dla odmiennych grup klientów i dostosowane do różnych potrzeb.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.